1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Bank Żywności w Krakowie
KRS 0000143611

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Na co dzień, niczym Superbohaterowie, walczymy z marnowaniem żywności i ubóstwem.

Bank Żywności w Krakowie to zespół zaangażowanych i wykwalifikowanych pracowników i wolontariuszy, którym los drugiego człowieka i naszej planety nie jest obojętny.

SWOJĄ MISJĘ REALIZUJEMY POPRZEZ:

 • Systematyczne pozyskanie żywności z różnych źródeł – przede wszystkim takiej, która może ulec zepsuciu lub zniszczeniu,
 • Magazynowanie otrzymanej żywności,
 • Rozdzielenie jej wśród lokalnych organizacji dobroczynnych i placówek pomocy społecznej przed upływem terminu przydatności do spożycia,
 • Kształtowanie postaw proekologicznych, przeciwdziałających marnowaniu żywności,
 • Organizowanie wydarzeń edukacyjnych oraz akcji dobroczynnych,
 • Kształtowanie postaw prospołecznych i promocję idei wolontariatu,
 • Realizacja programów pomocowych na rzecz osób potrzebujących.
Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Środki z 1% przeznaczymy na logistykę i transport, paliwo do bankowozów, bieżące opłaty za elektryczność, pracę magazynu, bieżące naprawy, druk plakatów i ulotek, akcje promocyjne.

Więcej o nas

Więcej o nas

Celem statutowym Bank Żywności w Krakowie jest zmniejszanie obszarów głodu i niedożywienia oraz walka z marnotrawstwem żywności. Działania te realizujemy m. in. poprzez edukację, propagowanie postaw wolontarystycznych, aktywizację społeczną dzieci i młodzieży.

Celem stowarzyszenia są zadania w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
2) działalności charytatywnej,
3) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
4) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
5) przeciwdziałania problemom niedożywienia poprzez walkę z marnowaniem żywności i pozyskiwanie bezpłatnej żywności oraz jej rozdział wśród potrzebujących,
6) promocji i organizacji wolontariatu,
7) edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie zdrowotnych i społecznych skutków niedożywienia, poszanowania żywności, kształtowania postaw pro-ekologicznych.

Bank Żywności w Krakowie realizuje swoje cele poprzez:
1) systematyczne pozyskiwanie i rozdawnictwo żywności,
2) organizację zbiórek publicznych,
3) identyfikowanie źródeł i miejsc powstawania marnotrawstwa żywności,
4) organizowanie akcji społecznych i humanitarnych,
5) kształtowanie postaw prospołecznych,
6) aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności dzieci i młodzieży do działań prospołecznych,
7) organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji,
8) działalność wydawniczą w zakresie celów stowarzyszenia.

Każdego miesiąca nasza pomoc trafia do około 50 000 najbiedniejszych mieszkańców Małopolski. Mając na sercu dobro naszych podopiecznych, staramy się pracować w sposób jak najbardziej profesjonalny i efektywny, by móc wywiązywać się z założonych celów.

Realizowane przez Bank Żywności w Krakowie projekty wymagają nakładów finansowych. Liczymy na wsparcie firm i instytucji, a także osób prywatnych. W ten sposób każdy może włączyć się w naszą misję zmniejszając obszar niedożywienia w naszym regionie i ratując żywność przed zmarnowaniem.

Bank Żywności nie kupuje żywności, otrzymuje ją w formie darowizn od producentów, dystrybutorów żywności, detalistów oraz ze zbiórek publicznych. Zebrane środki finansowe przeznaczane są na wydatki związane z transportem, magazynowaniem i dystrybucją żywności oraz na realizację projektów edukacyjnych i społecznych.

Jakie produkty można przekazać do Banku Żywności w Krakowie?

Mając na uwadze potrzeby żywieniowe osób, do których trafia darowana żywność, przyjmujemy każdy rodzaj artykułów spożywczych.
Możesz przekazać nam: 

 • Produkty świeże i sezonowe jak pieczywo, owoce, warzywa,
 • Produkty nietrwałe lub wymagające warunków chłodniczych, np. jogurty, sery, masło, mięso czy wędliny,
 • Produkty trwałe np. makarony, ryże, kasze, słodycze, bakalie, przyprawy i oleje,
 • Napoje,
 • Produkty dla dzieci.

Przyjmujemy żywność pełnowartościową, również tą z krótkim terminem przydatności do spożycia (dostarczone minimum 2 dni przed terminem przydatności), żywność wycofana z obrotu handlowego ze względu na błędne lub niekompletne oznakowanie oraz nadwyżki produkcyjne.

Co dzieje się z przekazaną żywnością?

Po odbiorze od darczyńcy żywność jest przechowywana w naszym magazynie. Przechowywanie przedmiotu darowizny odbywa się przy zapewnieniu odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych (zgodnie z zasadami HACCP) oraz ewentualnymi dodatkowymi wskazówkami dotyczącymi przechowywania i transportu przekazanymi przez Darczyńcę.
Bank Żywności w Krakowie rejestruje darowizny w systemie magazynowym zgodnie z dokumentem otrzymanym przez darczyńcę i potwierdzonym przy odbiorze. Pozwala to na pełną przejrzystość dystrybucji darowizn.
Na potwierdzenie przekazania produktów do Banku Żywności w Krakowie przedsiębiorca otrzymuje protokół zdawczo-odbiorczy, dokument WZ (wydania z magazynu), fakturę wewnętrzną lub umowę darowizny.

Jesteśmy w pełni profesjonalni:

 • Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo przekazywanej żywności,
 • Nasi pracownicy posiadają wszystkie, niezbędne szkolenia: minimum sanitarne, BHP, obsługa wózków podnośnikowych i windy towarowej,
 • Posiadamy1250 m kw. powierzchni magazynowej oraz komorę chłodniczą o powierzchni 50 m kw.,
 • Dysponujemy dwoma samochodami dostawczymi, które dostosowane są do przewożenia mrożonek i produktów świeżych,
 • Gwarantujemy sprawny i terminowy odbiór dużych partii żywności,
 • Udzielamy szczegółowych informacji dotyczących ilości i asortymentu żywności przekazywanej poszczególnym odbiorcom.

Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:województwo małopolskie
 • KRS:0000143611
 • Konto:75 1600 1013 0002 0011 6212 2001
 • Adres:ul. Zabłocie 20/22
 • WWW:www.krakow.bankizywnosci.pl
 • E-mail:sylwia.pasternak@bzkrakow.pl
 • Telefon:12 257 00 05Formularze PIT 2019/2020 dla
Bank Żywności w Krakowie

KRS 0000143611

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Bank Żywności w Krakowie

 • Na co dzień, niczym Superbohaterowie, walczymy z marnowaniem żywności i ubóstwem.

  Bank Żywności w Krakowie to zespół zaangażowanych i wykwalifikowanych pracowników i wolontariuszy, którym los drugiego człowieka i naszej planety nie jest obojętny.

  SWOJĄ MISJĘ REALIZUJEMY POPRZEZ:

  • Systematyczne pozyskanie żywności z różnych źródeł – przede wszystkim takiej, która może ulec zepsuciu lub zniszczeniu,
  • Magazynowanie otrzymanej żywności,
  • Rozdzielenie jej wśród lokalnych organizacji dobroczynnych i placówek pomocy społecznej przed upływem terminu przydatności do spożycia,
  • Kształtowanie postaw proekologicznych, przeciwdziałających marnowaniu żywności,
  • Organizowanie wydarzeń edukacyjnych oraz akcji dobroczynnych,
  • Kształtowanie postaw prospołecznych i promocję idei wolontariatu,
  • Realizacja programów pomocowych na rzecz osób potrzebujących.
 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki z 1% przeznaczymy na logistykę i transport, paliwo do bankowozów, bieżące opłaty za elektryczność, pracę magazynu, bieżące naprawy, druk plakatów i ulotek, akcje promocyjne.

 • Więcej o nas

  Celem statutowym Bank Żywności w Krakowie jest zmniejszanie obszarów głodu i niedożywienia oraz walka z marnotrawstwem żywności. Działania te realizujemy m. in. poprzez edukację, propagowanie postaw wolontarystycznych, aktywizację społeczną dzieci i młodzieży.

  Celem stowarzyszenia są zadania w zakresie:
  1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
  2) działalności charytatywnej,
  3) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
  4) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
  5) przeciwdziałania problemom niedożywienia poprzez walkę z marnowaniem żywności i pozyskiwanie bezpłatnej żywności oraz jej rozdział wśród potrzebujących,
  6) promocji i organizacji wolontariatu,
  7) edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie zdrowotnych i społecznych skutków niedożywienia, poszanowania żywności, kształtowania postaw pro-ekologicznych.

  Bank Żywności w Krakowie realizuje swoje cele poprzez:
  1) systematyczne pozyskiwanie i rozdawnictwo żywności,
  2) organizację zbiórek publicznych,
  3) identyfikowanie źródeł i miejsc powstawania marnotrawstwa żywności,
  4) organizowanie akcji społecznych i humanitarnych,
  5) kształtowanie postaw prospołecznych,
  6) aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności dzieci i młodzieży do działań prospołecznych,
  7) organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji,
  8) działalność wydawniczą w zakresie celów stowarzyszenia.

  Każdego miesiąca nasza pomoc trafia do około 50 000 najbiedniejszych mieszkańców Małopolski. Mając na sercu dobro naszych podopiecznych, staramy się pracować w sposób jak najbardziej profesjonalny i efektywny, by móc wywiązywać się z założonych celów.

  Realizowane przez Bank Żywności w Krakowie projekty wymagają nakładów finansowych. Liczymy na wsparcie firm i instytucji, a także osób prywatnych. W ten sposób każdy może włączyć się w naszą misję zmniejszając obszar niedożywienia w naszym regionie i ratując żywność przed zmarnowaniem.

  Bank Żywności nie kupuje żywności, otrzymuje ją w formie darowizn od producentów, dystrybutorów żywności, detalistów oraz ze zbiórek publicznych. Zebrane środki finansowe przeznaczane są na wydatki związane z transportem, magazynowaniem i dystrybucją żywności oraz na realizację projektów edukacyjnych i społecznych.

  Jakie produkty można przekazać do Banku Żywności w Krakowie?

  Mając na uwadze potrzeby żywieniowe osób, do których trafia darowana żywność, przyjmujemy każdy rodzaj artykułów spożywczych.
  Możesz przekazać nam: 

  • Produkty świeże i sezonowe jak pieczywo, owoce, warzywa,
  • Produkty nietrwałe lub wymagające warunków chłodniczych, np. jogurty, sery, masło, mięso czy wędliny,
  • Produkty trwałe np. makarony, ryże, kasze, słodycze, bakalie, przyprawy i oleje,
  • Napoje,
  • Produkty dla dzieci.

  Przyjmujemy żywność pełnowartościową, również tą z krótkim terminem przydatności do spożycia (dostarczone minimum 2 dni przed terminem przydatności), żywność wycofana z obrotu handlowego ze względu na błędne lub niekompletne oznakowanie oraz nadwyżki produkcyjne.

  Co dzieje się z przekazaną żywnością?

  Po odbiorze od darczyńcy żywność jest przechowywana w naszym magazynie. Przechowywanie przedmiotu darowizny odbywa się przy zapewnieniu odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych (zgodnie z zasadami HACCP) oraz ewentualnymi dodatkowymi wskazówkami dotyczącymi przechowywania i transportu przekazanymi przez Darczyńcę.
  Bank Żywności w Krakowie rejestruje darowizny w systemie magazynowym zgodnie z dokumentem otrzymanym przez darczyńcę i potwierdzonym przy odbiorze. Pozwala to na pełną przejrzystość dystrybucji darowizn.
  Na potwierdzenie przekazania produktów do Banku Żywności w Krakowie przedsiębiorca otrzymuje protokół zdawczo-odbiorczy, dokument WZ (wydania z magazynu), fakturę wewnętrzną lub umowę darowizny.

  Jesteśmy w pełni profesjonalni:

  • Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo przekazywanej żywności,
  • Nasi pracownicy posiadają wszystkie, niezbędne szkolenia: minimum sanitarne, BHP, obsługa wózków podnośnikowych i windy towarowej,
  • Posiadamy1250 m kw. powierzchni magazynowej oraz komorę chłodniczą o powierzchni 50 m kw.,
  • Dysponujemy dwoma samochodami dostawczymi, które dostosowane są do przewożenia mrożonek i produktów świeżych,
  • Gwarantujemy sprawny i terminowy odbiór dużych partii żywności,
  • Udzielamy szczegółowych informacji dotyczących ilości i asortymentu żywności przekazywanej poszczególnym odbiorcom.
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:województwo małopolskie
 • KRS:0000143611
 • Konto:75 1600 1013 0002 0011 6212 2001
 • Adres:ul. Zabłocie 20/22
 • WWW:www.krakow.bankizywnosci.pl
 • E-mail:sylwia.pasternak@bzkrakow.pl
 • Telefon:12 257 00 05
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00