• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000225549

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie MANKO

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000225549.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem statutowym Stowarzyszenia MANKO jest m.in. promowanie świadomych, aktywnych i odpowiedzialnych postaw społecznych, wrażliwości społecznej, praw człowieka i społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenie realizuje swoją misję poprzez wdrażanie projektów prospołecznych o różnej formie i tematyce oraz przez:
1. organizowanie kampanii społecznych, szkoleń, prezentacji, seminariów, konferencji, pokazów, które mają uczulić grupy beneficjentów na potrzebę tolerancji, demokracji, a także wyrobić w nich świadomość obywatelską, prozdrowotną i ekologiczną
2. wydawanie czasopisma skierowanego do społeczności akademickiej
3. prowadzenie strony internetowej będącej źródłem informacji na temat aktualnych działań, projektów, konferencji o tematyce prospołecznej
4. obejmowanie patronatu medialnego nad projektami i inicjatywami realizującymi cele Stowarzyszenia
5. współpracę medialną i organizacyjną z organizacjami o podobnym profilu działalności z kraju i z zagranicy (wymiany informacji, wspólne akcje medialne, wymiany międzynarodowe)
6. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską
7. podejmowanie innych przedsięwzięć służących realizacji celów Stowarzyszenia w tym promujących programy finansowane ze środków Unii Europejskiej.


Prowadzone działania:
1) Działalność wydawnicza:
- miesięcznik studencki MANKO (dystrybucja na krakowskich i śląskich uczelniach wyższych)
- magazyn Myśl Zdrowo,
- magazyn Drogowskaz Maturzysty (dystrybucja wśród maturzystów w Małopolsce i na Śląsku)
2) Organizowanie kampanii społecznych:
- Lokal bez Papierosa.pl, Polska Bez Dymu,
- Nie pal przy dziecku,
- ryzyKOchania, przeTESTuj się,
- Pilnuj Drinka,
- Eko-segregacja.