• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000130105

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności wspierającej ochronę i promocję zdrowia na Śląsku Cieszyńskim m.in. w zakresie profilaktyki i lecznictwa, podnoszenia poziomu usług medycznych, a także rozbudowy i wyposażenia placówek służby zdrowia , ze szczególnym uwzględnieniem Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zadań publicznych:
- wspieranie finansowe i rzeczowe placówek , których zadaniem jest ochrona zdrowia w zakresie celu Fundacji,
- zakup aparatury medycznej i rehabilitacyjnej i nieodpłatne przekazanie Szpitalowi , CPR,
- prowadzenie Szkoły Rodzenia,
- wdrożono program "Pozyskiwanie kandydatów na dawców szpiku".

Nawiązano w tym celu kontakt z Centrum Krwiodastwa w Katowicach prowadzącym badania identyfikujące kandydatów dla Poltransplantu, a następnie również z DKMS Polska. Zaprezentowano problem w mediach (GZC,Wiadomości Ratuszowe, w oddzielnej stronie internetowej oraz gazetki gminne),zwrócono się z apelem o poparcie dla akcji do proboszczów parafii katolickich i ewangelickich w powiecie cieszyńskim zaopatrzono wszystkie poradnie lekarza rodzinnego w powiecie w materiały informacyjne oraz w zestawy potrzebne dla rejestracji kandydata. Pozyskano wykładowców Wolontariuszy wśród wykładowców Uczelni i Szkół. Zwrócono się z akcją do młodzieży i w tym celu przeprowadzane są pogadanki we wszystkich klasach maturalnych powiatu 2011 / 2012.
- współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000130105

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika