1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

ZLOP

KRS 0000169865

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

ZLOP

KRS 0000169865

Prezent OPP

Zostaw swoje 1.5 % ze ZLOP w Lubuskim!

Naszym celem jest integracja organizacji pozarządowych i działalność na rzecz zwiększenia ich skuteczności funkcjonowania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz pomoc potrzebującym.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Wspomożemy rozwój dzieci i młodzieży, sfinansujemy leczenie i rehabilitację niepełnosprawnych, wspomożemy organizacje działające na rzecz społeczności lokalnych i osób zagrożonych wykluczeniem.

Więcej o nas

Więcej o nas

Działalność ZLOP opiera się na:
- tworzeniu płaszczyzny współpracy i integracja działalności organizacji pozarządowych na rzecz zwiększenia ich skuteczności działania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
- pomocy organizacjom pozarządowym w rozwiązywaniu problemów związanych z ich statutową działalnością,
- podnoszeniu rangi organizacji pozarządowych w polityce społecznej, ekonomicznej i kulturalnej państwa,
- reprezentowaniu organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego i innych środowisk.
Sfera działania ZLOP obejmuje zadania w zakresie:
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
- działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia,
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
- wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
- ratownictwa i ochrony ludności,
- pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- promocji i organizacji wolontariatu,
- działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych wspiera działalność organizacji członkowskich poprzez doradztwo, szkolenia oraz dotacje finansowe na realizację celów statutowych stowarzyszeń i fundacji zrzeszonych w ZLOP.

Aby wesprzeć działaność danej organizacji, należy wpisać w celu szczegółowym w zeznaniu PIT nazwę organizacji.

Wspieramy niżej wymienione organizacje:

MIASTO GORZÓW WLKP.

1 Fundacja na Rzecz Felinoterapii "FILEMON"

2 Fundacja Na Rzecz Zwierząt "Altamira"

3 Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddz Gorzów Wlkp.

4 Lubuska Organizacja Pracodawców

5 Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "Rozwój"

6 Oddział PTTK Ziemi Gorzowskiej

7 Oddział PTTK STILON

8 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pro Europa Viadrina"

9 Klub Turystyki Pieszej "NASZA CHATA"

10 Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych "KRĄG"

11 Fundacja Canis Lupus Pogotowie dla Zwierząt

 

MIASTO ZIELONA GÓRA

1 Fundacja "Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+"

2 Fundacja dla Zwierząt "Hedgehope"

3 Fundacja "Fabryka Pasji"

4 Fundacja "Gramy w Zielone"

5 Fundacja "Green Sky"

6 Fundacja "HELFIJU"

7 Fundacja "Lubuska Pętla Kulturalna"

8 Fundacja Joanny Brodzik "Opiekun Serca"

9 Fundacja "Puzzle Nadziei"

10 "Równe Szanse" Fundacja Wspierająca Osoby Zagrożone Wykluczeniem Społecznym i Ich Rodziny

11 Fundacja "Współpraca"

12 Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera

13 Lubuskie Stowarzyszenie Twórców Rękodzieła Ludowego i Artystycznego

14 Polski Związek Emerytów, Rencistów  i Inwalidów Zarząd Okręgowy

15 Ratownictwo Wodne RESCUE

16 Stowarzyszenie "Akademia Tradycji"

17 Stowarzyszenie "Dobry Start"

18 Stowarzyszenie dla rozwoju Jeleniowa "Jelonki"

19 Fundacja "STREET Sport"

20 Stowarzyszenie Dla Rozwoju Jarogniewic "Razem bez granic"

21 Stowarzyszenie "Lubuszanie"

22 Stowarzyszenie Kobiet "Raculanka"

23 Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa Ochla

24 Stowarzyszenie "Nasz Kiełpin"

25 Stowarzyszenie Rafała Jaszczyńskiego

26 Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych "Mały Człowiek" w Zielonej Górze

27 Towarzystwo Turystyczne "Chapacz"

28 Związek Młodzieży Wiejskiej Zarząd Województwa Lubuskiego

29 Wojewódzka Rada Koordynacyjna Związku Socjalistycznej  Młodzieży Polskiej

30 Lubuskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona i ich Rodzin

31 Fundacja AKAAL Centrum Warsztatowo-Zajęciowe

32 Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry "Winnica"

33 Fundacja Edukacji M. Montessori "Ziarenko Wielkości"

34 Fundacja "Dialog Europejski"

35 Fundacja Legalny Offroad

36 Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka" w Zielonej Górze

37 Fundacja "Mindful NVC"

38 Fundacja "4Koty"

 

POWIAT GORZOWSKI

1 Fundacja "Drzewiej Bywało"

2 Stowarzyszenie Przyjaciół Santocznej

3 Jeździecki Klub Sportowy "ROBIR"

4 Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii  Pw. Św. Michała Archanioła w Jeninie 

5 Stowarzyszenie Przyjaciół Rybakowa  w Rybakowie

 

POWIAT KROŚNIEŃSKI

1 Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion "SPREWA-NYSA-BÓBR"

2 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Tacy Sami

 

POWIAT MIĘDZYRZECKI

1 Fundacja Kuźnica im. Hugona Kołłątaja

2 Klub Abstynenta "ZDRÓJ" w Skwierzynie

3 Stowarzyszenie "Kęszyca Leśna sobie  i sąsiadom"

4 Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Tańca Ludowego "Obrzanie"

5 Stowarzyszenie "Nasz Dom"

6 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Lśnienie"

7 Stowarzyszenie "Dance Family"

8 Stowarzyszenie "Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym" w Międzyrzeczu

9 Międzyrzeckie stowarzyszenie "Szansa" na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Uzdolnionej Artystycznie.

10 Towarzystwo Zdrowego Kręgosłupa Ruckgrad Polska w Skwierzynie

11 Stowarzyszenie "LIONS" Skwierzyna

 

POWIAT NOWOSOLSKI

1 Stowarzyszenie "Czarna Struga"

2 Samodzielna Jednostka Strzelecka 3006 Nowa Sól

3 Stowarzyszenie Milordzik’s Studio

 

POWIAT ŚLUBICKI

1 Słubickie Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt "SZARIK"

 

POWIAT STRZELECKO-DREZDENECKI

1 Stowarzyszenie "Buszów Dla Nas"

2 Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gołębnik

3 Stowarzyszenie Lemko Tower w Strzelcach Krajeńskich

4 Stowarzyszenie Strzelecka ORKIESTRA Dęta

 

POWIAT SULĘCIŃSKI

1 Fundacja NIDUM na Rzecz Edukacji Społecznej i Obywatelskiej

2 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Dlugoszyn

 

POWIAT ŚWIEBODZIŃSKI

1 Fundacja "Pomoc i Nadzieja"

2 Stowarzyszenie Abstynenckie "Magia Trzynastki"

3 Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Szczanieckiej "Osoria"

4 Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt "Azyl na Koziej"

5 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Szkoła Marzeń" w Świebodzinie

6 Stowarzyszenie "Świebodziński Parasol Nadziei"

7 Fundacja "TWO WAYS"

8 Stowarzyszenie Blues Świebodzin

9 Fundacja Rozwoju Talentów i Kompetencji "W GÓRĘ"

10 Stowarzyszenie "Alter Ego" na rzecz wspierania inicjatyw społecznych gminy Świebodzin

 

POWIAT WSCHOWSKI

1 Fundacja "AUTENTICON SŁAWA"

2 Grupa VIRTUS

3 Miejski Klub Sportowy "ORZEŁ" Szlichtyngowa

4 Ratownictwo Wodne Sława

5 Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich

6 Stowarzyszenie CZAS A.R.T.

7 Stowarzyszenie "Huta Pieniacka"

8 Stowarzyszenie im. Siostry M. Iwony Król

9 Stowarzyszenie Katolicka Wschowa

10 Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej

11 Stowarzyszenie LAS WODA & BLUES

12 Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Wsi "Przy Szkole"

13 Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji "Nasza Szkoła" we Wschowie

14 Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki

15 Stowarzyszenie Muzyczne "BIS"

16 Stowarzyszenie Razem Łatwiej we Wschowie

17 Stowarzyszenie Rodziców "Bajkowe przedszkole" nr 1 we Wschowie

18 Stowarzyszenie "Witosława"

 

POWIAT ZIELONOGÓRSKI

1 Fundacja "Alfa Centauri"

2 Fundacja "Pałac Bojadła"

3 Fundacja "PRO ARTE VIVO"

4 Koło Gospodyń Wiejskich  w Mozowie

5 Spółdzielnia Socjalna "Nasze Zaodrze" w Nietkowicach

6  Stowarzyszenie "Aktywny Kalsk"

7 Stowarzyszenie "Dlaczego Nie"

8 Stowarzyszenie "Fiber"

9 Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Pomorsku

10 Stowarzyszenie Bachus Team Zielona Góra

11 Stowarzyszenie Lubuska Grupa Eksploracyjna "Nadodrze"

12 Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa

13 Stowarzyszenie Miłośników Bogaczowa

14 Stowarzyszenie Mieszkańców Leśniowa Wlk., Leśniowa Małego i Sudołu

15 Stowarzyszenie Miłośników Czarnej

16 Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa

17 Stowarzyszenie Miłośników Nietkowic

18 Stowarzyszenie Obywatel ma głos

19 Stowarzyszenie Oświatowe "Przyjazna Szkoła"

20 Stowarzyszenie Przyjaciół Formacji Artystycznej "Sześciopak"

21 Stowarzyszenie "Pod Lipami" w Lipnie

22 Stowarzyszenie "Siedlisko w Grabowcu"

23 Stowarzyszenie Sulechowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

24 Stowarzyszenie Taneczne "HIT" w Czerwieńsku

25 Stowarzyszenie "Wokół Kultury"

26 Towarzystwo Przyjaciół Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Ziel. Górze z/s w Drzonkowie

27 Fundacja "Jesień Życia"

28 Koło Gospodyń wiejskich w  MILSKO-WIANKI 

 

POWIAT ŻAGAŃSKI

1 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bukowica "Bukowe Wzgórza"

2 Szprotawski Uniwersytet Trzeciego Wieku

3  Żagańskie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt "Zwierzoluby"

 

POWIAT ŻARSKI

1 Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno-Edukacyjno-Gospodarczego

2 Fundacja "Pięknolesie"

3 Fundacja "Pomóżmy Wypłynąć"

4 Lubskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością  "Ty i My"

5 Łużyckie Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne "Żaranin"

6 Stowarzyszenie Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski

7 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Szyszyny"

8 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dobrochowa

9 Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Jasienia "Jasienianki"

10 Stowarzyszenie Razem dla Dzieci w Żarach

11 Żarskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt "Aport"

12 Stowarzyszenie Przyjaciół Teatrów Tańca Żarskiego Domu Kultury "TanArt"

13 Stowarzyszenie Cyklistów GAWRA-Bez Focha

 

SPOZA WOJEWÓDZTWA

1 Stowarzyszenie Eksploracyjno -Historyczne "GRUPA BORY"

2 Stowarzyszenie "Związek Sportowy Mażoretek"

3 Fundacja "Hex"

 

Zachęcamy do wspierania organizacji członkowskich ZLOP posiadające status OPP,

są to:

 

MIASTO GORZÓW WLKP

1 Bank Żywności w Gorzowie Wlkp 

 

MIASTO ZIELONA GÓRA 

1 Polski Związek Niewidomych - Okręg Lubuski

2 Stowarzyszenie "Nasza Łężyca"

3 Zielonogórskie Stowarzyszenie AMAZONEK  

4 Zielonogórskie Towarzystwo Śpiewacze "CANTORES"

 

POWIAT KROŚNIEŃSKI

1 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej

 

POWIAT MIĘDZYRZECKI

1 Stowarzyszenie "NEW DANCE"

2 Stowarzyszenie uniwersytet Trzeciego Wieku w Skwierzynie

 

POWIAT ŚWIEBODZIŃSKI

1 Fundacja  "Łagowski dom artysty"

 

POWIAT WSCHOWSKI

1 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób  Niepełnosprawnych "Nasz Ośrodek"

 

POWIAT ZIELONOGÓRSKI

1 Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej Młodzieży "Młodzi Potrafią" w Buchałowie

2 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Słonem 

3 Stowarzyszenie Mieszkańców Płotów i Zagórza

4 Stowarzyszenie "Wyspa Kultury"

 

POWIAT ŻARSKI

1 Fundacja "Natura Polska"

2 Fundacja Pomocy Dzieciom "Sig-ma"

3 Stowarzyszenie "Wspólne Dobro"

 

 

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000169865
 • Konto:66 2030 0045 1110 0000 0254 0220
 • Adres:ul.Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra
 • WWW:zlop.org.pl
 • E-mail:zlop.biuro@gmail.com
 • Telefon:533563877

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „ZLOP” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2023/2024 dla
ZLOP

KRS 0000169865

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00