• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000243408

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Dom Rain Mana

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000243408.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Fundacja Dom Rain Mana powstała w z inicjatywy rodziców dorosłych osób z autyzmem, ich przyjaciół oraz pracujących na ich rzecz profesjonalistów. Misją Fundacji jest niesienie pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom, tworzenie przyjacielskich więzi i wspieranie rodzin w życiu z autyzmem, upowszechnianie wiedzy o autyzmie, a w dalszej perspektywie - stworzenie Domu Rain Mana – ośrodka stałego pobytu oraz centrum pracy i rehabilitacji dla osób z autyzmem na wiejskiej farmie. Farma powstanie we wsi Kwieki, koło Czerska, na pięknej 8,4 ha działce, położonej w Borach Tucholskich.
Istnieje już projekt domu, ciągle zbieramy środki na budowę. Temu celowi przyświecają akcje charytatywne prowadzone prze Fundację (koncerty i aukcje), odkładamy na konto budowy wszystkie przekazywane nam darowizny i 1% z podatków, wpłacany Fundacji przez podatników.

Nasze działania to:
- upowszechniamy wiedzę na temat autyzmu poprzez stronę: www.domrainaman.pl i na fb: https://www.facebook.com/#!/domrainmana
- wydajemy półrocznik AUTYZM (w przygotowaniu nr 11 AUTYZMu),
- prowadzimy „Akademię dla Rodziców”: szkolenia dla rodziców i profesjonalistów,
- organizujmy imprezy integrujące rodziny (wycieczki rodzinne, spotkania),
- wspieramy rodziny wychowujące dzieci z autyzmem (indywidualne konsultacje psychiatryczne, konsultacje rodzinne, poradnictwo telefoniczne i meilowe).

Po co to wszystko?
Osoby z autyzmem zawsze będą potrzebowały wsparcia i szczególnej opieki, zapomniało jednak o nich polskie ustawodawstwo. W istniejących domach pomocy społecznej, nastawionych na pomoc osobom z umiejętnościami społecznymi i zdolnościami do komunikowania swoich potrzeb, osoby autyzmem nie mają szans na godne życie. Rozwiązywaniem trudności w opiece nad nimi w istniejących ośrodkach są silne dawki leków, co równa się powolnej eutanazji. Nie chcemy się na to zgodzić. Dlatego właśnie tworzymy DOM RAIN MANA. To co tworzymy w tej chwili w Fundacji to tworzenie podwalin pod nieistniejący jeszcze w Polsce system pomocy dorosłym z autyzmem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!