• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000312714

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Tęcza"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000312714.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Misją Stowarzyszenia jest tworzenie warunków do rozwoju w oparciu o pomoc w samopomocy, która wyzwalając siły i aktywność, osób z rożnych powodów niezdolnych do samodzielnego życia stanowi ofertę pozwalającą tym osobom na ponowne odzyskanie równowagi wewnętrznej i odnowienie włączania się w nurt życia społecznego i ekonomicznego. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez kształtowanie aktywnych postaw wobec problemów społecznych.

Wizja:
Chcemy być organizacją która umożliwia reintegrację społeczną i zawodową w przedsiębiorczości społecznej.
Chcemy być organizacją, która umożliwia rehabilitację, reintegrację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania:
Organizujemy zabawy, wycieczki, aukcje oraz imprezy charytatywne, z których dochód przeznaczamy na cele statutowe.
Realizujemy programy poprzez akcje: Podziel się Posiłkiem, Dzieląc się z Bliźnim dajesz Radość, Aktywny Senior, Pełny Tornister, Tęczowa Paczka, Podaruj Kubie Życie.

Stowarzyszenie "Tęcza" wspiera kobiety po mastektomii i w ramach działania zostaje powołany do życia w dniu 20 grudnia 2011r Cycowski Klub "Amazonki". Swoim działaniem Amazonki obejmuje obszary miast: Łęcznej i powiat łęczyński, Włodawę i powiat włodawski. Spotkania odbywają się czwartki w godz. 11.00 - 16.00 przy ul. Nowa 1, 21-070 Cyców.
Wyznacznikiem Celów jest dostarczanie kobietom chorym na raka piersi emocjonalnego i praktycznego wsparcia, ułatwienia im podejmowania osobistych decyzji i znalezienia motywacji powrotu do zdrowia oraz uzyskania możliwie najlepszej jakości życia. Jednym z istotnych zadań Stowarzyszenia jest zaznajamianie społeczeństwa z problematyką wczesnego wykrywania raka piersi, leczenia i rehabilitacji. "Uczymy żyć po mastektomii kobiety z powiatu Łęczyńskiego i Włodawskiego".

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi"
Błogosławiony Jan Paweł II

Złote myśli bł. Jana Pawła II są dla naszych członków, wolontariuszy i sympatyków Stowarzyszenia drogowskazem a zarazem towarzyszą w naszej misji. Pomagamy innym, aby życie było radosne i choć trochę łatwiejsze.