• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000130105

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000130105.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Fundacji jest prowadzenie działalności wspierającej ochronę i promocję zdrowia na Śląsku Cieszyńskim m.in. w zakresie profilaktyki i lecznictwa, podnoszenia poziomu usług medycznych, a także rozbudowy i wyposażenia placówek służby zdrowia , ze szczególnym uwzględnieniem Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zadań publicznych:
- wspieranie finansowe i rzeczowe placówek , których zadaniem jest ochrona zdrowia w zakresie celu Fundacji,
- zakup aparatury medycznej i rehabilitacyjnej i nieodpłatne przekazanie Szpitalowi , CPR,
- prowadzenie Szkoły Rodzenia,
- wdrożono program "Pozyskiwanie kandydatów na dawców szpiku".

Nawiązano w tym celu kontakt z Centrum Krwiodastwa w Katowicach prowadzącym badania identyfikujące kandydatów dla Poltransplantu, a następnie również z DKMS Polska. Zaprezentowano problem w mediach (GZC,Wiadomości Ratuszowe, w oddzielnej stronie internetowej oraz gazetki gminne),zwrócono się z apelem o poparcie dla akcji do proboszczów parafii katolickich i ewangelickich w powiecie cieszyńskim zaopatrzono wszystkie poradnie lekarza rodzinnego w powiecie w materiały informacyjne oraz w zestawy potrzebne dla rejestracji kandydata. Pozyskano wykładowców Wolontariuszy wśród wykładowców Uczelni i Szkół. Zwrócono się z akcją do młodzieży i w tym celu przeprowadzane są pogadanki we wszystkich klasach maturalnych powiatu 2011 / 2012.
- współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji.