• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000278355

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Waldiego - Serce Na Dłoni

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000278355.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Wszechstronna pomoc : niepełnosprawnym, uzależnionym, bezrobotnym, bezdomnym, a w szczególności dzieciom i osobom samotnym.

1. działalność nieodpłatna
a) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.51.Z)
b) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (85.59.B)
c) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
d) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania (88.99.Z)
e) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)
f) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)

2. działalność odpłatna
a) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej (85.59.Z)
b) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.04.Z)

Dochód w całości przeznaczony jest na cele statutowe

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!