• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000143611

Formularze PIT 2017/2018 dla Bank Żywności w Krakowie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000143611.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem statutowym Bank Żywności w Krakowie jest zmniejszanie obszarów głodu i niedożywienia oraz walka z marnotrawstwem żywności. Działania te realizujemy m. in. poprzez edukację, propagowanie postaw wolontarystycznych, aktywizację społeczną dzieci i młodzieży.

Celem stowarzyszenia są zadania w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
2) działalności charytatywnej,
3) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
4) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
5) przeciwdziałania problemom niedożywienia poprzez walkę z marnowaniem żywności i pozyskiwanie bezpłatnej żywności oraz jej rozdział wśród potrzebujących,
6) promocji i organizacji wolontariatu,
7) edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie zdrowotnych i społecznych skutków niedożywienia, poszanowania żywności, kształtowania postaw pro-ekologicznych.

Bank Żywności w Krakowie realizuje swoje cele poprzez:
1) systematyczne pozyskiwanie i rozdawnictwo żywności,
2) organizację zbiórek publicznych,
3) identyfikowanie źródeł i miejsc powstawania marnotrawstwa żywności,
4) organizowanie akcji społecznych i humanitarnych,
5) kształtowanie postaw prospołecznych,
6) aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności dzieci i młodzieży do działań prospołecznych,
7) organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji,
8) działalność wydawniczą w zakresie celów stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!