1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
FUNDACJA DOM RAIN MANA
KRS 0000243408

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

BUDUJEMY DOM NA FARMIE DLA OSÓB Z AUTYZMEM

Fundacja Dom Rain Mana powstała w z inicjatywy rodziców dorosłych osób z autyzmem, ich przyjaciół oraz pracujących na ich rzecz profesjonalistów. Misją Fundacji jest niesienie pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom, tworzenie przyjacielskich więzi i wspieranie rodzin w życiu z autyzmem, upowszechnianie wiedzy o autyzmie, a w dalszej perspektywie - stworzenie Domu Rain Mana – ośrodka stałego pobytu oraz centrum pracy i rehabilitacji dla osób z autyzmem na wiejskiej farmie. Farma powstanie we wsi Kwieki, koło Czerska, na pięknej 8,4 ha działce, położonej w Borach Tucholskich.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Wszystkie pieniądze z 1% od podatników, podobnie jak pieniądze z naszych charytatywnych zbiórek są odkładane na konto budowy Domu Rain Mana, domu, gdzie zamieszkają i otrzymają specjalistyczną pomoc  dorosłe osoby z autyzmem oraz  gdzie znajdzie miejsce dziennej rehabilitacji grupka autystycznych osób z gminy Czersk.  Dom powstanie na farmie w Kwiekach k/ Czerska  w pow. chojnickim.  

Więcej o nas

Więcej o nas

Autyzm to poważne zaburzenie rozwojowe, które powoduje trudności w postrzeganiu świata, uczeniu i porozumiewaniu się oraz w kontaktach społecznych. Problem ten dotyka już 1 % populacji dzieci. Autyzm jest zaburzeniem, które obejmuje całe życie osoby. Kiedy dzieci są małe rodzice marzą o tym, by ich dziecko wyzdrowiało. Szukają odpowiedniej terapii, robią wszystko, by ich dziecko mogło samodzielnie funkcjonować. Kiedy jednak dzieci dorastają   okazuje się, że  tylko niewielka ich  grupka   będzie mogła żyć samodzielnie (ok. 10 %). Niestety, dotąd nie stworzono w Polsce systemu wparcia dorosłych osób z autyzmem, bo  jeszcze nie tak dawno taka kategoria niepełnosprawnych w Polsce  nie istniała. Zadanie zapewnienia im godnej przyszłości spoczywa na organizacjach pozarządowych, takich jak Fundacja Dom Rain Mana.

Kilka słów o Fundacji Dom Rain Mana

Fundacja Dom Rain Mana (KRS 0000243408) powstała w 2005 roku,  z inicjatywy rodziców dorosłych osób z autyzmem, ich przyjaciół oraz pracujących na ich rzecz profesjonalistów. Fundacja nie zatrudnia pracowników, jest organizacją absolutnie woluntarystyczną.  Od początku ma status OPP.

Przez wiele lat starania rodziców osób autyzmem będących pod opieką fundacji  koncentrowały się – najpierw na szukaniu diagnozy, pozwalającej zrozumieć problemy tych szczególnych dzieci (20 lat temu w Polsce o autyzmie mówiło się bardzo niewiele, a rozpoznać chorobę umieli tylko nieliczni w kraju specjaliści), potem – na przebijaniu się poprzez gąszcz wiedzy po to, żeby znaleźć właściwe metody służące ich rozwojowi. Doświadczenia, które zostały zgromadzone w ten sposób, mogą teraz służyć następnym pokoleniom rodziców dzieci z autyzmem. Wiedzą o tym ci, którzy korzystają z naszej strony internetowej  www.domrainmana.pl, czy wydawanego przez naszą Fundację półrocznika AUTYZM (ukazało się już 19 numerów pisma). AUTYZM jest jedynym poświęconym tej tematyce pismem w Polsce, systematycznie ukazującym się od 2002 roku.  

Misją Fundacji  Dom Rain Mana jest pomoc osobom z autyzmem i ich rodzinom, czynimy to poprzez:

 • Poradnictwo i  konsultacje  rodzinne.
 • Upowszechnianie wiedzy na temat autyzmu na www.domrainmana.pl, i na facebooku https://www.facebook.com/domrainmana/   i w piśmie  AUTYZM (ukazało się 19 numerów).
 • Prowadzenie szkoleń dla rodziców i profesjonalistów,  organizację  konferencji naukowych    ( prowadziliśmy wiele cyklicznych spotkań szkoleniowych, takich jak: „Akademia dla rodziców” czy „Światełko dla autyzmu”, zorganizowaliśmy pięć konferencji naukowych, ostatnia: „Nasz Autyzm. Poszukiwanie drogi” odbyła się w Sopocie  dn. 12 kwietnia 2019 r.).
 • Organizację    spotkań integracyjnych i wycieczek dla rodzin z dziećmi z autyzmem. Zabieramy na te wycieczki nie tylko naszych autyków, ale całe ich rodziny: mamę, tatę, rodzeństwo, żeby mieli szansę pobyć razem w innych niż domowe warunkach. Kończymy wycieczki na naszej ziemi, ogniskiem i piknikem wspólnym z  mieszkańcami wioski Kwieki i okolic. Dzięki temu nawiązują się nowe przyjazne kontakty między rodzinami opiekującymi się osobami z autyzmem, przeciwdziałamy poczuciu wykluczenia i wypalenia sił rodzin.  Mieszkańcy  wsi Kwieki zaakceptowali i polubili przyszłych mieszkańców farmy i chętnie uczestniczą w spotkaniach  przy ognisku.

Dalekosiężnym celem Fundacji jest stworzenie dla dorosłych osób dotkniętych autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami  domu stałego pobytu oraz miejsca pracy i rehabilitacji na wiejskiej farmie, a także – później, zapewnienie niezbędnych środków dla działalności tego ośrodka oraz  wspieranie go merytoryczne. Farma powstanie we wsi Kwieki koło Czerska, na zakupionej przez fundację pięknej 8,4 ha działce, położonej w Borach Tucholskich. Chcemy tam zbudować dom, z funkcją mieszkalnictwa, pracy i terapii dla grupy 10 osób z autyzmem i  z upośledzeniem umysłowym oraz miejscami rehabilitacji dziennej dla podobnej grupy z pobliskich terenów. Przygotowany jest już projekt architektoniczny i konstrukcyjny domu na farmie, doprowadzone są media, przygotowujemy  dokumentację  techniczna i w 2020 r wystąpimy o pozwolenie na budowę. Przez cały czas zbierane są  na ten cel fundusze.

Rodzice  osób z autyzmem oczekujących na dom opodatkowali się.  Budowie Domu Rain Mana   przyświeca także zbiórka pieniędzy z 1% podatku dochodowego i  z organizowanych koncertów i aukcji charytatywnych. Zorganizowaliśmy w Sopocie 14  koncertów, na których charytatywnie wystąpili wspaniali artyści: Tymon Tymański i Marcin Gałązka, Paweł Nowak  z Klezmoret Trio i Almost Jazz Group,  Wojciech Staroniewicz i Leszek Dranicki, Paweł Zagończyk z Zagan Akustic, Capella Gedanesis, Przemek Dyakowski  z formacją Chlupot Mózgu Jacka Staniszewskiego, Grupa Bez Jacka, Orkiestra Kameralna Progress, Grace Gospel Choir, Urszula Nieczuja Urbańska, Carmell (Gosia Bernatowicz) z Marcinem Kuszewskim , Hanna Banaszak, Andre Ochodlo, Beata Bartelik, Renata Irsa, Kacper Fułek, Seeme, Sławek Jaskułke i  Katarzyna Groniec.

Po co to wszystko?

Osoby z autyzmem zawsze będą potrzebowały wsparcia i szczególnej opieki, zapomniało jednak o nich polskie ustawodawstwo.

Osoba z poważnymi zaburzeniami wymaga przez całe życie 24-godzinnej opieki, niejednokrotnie potrzebuje pomocy w najprostszych czynnościach, takich mycie, ubieranie, toaleta. Autyzm często jest sprzężony z wielorakimi niepełnosprawnościami, najczęściej z upośledzeniem umysłowym, padaczką, alergiami i nietolerancjami pokarmowymi, problemami jelitowymi. Niestety, zdarza się, że dobrze rokujące dziecko z autyzmem wyrasta na niesamodzielnego i sprawiającego trudności dorosłego. Okres dojrzewania z towarzyszącą mu burzą hormonów jest wielkim wyzwaniem dla nastolatka z autyzmem. W tym okresie może się ujawnić epilepsja. Nie zawsze jej obraz jest typowy, jest  wiele przykładów, gdy padaczka skroniowa przybiera obraz niekontrolowanych napadów agresji i destrukcji. 

W istniejących domach pomocy społecznej, nastawionych na pomoc osobom z umiejętnościami społecznymi i zdolnościami do komunikowania swoich potrzeb, osoby autyzmem nie mają szans na godne życie. Rozwiązywaniem trudności w opiece nad nimi w istniejących ośrodkach są silne dawki leków, co równa się powolnej eutanazji. Autyzm boli – to słowa jednego z  autystycznych podopiecznych Fundacji. Dla takich jak on chcemy stworzyć bezpieczny dom, gdzie zamieszkają, gdy zabraknie im rodziców.

Dom Rain Mana w Kwiekach

Kwieki, to niewielka wieś położona 7 km od Czerska w pow. chojnickim, w sercu Borów Tucholskich. W roku 2005 Fundacja zakupiła tam 8,4 ha działkę z przeznaczeniem na budowę domu i centrum pomocy dla osób z autyzmem i założenie tam niewielkiej farmy.

Model farmy –  zielonego folwarku gdzie mieszkają i pracują osoby niepełnosprawne – istnieje od dziesięcioleci. Najstarszą, istniejącą od roku 1913,  jest Gould Farm w zachodniej Massachussetts (USA), która jest przystanią dla chorych z zaburzeniami psychicznymi.  Modelowa dla długoterminowej opieki nad dorosłymi z autyzmem  Farma Bittersweet w Ohio posiada długą liczbę osób oczekujących.  Znane i naśladowane są farmy w Irlandii - gospodarstwa  otwarte dla najbardziej zaburzonych dorosłych z autyzmem. W Polsce farmę dla osób z autyzmem prowadzi w Więckowicach kolo Krakowa Fundacja Wspólnota Nadziei.

Przez lata zbadano i udokumentowano korzyści wypływające ze stylu pracy w gospodarstwie i życia na wsi. Przed pracownikami stawiane są różnorodne zadania, co rozwija ich funkcje poznawcze i pozwala uniknąć nudy. Podkreśla się bezpieczeństwo, ciszę i nieskomplikowane, celowe prace, których efekt jest zawsze widoczny. Niepełnosprawni farmerzy z autyzmem mogą nie tylko pracować przy porządkowaniu terenu, ale i  zbierają jaja, pracują w ogrodzie czy karmią zwierzęta.

Fundacja uzyskała warunki zagospodarowania przestrzennego uwzględniające budowę centrum opiekuńczo - rehabilitacyjnego, mamy do działki doprowadzone media (wodę i energię), obecnie staramy się o pozwolenie na budowę domu, w którym w przyszłości zamieszka 10 dorosłych osób z autyzmem. W planach jest, by podobna grupa z autyzmem lub pokrewnymi zaburzeniami  była  przywożona na dzienne zajęcia rehabilitacyjne.

W Fundacji Dom Rain Mana nie zatrudniamy pracowników, pracę w organizacji opieramy na naszym wolontariacie.  Dzięki temu zbierane pieniądze możemy odkładać na konto budowlane. Kosztorys budowy z roku 2010  opiewa na 2 500 000 zł. – zebraliśmy trzecią część tej sumy.

Nie ustajemy w poszukiwaniu nowych źródeł finansowania budowy, jesteśmy otwarci na współpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi  pomocą osobom niepełnosprawnym.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000243408
 • Konto:30 1050 1764 1000 0022 9906 6064
 • Adres:81-881 SOPOT, ul. Kolberga 6 b/25
 • WWW:https://www.domrainmana.pl/chce-pomoc-1/wypelnij-deklaracje-pit/
 • E-mail:fundacja@domrainmana.pl
 • Telefon:58 551 8472Formularze PIT 2019/2020 dla
FUNDACJA DOM RAIN MANA

KRS 0000243408

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

FUNDACJA DOM RAIN MANA

 • BUDUJEMY DOM NA FARMIE DLA OSÓB Z AUTYZMEM

  Fundacja Dom Rain Mana powstała w z inicjatywy rodziców dorosłych osób z autyzmem, ich przyjaciół oraz pracujących na ich rzecz profesjonalistów. Misją Fundacji jest niesienie pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom, tworzenie przyjacielskich więzi i wspieranie rodzin w życiu z autyzmem, upowszechnianie wiedzy o autyzmie, a w dalszej perspektywie - stworzenie Domu Rain Mana – ośrodka stałego pobytu oraz centrum pracy i rehabilitacji dla osób z autyzmem na wiejskiej farmie. Farma powstanie we wsi Kwieki, koło Czerska, na pięknej 8,4 ha działce, położonej w Borach Tucholskich.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Wszystkie pieniądze z 1% od podatników, podobnie jak pieniądze z naszych charytatywnych zbiórek są odkładane na konto budowy Domu Rain Mana, domu, gdzie zamieszkają i otrzymają specjalistyczną pomoc  dorosłe osoby z autyzmem oraz  gdzie znajdzie miejsce dziennej rehabilitacji grupka autystycznych osób z gminy Czersk.  Dom powstanie na farmie w Kwiekach k/ Czerska  w pow. chojnickim.  

 • Więcej o nas

  Autyzm to poważne zaburzenie rozwojowe, które powoduje trudności w postrzeganiu świata, uczeniu i porozumiewaniu się oraz w kontaktach społecznych. Problem ten dotyka już 1 % populacji dzieci. Autyzm jest zaburzeniem, które obejmuje całe życie osoby. Kiedy dzieci są małe rodzice marzą o tym, by ich dziecko wyzdrowiało. Szukają odpowiedniej terapii, robią wszystko, by ich dziecko mogło samodzielnie funkcjonować. Kiedy jednak dzieci dorastają   okazuje się, że  tylko niewielka ich  grupka   będzie mogła żyć samodzielnie (ok. 10 %). Niestety, dotąd nie stworzono w Polsce systemu wparcia dorosłych osób z autyzmem, bo  jeszcze nie tak dawno taka kategoria niepełnosprawnych w Polsce  nie istniała. Zadanie zapewnienia im godnej przyszłości spoczywa na organizacjach pozarządowych, takich jak Fundacja Dom Rain Mana.

  Kilka słów o Fundacji Dom Rain Mana

  Fundacja Dom Rain Mana (KRS 0000243408) powstała w 2005 roku,  z inicjatywy rodziców dorosłych osób z autyzmem, ich przyjaciół oraz pracujących na ich rzecz profesjonalistów. Fundacja nie zatrudnia pracowników, jest organizacją absolutnie woluntarystyczną.  Od początku ma status OPP.

  Przez wiele lat starania rodziców osób autyzmem będących pod opieką fundacji  koncentrowały się – najpierw na szukaniu diagnozy, pozwalającej zrozumieć problemy tych szczególnych dzieci (20 lat temu w Polsce o autyzmie mówiło się bardzo niewiele, a rozpoznać chorobę umieli tylko nieliczni w kraju specjaliści), potem – na przebijaniu się poprzez gąszcz wiedzy po to, żeby znaleźć właściwe metody służące ich rozwojowi. Doświadczenia, które zostały zgromadzone w ten sposób, mogą teraz służyć następnym pokoleniom rodziców dzieci z autyzmem. Wiedzą o tym ci, którzy korzystają z naszej strony internetowej  www.domrainmana.pl, czy wydawanego przez naszą Fundację półrocznika AUTYZM (ukazało się już 19 numerów pisma). AUTYZM jest jedynym poświęconym tej tematyce pismem w Polsce, systematycznie ukazującym się od 2002 roku.  

  Misją Fundacji  Dom Rain Mana jest pomoc osobom z autyzmem i ich rodzinom, czynimy to poprzez:

  • Poradnictwo i  konsultacje  rodzinne.
  • Upowszechnianie wiedzy na temat autyzmu na www.domrainmana.pl, i na facebooku https://www.facebook.com/domrainmana/   i w piśmie  AUTYZM (ukazało się 19 numerów).
  • Prowadzenie szkoleń dla rodziców i profesjonalistów,  organizację  konferencji naukowych    ( prowadziliśmy wiele cyklicznych spotkań szkoleniowych, takich jak: „Akademia dla rodziców” czy „Światełko dla autyzmu”, zorganizowaliśmy pięć konferencji naukowych, ostatnia: „Nasz Autyzm. Poszukiwanie drogi” odbyła się w Sopocie  dn. 12 kwietnia 2019 r.).
  • Organizację    spotkań integracyjnych i wycieczek dla rodzin z dziećmi z autyzmem. Zabieramy na te wycieczki nie tylko naszych autyków, ale całe ich rodziny: mamę, tatę, rodzeństwo, żeby mieli szansę pobyć razem w innych niż domowe warunkach. Kończymy wycieczki na naszej ziemi, ogniskiem i piknikem wspólnym z  mieszkańcami wioski Kwieki i okolic. Dzięki temu nawiązują się nowe przyjazne kontakty między rodzinami opiekującymi się osobami z autyzmem, przeciwdziałamy poczuciu wykluczenia i wypalenia sił rodzin.  Mieszkańcy  wsi Kwieki zaakceptowali i polubili przyszłych mieszkańców farmy i chętnie uczestniczą w spotkaniach  przy ognisku.

  Dalekosiężnym celem Fundacji jest stworzenie dla dorosłych osób dotkniętych autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami  domu stałego pobytu oraz miejsca pracy i rehabilitacji na wiejskiej farmie, a także – później, zapewnienie niezbędnych środków dla działalności tego ośrodka oraz  wspieranie go merytoryczne. Farma powstanie we wsi Kwieki koło Czerska, na zakupionej przez fundację pięknej 8,4 ha działce, położonej w Borach Tucholskich. Chcemy tam zbudować dom, z funkcją mieszkalnictwa, pracy i terapii dla grupy 10 osób z autyzmem i  z upośledzeniem umysłowym oraz miejscami rehabilitacji dziennej dla podobnej grupy z pobliskich terenów. Przygotowany jest już projekt architektoniczny i konstrukcyjny domu na farmie, doprowadzone są media, przygotowujemy  dokumentację  techniczna i w 2020 r wystąpimy o pozwolenie na budowę. Przez cały czas zbierane są  na ten cel fundusze.

  Rodzice  osób z autyzmem oczekujących na dom opodatkowali się.  Budowie Domu Rain Mana   przyświeca także zbiórka pieniędzy z 1% podatku dochodowego i  z organizowanych koncertów i aukcji charytatywnych. Zorganizowaliśmy w Sopocie 14  koncertów, na których charytatywnie wystąpili wspaniali artyści: Tymon Tymański i Marcin Gałązka, Paweł Nowak  z Klezmoret Trio i Almost Jazz Group,  Wojciech Staroniewicz i Leszek Dranicki, Paweł Zagończyk z Zagan Akustic, Capella Gedanesis, Przemek Dyakowski  z formacją Chlupot Mózgu Jacka Staniszewskiego, Grupa Bez Jacka, Orkiestra Kameralna Progress, Grace Gospel Choir, Urszula Nieczuja Urbańska, Carmell (Gosia Bernatowicz) z Marcinem Kuszewskim , Hanna Banaszak, Andre Ochodlo, Beata Bartelik, Renata Irsa, Kacper Fułek, Seeme, Sławek Jaskułke i  Katarzyna Groniec.

  Po co to wszystko?

  Osoby z autyzmem zawsze będą potrzebowały wsparcia i szczególnej opieki, zapomniało jednak o nich polskie ustawodawstwo.

  Osoba z poważnymi zaburzeniami wymaga przez całe życie 24-godzinnej opieki, niejednokrotnie potrzebuje pomocy w najprostszych czynnościach, takich mycie, ubieranie, toaleta. Autyzm często jest sprzężony z wielorakimi niepełnosprawnościami, najczęściej z upośledzeniem umysłowym, padaczką, alergiami i nietolerancjami pokarmowymi, problemami jelitowymi. Niestety, zdarza się, że dobrze rokujące dziecko z autyzmem wyrasta na niesamodzielnego i sprawiającego trudności dorosłego. Okres dojrzewania z towarzyszącą mu burzą hormonów jest wielkim wyzwaniem dla nastolatka z autyzmem. W tym okresie może się ujawnić epilepsja. Nie zawsze jej obraz jest typowy, jest  wiele przykładów, gdy padaczka skroniowa przybiera obraz niekontrolowanych napadów agresji i destrukcji. 

  W istniejących domach pomocy społecznej, nastawionych na pomoc osobom z umiejętnościami społecznymi i zdolnościami do komunikowania swoich potrzeb, osoby autyzmem nie mają szans na godne życie. Rozwiązywaniem trudności w opiece nad nimi w istniejących ośrodkach są silne dawki leków, co równa się powolnej eutanazji. Autyzm boli – to słowa jednego z  autystycznych podopiecznych Fundacji. Dla takich jak on chcemy stworzyć bezpieczny dom, gdzie zamieszkają, gdy zabraknie im rodziców.

  Dom Rain Mana w Kwiekach

  Kwieki, to niewielka wieś położona 7 km od Czerska w pow. chojnickim, w sercu Borów Tucholskich. W roku 2005 Fundacja zakupiła tam 8,4 ha działkę z przeznaczeniem na budowę domu i centrum pomocy dla osób z autyzmem i założenie tam niewielkiej farmy.

  Model farmy –  zielonego folwarku gdzie mieszkają i pracują osoby niepełnosprawne – istnieje od dziesięcioleci. Najstarszą, istniejącą od roku 1913,  jest Gould Farm w zachodniej Massachussetts (USA), która jest przystanią dla chorych z zaburzeniami psychicznymi.  Modelowa dla długoterminowej opieki nad dorosłymi z autyzmem  Farma Bittersweet w Ohio posiada długą liczbę osób oczekujących.  Znane i naśladowane są farmy w Irlandii - gospodarstwa  otwarte dla najbardziej zaburzonych dorosłych z autyzmem. W Polsce farmę dla osób z autyzmem prowadzi w Więckowicach kolo Krakowa Fundacja Wspólnota Nadziei.

  Przez lata zbadano i udokumentowano korzyści wypływające ze stylu pracy w gospodarstwie i życia na wsi. Przed pracownikami stawiane są różnorodne zadania, co rozwija ich funkcje poznawcze i pozwala uniknąć nudy. Podkreśla się bezpieczeństwo, ciszę i nieskomplikowane, celowe prace, których efekt jest zawsze widoczny. Niepełnosprawni farmerzy z autyzmem mogą nie tylko pracować przy porządkowaniu terenu, ale i  zbierają jaja, pracują w ogrodzie czy karmią zwierzęta.

  Fundacja uzyskała warunki zagospodarowania przestrzennego uwzględniające budowę centrum opiekuńczo - rehabilitacyjnego, mamy do działki doprowadzone media (wodę i energię), obecnie staramy się o pozwolenie na budowę domu, w którym w przyszłości zamieszka 10 dorosłych osób z autyzmem. W planach jest, by podobna grupa z autyzmem lub pokrewnymi zaburzeniami  była  przywożona na dzienne zajęcia rehabilitacyjne.

  W Fundacji Dom Rain Mana nie zatrudniamy pracowników, pracę w organizacji opieramy na naszym wolontariacie.  Dzięki temu zbierane pieniądze możemy odkładać na konto budowlane. Kosztorys budowy z roku 2010  opiewa na 2 500 000 zł. – zebraliśmy trzecią część tej sumy.

  Nie ustajemy w poszukiwaniu nowych źródeł finansowania budowy, jesteśmy otwarci na współpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi  pomocą osobom niepełnosprawnym.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000243408
 • Konto:30 1050 1764 1000 0022 9906 6064
 • Adres:81-881 SOPOT, ul. Kolberga 6 b/25
 • WWW:https://www.domrainmana.pl/chce-pomoc-1/wypelnij-deklaracje-pit/
 • E-mail:fundacja@domrainmana.pl
 • Telefon:58 551 8472
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00