1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM
KRS 0000103615

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Twój 1% prostuje schody w Stwardnieniu Rozsianym.

Pomoc chorym na stwardnienie rozsiane (SM), z chorobami narządów ruchu oraz osobom poszkodowanym w wypadkach, w zakresie rehabilitacji i funkcjonowania w społeczeństwie.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Doposażymy salę rehabilitacyjną, zatrudnimy rehabilitanta(znającego specyfikę choroby SM!!!), zorganizujemy wycieczkę dla podopiecznych.           

Więcej o nas

Więcej o nas

1. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, skupiającą osoby chore na stwardnienie rozsiane (SM), osoby z chorobami narządów ruchu oraz osoby poszkodowane w wypadkach, w których doznały urazów narządów ruchu.

2. Celem działalnosci Stowarzyszenia jest:

- zrzeszenie osób chorych na Stwardnienie Rozsiane z terenu powiatu stargardzkiego w celu poprawy ich warunków życiowych, zwiększenia udziału w życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym i sportowym miasta Stargardu i regionu;

- wzajemna wymiana doświadczeń osób chorych i ich bliskich w walce z chorobą i jej przezwyciężaniem;

- pobudzanie aktywności osób chorych w zakresie uczestniczenia w życiu społecznym, kulturalnym i sportowo-wypoczynkowym;

- poszerzanie wiedzy społeczeństwa o specyfice choroby i objawach Stwardnienia Rozsianego, jak i potrzebach oraz problemach osób chorujących na Stwardnienie Rozsiane i niepełnosprawnościach, które są skutkiem niszczącej działalności choroby;

- uświadomienie pełnosprawnej części społeczeństwa konieczności partnerskiego traktowania osób z niepełnosprawnością, wynikającą z przebiegu choroby SM.

3. Cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

- Współdziałanie z władzami samorządowymi oraz organizacjami i instytucjami zajmującymi się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych;
- Organizowanie spotkań z lekarzami i rehabilitantami;
- Pomoc członkom Stowarzyszenia w rozwiązywaniu problemów związanych z rehabilitacją, leczeniem i życiem codziennym;
- Organizowanie wzajemnej pomocy członków Stowarzyszenia w celu przeciwdziałania apatii, poczuciu osamotnienia i braku własnej wartości, spowodowanych chorobą;
- Organizowanie różnych form wspólnego spędzania czasu poza miejscem zamieszkania, pomoc i popieranie różnego rodzaju form aktywności twórczej;
- Wyszukiwanie i wskazywanie przedstawicielom władz i instytucji istniejących barier architektonicznych i komunikacyjnych, utrudniających osobom chorym na SM oraz innym niepełnosprawnym normalne funkcjonowanie, a także występowanie o likwidowanie tych barier;
- Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i informacyjnej w środowisku osób zdrowych na temat choroby i jej przebiegu, w celu większej integracji obu środowisk;
- Gdy zajdzie potrzeba, organizowanie zbiórek pieniędzy potrzebnych na zakup leków czy rehabilitację osób, które w wyniku choroby znalazły się w ciężkiej sytuacji materialnej i nie stać ich na pokrycie tych kosztów z własnych środków;
- Organizowanie poradnictwa dla chorych na SM i ich bliskich, a także osób z podejrzeniem choroby, zmierzającego do pomocy w rozwiązaniu czy ulżeniu problemom, jakie niesie ze sobą choroba;
- Ułatwianie osobom chorym na SM podejmowanie pracy, także na własny rachunek, podnoszenie kwalifikacji czy przekwalifikowania, a także podejmowania aktywności społecznej w samorządzie lokalnym;
- Pomoc członkom Stowarzyszenia w uzyskaniu sprzętu rehabilitacyjnego,

- W ramach współpracy między organizacjami pozarządowymi, udostępniamy bezpłatnie salę do rehabilitacji innym osobom z niepełnosprawnościami,

- Organizujemy wycieczki, w miarę możliwości finansowych, naszym podopiecznym z niepełnosprawnościami, w celu poznawania atrakcji turystycznych i kulturalnych, różnych regionów naszego kraju.

4. Stowarzyszenie posiada środki finansowe na utrzymanie i działalność statutową ze;
- składek członkowskich i wpłat celowych w zależności od potrzeb,
- 1% z podatku od osób fizycznych;
- dotacji Urzędu Miasta i Starostwa Powiatu,
- nie prowadzimy działalności gospodarczej.

5. Stowarzyszenie posiada własną salę i sprzęt rehabilitacyjny;
- aparat do drenażu limfatycznego- BTL-6000,
- materac magnetyczny;
- rowery rehabilitacyjne,
- UGUL do ćwiczeń indywidualnych.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000103615
 • Konto:11 9387 1042 4203 6735 2000 0010
 • Adres:ul. Szczecińska 17, 73-110 Stargard,
 • WWW:sm.stargard.pl
 • E-mail:stowarzyszenie@sm.stargard.pl
 • Telefon:500 417 460Formularze PIT 2020/2021 dla
Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM

KRS 0000103615

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM

 • Twój 1% prostuje schody w Stwardnieniu Rozsianym.

  Pomoc chorym na stwardnienie rozsiane (SM), z chorobami narządów ruchu oraz osobom poszkodowanym w wypadkach, w zakresie rehabilitacji i funkcjonowania w społeczeństwie.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Doposażymy salę rehabilitacyjną, zatrudnimy rehabilitanta(znającego specyfikę choroby SM!!!), zorganizujemy wycieczkę dla podopiecznych.           

 • Więcej o nas

  1. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, skupiającą osoby chore na stwardnienie rozsiane (SM), osoby z chorobami narządów ruchu oraz osoby poszkodowane w wypadkach, w których doznały urazów narządów ruchu.

  2. Celem działalnosci Stowarzyszenia jest:

  - zrzeszenie osób chorych na Stwardnienie Rozsiane z terenu powiatu stargardzkiego w celu poprawy ich warunków życiowych, zwiększenia udziału w życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym i sportowym miasta Stargardu i regionu;

  - wzajemna wymiana doświadczeń osób chorych i ich bliskich w walce z chorobą i jej przezwyciężaniem;

  - pobudzanie aktywności osób chorych w zakresie uczestniczenia w życiu społecznym, kulturalnym i sportowo-wypoczynkowym;

  - poszerzanie wiedzy społeczeństwa o specyfice choroby i objawach Stwardnienia Rozsianego, jak i potrzebach oraz problemach osób chorujących na Stwardnienie Rozsiane i niepełnosprawnościach, które są skutkiem niszczącej działalności choroby;

  - uświadomienie pełnosprawnej części społeczeństwa konieczności partnerskiego traktowania osób z niepełnosprawnością, wynikającą z przebiegu choroby SM.

  3. Cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

  - Współdziałanie z władzami samorządowymi oraz organizacjami i instytucjami zajmującymi się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych;
  - Organizowanie spotkań z lekarzami i rehabilitantami;
  - Pomoc członkom Stowarzyszenia w rozwiązywaniu problemów związanych z rehabilitacją, leczeniem i życiem codziennym;
  - Organizowanie wzajemnej pomocy członków Stowarzyszenia w celu przeciwdziałania apatii, poczuciu osamotnienia i braku własnej wartości, spowodowanych chorobą;
  - Organizowanie różnych form wspólnego spędzania czasu poza miejscem zamieszkania, pomoc i popieranie różnego rodzaju form aktywności twórczej;
  - Wyszukiwanie i wskazywanie przedstawicielom władz i instytucji istniejących barier architektonicznych i komunikacyjnych, utrudniających osobom chorym na SM oraz innym niepełnosprawnym normalne funkcjonowanie, a także występowanie o likwidowanie tych barier;
  - Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i informacyjnej w środowisku osób zdrowych na temat choroby i jej przebiegu, w celu większej integracji obu środowisk;
  - Gdy zajdzie potrzeba, organizowanie zbiórek pieniędzy potrzebnych na zakup leków czy rehabilitację osób, które w wyniku choroby znalazły się w ciężkiej sytuacji materialnej i nie stać ich na pokrycie tych kosztów z własnych środków;
  - Organizowanie poradnictwa dla chorych na SM i ich bliskich, a także osób z podejrzeniem choroby, zmierzającego do pomocy w rozwiązaniu czy ulżeniu problemom, jakie niesie ze sobą choroba;
  - Ułatwianie osobom chorym na SM podejmowanie pracy, także na własny rachunek, podnoszenie kwalifikacji czy przekwalifikowania, a także podejmowania aktywności społecznej w samorządzie lokalnym;
  - Pomoc członkom Stowarzyszenia w uzyskaniu sprzętu rehabilitacyjnego,

  - W ramach współpracy między organizacjami pozarządowymi, udostępniamy bezpłatnie salę do rehabilitacji innym osobom z niepełnosprawnościami,

  - Organizujemy wycieczki, w miarę możliwości finansowych, naszym podopiecznym z niepełnosprawnościami, w celu poznawania atrakcji turystycznych i kulturalnych, różnych regionów naszego kraju.

  4. Stowarzyszenie posiada środki finansowe na utrzymanie i działalność statutową ze;
  - składek członkowskich i wpłat celowych w zależności od potrzeb,
  - 1% z podatku od osób fizycznych;
  - dotacji Urzędu Miasta i Starostwa Powiatu,
  - nie prowadzimy działalności gospodarczej.

  5. Stowarzyszenie posiada własną salę i sprzęt rehabilitacyjny;
  - aparat do drenażu limfatycznego- BTL-6000,
  - materac magnetyczny;
  - rowery rehabilitacyjne,
  - UGUL do ćwiczeń indywidualnych.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000103615
 • Konto:11 9387 1042 4203 6735 2000 0010
 • Adres:ul. Szczecińska 17, 73-110 Stargard,
 • WWW:sm.stargard.pl
 • E-mail:stowarzyszenie@sm.stargard.pl
 • Telefon:500 417 460
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00