• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000173505

Formularze PIT 2017/2018 dla Krajowe Towarzystwo Autyzmu - Oddział Terenowy w Stalowej Woli

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000173505.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Oddział Terenowy KTA zrzesza rodziców/opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu oraz innych osób, które chcą wspierać nasze cele.
Nasze działania finansujemy ze środków przyznawanych w ramach zadania publicznego w zakresie Ochrona i promocja zdrowia przez Gminę Stalowa Wola, wpłat 1% podatku oraz darowizn instytucji i osób prywatnych. Staramy się aktywnie o uzyskanie pomocy z różnych źródeł.
Pomoc udzielona w ubiegłym roku pozwoliła nam na nieprzerwany cykl zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych dzieci autystycznych w formie hipoterapii i zajęć na basenie. Od roku 2013 zamierzamy poszerzyć naszą działalność o nowe formy (art-terapia, różnego rodzaju warsztaty i wyjazdy) oraz działać na rzecz integracji środowisk działających dla dzieci szczególnej troski. Staramy się także zwiększać świadomość społeczeństwa dotyczącą autyzmu oraz innych dysfunkcji psychofizycznych, uwrażliwiać na potrzeby tych osób i wzmacniać samodzielność funkcjonowania w społeczeństwie.
Rodzice dzieci z autyzmem mogą znaleźć u nas wsparcie psychiczne, pomoc w zakresie informacji o placówkach i sposobach terapii, odżywiania a także inne wskazówki wypracowane w codziennym zmaganiu się z problemem autyzmu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!