1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM

KRS 0000103615

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM

KRS 0000103615

Prezent OPP

Twoje 1,5% prostuje schody w Stwardnieniu Rozsianym.

Pomoc chorym na stwardnienie rozsiane (SM), z chorobami narządów ruchu oraz osobom poszkodowanym w wypadkach, w zakresie rehabilitacji i funkcjonowania w społeczeństwie.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Doposażymy salę rehabilitacyjną, zatrudnimy rehabilitanta(znającego specyfikę choroby SM!!!), zorganizujemy wycieczkę dla podopiecznych.Zorganizujemy spotkania z lekarzami i psychologiem,  w celu przeciwdziałaniu apatii, poczucia osamotnienia  i braku wasnej wartości, spowodowanej chorobą.. Zorganizujemy różne formy wspólnego spędzania czasu poza miejscem do zamieszkania i pomoc i popieranie różnego rodzaju form aktywności twórczej, która pozwoli podopiecznym oderwać się- chodz na krótką chwilę, od szarej, ponurej rzeczywistości.          

Więcej o nas

Więcej o nas

1. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, skupiającą osoby chore na stwardnienie rozsiane (SM), osoby z chorobami narządów ruchu oraz osoby poszkodowane w wypadkach, w których doznały urazów narządów ruchu.

2. Celem działalnosci Stowarzyszenia jest:

- zrzeszenie osób chorych na Stwardnienie Rozsiane z terenu powiatu stargardzkiego w celu poprawy ich warunków życiowych, zwiększenia udziału w życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym i sportowym miasta Stargardu i regionu;

- wzajemna wymiana doświadczeń osób chorych i ich bliskich w walce z chorobą i jej przezwyciężaniem;

- pobudzanie aktywności osób chorych w zakresie uczestniczenia w życiu społecznym, kulturalnym i sportowo-wypoczynkowym;

- poszerzanie wiedzy społeczeństwa o specyfice choroby i objawach Stwardnienia Rozsianego, jak i potrzebach oraz problemach osób chorujących na Stwardnienie Rozsiane i niepełnosprawnościach, które są skutkiem niszczącej działalności choroby;

- uświadomienie pełnosprawnej części społeczeństwa konieczności partnerskiego traktowania osób z niepełnosprawnością, wynikającą z przebiegu choroby SM.

3. Cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

- Współdziałanie z władzami samorządowymi oraz organizacjami i instytucjami zajmującymi się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych;
- Organizowanie spotkań z lekarzami i rehabilitantami;
- Pomoc członkom Stowarzyszenia w rozwiązywaniu problemów związanych z rehabilitacją, leczeniem i życiem codziennym;
- Organizowanie wzajemnej pomocy członków Stowarzyszenia w celu przeciwdziałania apatii, poczuciu osamotnienia i braku własnej wartości, spowodowanych chorobą;
- Organizowanie różnych form wspólnego spędzania czasu poza miejscem zamieszkania, pomoc i popieranie różnego rodzaju form aktywności twórczej;
- Wyszukiwanie i wskazywanie przedstawicielom władz i instytucji istniejących barier architektonicznych i komunikacyjnych, utrudniających osobom chorym na SM oraz innym niepełnosprawnym normalne funkcjonowanie, a także występowanie o likwidowanie tych barier;
- Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i informacyjnej w środowisku osób zdrowych na temat choroby i jej przebiegu, w celu większej integracji obu środowisk;
- Gdy zajdzie potrzeba, organizowanie zbiórek pieniędzy potrzebnych na zakup leków czy rehabilitację osób, które w wyniku choroby znalazły się w ciężkiej sytuacji materialnej i nie stać ich na pokrycie tych kosztów z własnych środków;
- Organizowanie poradnictwa dla chorych na SM i ich bliskich, a także osób z podejrzeniem choroby, zmierzającego do pomocy w rozwiązaniu czy ulżeniu problemom, jakie niesie ze sobą choroba;
- Ułatwianie osobom chorym na SM podejmowanie pracy, także na własny rachunek, podnoszenie kwalifikacji czy przekwalifikowania, a także podejmowania aktywności społecznej w samorządzie lokalnym;
- Pomoc członkom Stowarzyszenia w uzyskaniu sprzętu rehabilitacyjnego,

- W ramach współpracy między organizacjami pozarządowymi, udostępniamy bezpłatnie salę do rehabilitacji innym osobom z niepełnosprawnościami,

- Organizujemy wycieczki, w miarę możliwości finansowych, naszym podopiecznym z niepełnosprawnościami, w celu poznawania atrakcji turystycznych i kulturalnych, różnych regionów naszego kraju.

4. Stowarzyszenie posiada środki finansowe na utrzymanie i działalność statutową ze;
- składek członkowskich i wpłat celowych w zależności od potrzeb,
- 1% z podatku od osób fizycznych;
- dotacji Urzędu Miasta i Starostwa Powiatu,
- nie prowadzimy działalności gospodarczej.

5. Stowarzyszenie posiada własną salę i sprzęt rehabilitacyjny;
- aparat do drenażu limfatycznego- BTL-6000,
- materac magnetyczny;
- rowery rehabilitacyjne,
- UGUL do ćwiczeń indywidualnych.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000103615
 • Konto:11 9387 1042 4203 6735 2000 0010
 • Adres:ul. Szczecińska 17, 73-110 Stargard,
 • WWW:sm.stargard.pl
 • E-mail:stowarzyszenie@sm.stargard.pl
 • Telefon:500 417 460

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM

KRS 0000103615

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00