• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000169865

Formularze PIT 2017/2018 dla Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000169865.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
1. Tworzenie płaszczyzny współpracy i integracja działalności organizacji pozarządowych na rzecz zwiększenia ich skuteczności działania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
2. Pomoc organizacjom pozarządowym w rozwiązywaniu problemów związanych z ich działalnością.
3. Podnoszenie rangi organizacji pozarządowych w polityce społecznej, ekonomicznej i kulturalnej.
4. Reprezentowanie organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego i innych środowisk.

Prowadzone działania:
1. Promocja, szkolenia i monitoring w zakresie zadań ustawy o zatrudnieniu socjalnym - wspieranie tworzenia Centrum Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej.
2. Animowanie wolontariuszy w organizacjach skupionych w ZLOP (szkolenie 2 grup administratorów - 50 osób).
3. Prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych nt rozwiązywania problemów uzależnień - 30 organizacji.
4. Działania na rzecz utworzenia Państwowych Rad Organizacji Pozarządowych w 14 powiatach oraz Lubuskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!