1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego
  KRS 0000130105

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Z myślą o drugim człowieku

Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego to niezależna organizacja pożytku publicznego, która wspiera ochronę zdrowia ludności Powiatu Cieszyńskiego. Fundacja działa od 1991 roku i wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS 0000130105). Rada i Zarząd Fundacji pracują społecznie. Biuro Fundacji prowadzi jedna osoba w niepełnym wymiarze godzin (adres: ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn).

Przekazane nam darowizny finansowe i rzeczowe wspomagają wyłącznie publiczne placówki służby zdrowia regionu, w szczególności Szpital Sląski w Cieszynie, istniejący od 1888 roku. Środki finansowe z budżetu państwowego nie wystarczają niestety na utrzymanie europejskich standardów diagnostyki i leczenia. Toteż zadaniem Fundacji jest stałe unowocześnianie cieszyńskiej służby zdrowia dzięki darowiznom indywidualnych sponsorów. Z tych środków zakupiono między innymi tomograf komputerowy, mobilne aparaty RTG i EKG, inkubatory, urządzenia do hemodializy, sprzęt endoskopowy, stoły, lampy i narzędzia operacyjne, fotele zabiegowe, łóżka do intensywnej terapii oraz wiele innnego sprzętu i aparatury medycznej. Fundacja prowadzi również subkonta dla indywidualnych, potrzebujących pomocy, osób. W okresie swojej działalności przekazaliśmy sprzęt za kwote przeszło 9 mln zł.

 

Jak wykorzystamy 1%

Całość zebranych środków z 1% zostanie przekazana na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie i Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Więcej o nas

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zadań publicznych:
- wspieranie finansowe i rzeczowe placówek, których zadaniem jest ochrona i promocja zdrowia mieszkańców oraz turystów przebywających na Śląsku Cieszyńskim,
- zakup aparatury medycznej i rehabilitacyjnej i nieodpłatne przekazywanie Szpitalowi Śląskiemu oraz Cieszyńskiemu Pogotowiu Ratunkowemu.

Aby pozyskać środki na określone zakupy FZŚC zorganizowała - w swojej historii - 13 koncertów charytatywnych, m.in. w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie występował (czterokrotnie) Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny, w cieszyńskim Kościele Jezusowym (trzykrotnie) wystąpiła Orkiestra Kameralna "Artis" Jean Claude'a Hauptmanna, a w Szpitalu Śląskim zorganizowany został występ  ZPiT "Goleszów", koncert Grupy Dzwonków ze Skoczowa oraz kameralne wieczory kolęd świątecznych przygotowane przez Chór z Dzięgielowa. Dla pacjentów szpitalnych w sali konferencyjnej zorganizowane zostały dwa spektakle teatralne w wykonaniu grupy BA(J)KARZE Johna Whitewooda. Do osiągnięć Fundacji należy również zaliczyć zorganizowanie ogólnopolskiego ginekologicznego sympozjum naukowego oraz przeprowadzenie -  wspólnie z Centrum Krwiodawstwa w Katowicach oraz z DKMS Polska - akcji "Bądź dawcą szpiku, podaruj komuś życie". Akcja została rozpropagowana przez media lokalne, zwrócono się z apelem do proboszczów parafii katolickich i ewangelickich. Zaopatrzono wszystkie poradnie w powiecie cieszyńskim w materiały informacyjne oraz zestawy potrzebne do rejestracji kandydatów. Wśród wykładowców uczelni i szkół pozyskano wolontariuszy, którzy wspomogli akcję. Wśród wielu zgłoszeń znalazła się już jedna osoba, która poprzez przeszczep uratowała życie innej.

Fundacja uruchomiła i prowadziła przez kilka lat przyszpitalną Szkołę Rodzenia "Cieszynka". Z okazji 120-lecia placówki sfinansowała film historyczny o Szpitalu Śląskim w Cieszynie. Zorganizowany został prozdrowotny konkurs plastyczny dla dzieci, wydano publikację "ABC zdrowia Rak a Nowotwór". Corocznie przeprowadzana jest akcja bezpłatnych badań (pomiar cukru, ciśnienie krwi, saturacja, porady dietetyczne) dla mieszkańców Cieszyna i okolic. Z okazji 25-lecia Fundacji postawiono obelisk na szpitalnym terenie poświęcony wszystkim darczyńcom, w zabytkowym parku szpitalnym został posadzony, upamiętniający założyciela FZŚC, dr Macieja Krzanowskiego - dąb szypułkowy z opactwa cysterskiego w Rudach. Na 100-lecie Niepodległości Polski posadzono 100 krzewów buka. Fundacja bierze również udział w organizowanych Festiwalach Organizacji Pozarządowych oraz w  SENIORALIACH, a także w Piknikach Historycznych w Hażlachu i Pogórzu, przygotowane przez grupy reknstrukcyjne.

Nawiązany został kontakt z dr Henrykiem Smykowskim, synem Floriana Smykowskiego, pierwszego ordynatora oddziału laryngologicznego w Szpitalu Śląskim. Dr Smykowski wspólnie z żoną zorganizował dla szpitala w Cieszynie cztery transporty darów rzeczowych ze Steinlachklinik w Mössingen oraz z Kliniki Chorób Tropikalnych w Tübingen (Niemcy). W ich skład wchodziło m. in. 50 używanych łóżek elektrycznych z szafkami i różnorodny sprzęt medyczny. Państwo Smykowscy ufundowali także remont gabinetu zabiegowego oddziału laryngologicznego w Szpitalu Śląskim oraz przekazali historyczny sprzęt medyczny dla szpitalnego muzeum.

Pozyskano dary w postaci obrazów, medali sportowych oraz koszulek sportowych, które przeznaczono na aukcję. Uzyskane tą drogą środki zasiliły fundusz FZŚC i zostały przekazane na zakup sprzętu medycznego. Na podstawie materiałów o działalności Fundacji zostało napisanych kilka prac magisterskich.

Wymiernym efektem trudu wielu osób jest dziś m.in. sprzęt medyczny, który służy pacjentom Szpitala Śląskiego w Cieszynie oraz Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego. Za środki pozyskane przez Fundację w ciągu minionych lat wielu chorych otrzymało kolejną szansę na zdrowie, na lepszą jakość życia. Świadomość tej misji i wagi działalności będzie dla byłych i aktualnych członków FZŚC powodem satysfakcji i nagrodą za trud i starania.

Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego posiada tytuł Lidera Ochrony Zdrowia 2011 oraz została wyróżniona ZŁOTĄ ODZNAKA HONOROWĄ ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.

Biuro fundacji jest prowadzone przez jedną osobę. Zarząd i Rada Fundacji pracują społecznie. Ofiarność i empatyczna postawa wszystkich Darczyńców przekłada się wymiernie na pomoc dla pacjentów Szpitala Śląskiego w Cieszynie, serdecznie dziękujemy.

 

 


 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000130105
 • Konto:97 102 0 13 90 0 000 6602 001 9 02 80
 • Adres:ul. Bielska 4; 43-400 Cieszyn
 • WWW:www.fundacja.cieszyn.pl
 • E-mail:fundacja@netus.pl
 • Telefon:666074916 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego

  KRS 0000130105

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego

 • Z myślą o drugim człowieku

  Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego to niezależna organizacja pożytku publicznego, która wspiera ochronę zdrowia ludności Powiatu Cieszyńskiego. Fundacja działa od 1991 roku i wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS 0000130105). Rada i Zarząd Fundacji pracują społecznie. Biuro Fundacji prowadzi jedna osoba w niepełnym wymiarze godzin (adres: ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn).

  Przekazane nam darowizny finansowe i rzeczowe wspomagają wyłącznie publiczne placówki służby zdrowia regionu, w szczególności Szpital Sląski w Cieszynie, istniejący od 1888 roku. Środki finansowe z budżetu państwowego nie wystarczają niestety na utrzymanie europejskich standardów diagnostyki i leczenia. Toteż zadaniem Fundacji jest stałe unowocześnianie cieszyńskiej służby zdrowia dzięki darowiznom indywidualnych sponsorów. Z tych środków zakupiono między innymi tomograf komputerowy, mobilne aparaty RTG i EKG, inkubatory, urządzenia do hemodializy, sprzęt endoskopowy, stoły, lampy i narzędzia operacyjne, fotele zabiegowe, łóżka do intensywnej terapii oraz wiele innnego sprzętu i aparatury medycznej. Fundacja prowadzi również subkonta dla indywidualnych, potrzebujących pomocy, osób. W okresie swojej działalności przekazaliśmy sprzęt za kwote przeszło 9 mln zł.

   

 • Jak wykorzystamy 1%

  Całość zebranych środków z 1% zostanie przekazana na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie i Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

 • Więcej o nas

  Fundacja realizuje cele statutowe poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zadań publicznych:
  - wspieranie finansowe i rzeczowe placówek, których zadaniem jest ochrona i promocja zdrowia mieszkańców oraz turystów przebywających na Śląsku Cieszyńskim,
  - zakup aparatury medycznej i rehabilitacyjnej i nieodpłatne przekazywanie Szpitalowi Śląskiemu oraz Cieszyńskiemu Pogotowiu Ratunkowemu.

  Aby pozyskać środki na określone zakupy FZŚC zorganizowała - w swojej historii - 13 koncertów charytatywnych, m.in. w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie występował (czterokrotnie) Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny, w cieszyńskim Kościele Jezusowym (trzykrotnie) wystąpiła Orkiestra Kameralna "Artis" Jean Claude'a Hauptmanna, a w Szpitalu Śląskim zorganizowany został występ  ZPiT "Goleszów", koncert Grupy Dzwonków ze Skoczowa oraz kameralne wieczory kolęd świątecznych przygotowane przez Chór z Dzięgielowa. Dla pacjentów szpitalnych w sali konferencyjnej zorganizowane zostały dwa spektakle teatralne w wykonaniu grupy BA(J)KARZE Johna Whitewooda. Do osiągnięć Fundacji należy również zaliczyć zorganizowanie ogólnopolskiego ginekologicznego sympozjum naukowego oraz przeprowadzenie -  wspólnie z Centrum Krwiodawstwa w Katowicach oraz z DKMS Polska - akcji "Bądź dawcą szpiku, podaruj komuś życie". Akcja została rozpropagowana przez media lokalne, zwrócono się z apelem do proboszczów parafii katolickich i ewangelickich. Zaopatrzono wszystkie poradnie w powiecie cieszyńskim w materiały informacyjne oraz zestawy potrzebne do rejestracji kandydatów. Wśród wykładowców uczelni i szkół pozyskano wolontariuszy, którzy wspomogli akcję. Wśród wielu zgłoszeń znalazła się już jedna osoba, która poprzez przeszczep uratowała życie innej.

  Fundacja uruchomiła i prowadziła przez kilka lat przyszpitalną Szkołę Rodzenia "Cieszynka". Z okazji 120-lecia placówki sfinansowała film historyczny o Szpitalu Śląskim w Cieszynie. Zorganizowany został prozdrowotny konkurs plastyczny dla dzieci, wydano publikację "ABC zdrowia Rak a Nowotwór". Corocznie przeprowadzana jest akcja bezpłatnych badań (pomiar cukru, ciśnienie krwi, saturacja, porady dietetyczne) dla mieszkańców Cieszyna i okolic. Z okazji 25-lecia Fundacji postawiono obelisk na szpitalnym terenie poświęcony wszystkim darczyńcom, w zabytkowym parku szpitalnym został posadzony, upamiętniający założyciela FZŚC, dr Macieja Krzanowskiego - dąb szypułkowy z opactwa cysterskiego w Rudach. Na 100-lecie Niepodległości Polski posadzono 100 krzewów buka. Fundacja bierze również udział w organizowanych Festiwalach Organizacji Pozarządowych oraz w  SENIORALIACH, a także w Piknikach Historycznych w Hażlachu i Pogórzu, przygotowane przez grupy reknstrukcyjne.

  Nawiązany został kontakt z dr Henrykiem Smykowskim, synem Floriana Smykowskiego, pierwszego ordynatora oddziału laryngologicznego w Szpitalu Śląskim. Dr Smykowski wspólnie z żoną zorganizował dla szpitala w Cieszynie cztery transporty darów rzeczowych ze Steinlachklinik w Mössingen oraz z Kliniki Chorób Tropikalnych w Tübingen (Niemcy). W ich skład wchodziło m. in. 50 używanych łóżek elektrycznych z szafkami i różnorodny sprzęt medyczny. Państwo Smykowscy ufundowali także remont gabinetu zabiegowego oddziału laryngologicznego w Szpitalu Śląskim oraz przekazali historyczny sprzęt medyczny dla szpitalnego muzeum.

  Pozyskano dary w postaci obrazów, medali sportowych oraz koszulek sportowych, które przeznaczono na aukcję. Uzyskane tą drogą środki zasiliły fundusz FZŚC i zostały przekazane na zakup sprzętu medycznego. Na podstawie materiałów o działalności Fundacji zostało napisanych kilka prac magisterskich.

  Wymiernym efektem trudu wielu osób jest dziś m.in. sprzęt medyczny, który służy pacjentom Szpitala Śląskiego w Cieszynie oraz Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego. Za środki pozyskane przez Fundację w ciągu minionych lat wielu chorych otrzymało kolejną szansę na zdrowie, na lepszą jakość życia. Świadomość tej misji i wagi działalności będzie dla byłych i aktualnych członków FZŚC powodem satysfakcji i nagrodą za trud i starania.

  Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego posiada tytuł Lidera Ochrony Zdrowia 2011 oraz została wyróżniona ZŁOTĄ ODZNAKA HONOROWĄ ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.

  Biuro fundacji jest prowadzone przez jedną osobę. Zarząd i Rada Fundacji pracują społecznie. Ofiarność i empatyczna postawa wszystkich Darczyńców przekłada się wymiernie na pomoc dla pacjentów Szpitala Śląskiego w Cieszynie, serdecznie dziękujemy.

   

   

 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000130105
 • Konto:97 102 0 13 90 0 000 6602 001 9 02 80
 • Adres:ul. Bielska 4; 43-400 Cieszyn
 • WWW:www.fundacja.cieszyn.pl
 • E-mail:fundacja@netus.pl
 • Telefon:666074916
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00