• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000103615

Formularze PIT 2017/2018 dla Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000103615.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie działa na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane w celu poprawy ich warunków życiowych, zwiększenia udziału w życiu społecznym, poszerzenia wiedzy społeczeństwa o samej chorobie jak i potrzebach i problemach osób dotkniętych SM i niepełnosprawnością. Występuje do władz i urzędów z wnioskami o likwidację barier architektonicznych, technicznych i innych. Organizuje spotkania z osobami pozostającymi w zainteresowaniu chorych np. psycholog, neurolog itp.

Stowarzyszenie realizuje program "Rehabilitacja chorych na SM". Od początku powstania zarządowi przyświeca motto "Rehabilitacja chorych na SM jest jak na razie jedynym sposobem, który może poprawić sprawność i powstrzymać postęp choroby". Składa wnioski do wydziału spraw społecznych UM w Stargardzie do Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie. Działa na rzecz członków Stowarzyszenia i ich rodzin. Do Stowarzyszenia należą też osoby, których niepełnosprawność nie jest związana z SM.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!