• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000133718

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Andrzeja S. Piecucha "Powiatowe Dzieci"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000133718.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem statutowym Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom z terenu województwa śląskiego. Fundacja realizuje swoje cele w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej poprzez organizowanie i finansowanie przedsięwzięć przez które osiąga założone cele w tym w szczególności:
-fundowanie stypendiów
-zakup żywności
-zakup leków
-organizowanie i finansowanie leczenia ratującego zdrowie i życie
-udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej
-organizowanie i finansowanie wypoczynku w tym koloni i wycieczek
-finansowanie śniadań i obiadów dla najbiedniejszych uczniów w szkołach.

Fundacja poza wspieraniem poszczególnych rodzin finansując kupno odzieży, żywności, leków, czy też rzeczy użytku codziennego, wydatkuje co miesiąc środki pieniężne na:
-śniadania w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Radzionkowie
-Obiady dla najbiedniejszych dzieci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytomiu
-Fundacja sfinansowała zakup koszulek dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Oczko" w Chorzowie oraz wsparła grupy młodzieżowe z Klubu "GKS Ruch Radzionków".
-zakup książek dla szkół i przedszkoli z powiatu tarnogórskiego
-zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu w Przedszkolu w Tarnowskich Górach (Stare Tarnowice).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!