1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
LSS
KRS 0000312714

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Miej Serec Dla Dzieciaczka

Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy dzieciom z Domów Dziecka, dzieciom specjalnej troski, z rodzin najuboższych oraz przebywających w wyspecjalizowanych placówkach opiekuńczych. Celem stowarzyszenia jest takze prowadzenie wszechstronej działalności w zakresie rozwoju, ochrony zdrowia i ratowania życia dzieciom.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez;

- pomoc finansową i rzeczową dla dzieci z rodzin najuboższych oraz dla dzieci szczególnie zagrożonych utratą zdrowia i życia,

- zakup pomocy szkolnych dzieciom najuboższym,

- dofinansowanie leczenia dzieci w kraju i za granicą,

- organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia dzieci,

- zakup żywnosci, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego,

- zbieranie środków i przekazywanie ich na dożywianie,

- organizowanie i dofinnansowanie imprez charytatywnych, wystaw, konertów,

- organizowanie bezpłatnych porad prawnych, warsztatów terapiizajęciowej,

- prowadzenie Dziennego Klubu Seniora

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Stowarzyszenie 1 % wykorzysta na:

-  leczenie i rehabilitacje podopiecznych, Piotrusia, Ignasia, Martynkę, Adrianka, Zosię, Marysię,  chorujących na nowotwory, z porażeniem mózgowy, zespołem Downa itp.

- zakup leków, sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego,

- dofinansowanie leczenia dzieciaczkówi w kraju i zagranicą,

- dofinansowanie kolonii dzieciom z  rodzin najuboższych,

- zakup podręczników,pomocy szkolnych "Pełny Tornister",

- itp,

Więcej o nas

Więcej o nas

Bezpośrednim impulsem, który przyczynił się do powołania Stowarzyszenia była szczególna wrażliwość założycieli na niewystarczającą opiekę nad osobami starszymi, niepelnosprawnymi, bezrobotnymi i bezdomnymi a także wrażliwość na postępującą dyskryminacje osób ze wzgledu na wiek, chorobę, bezdomność, itp.

W dniu 29 sierpnia 2008 roku VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji Stowarzyszenia pod nazwa Stowarzyszenie Bezrobotnych i Bezdomnych "Tęcza" z siedzibą w Łecznej.

Od 5- lat działamy pod nazwą Lubelskie Stowarzyszenie Samopomocy z siedziba w Lublinie. Mottem naszej działalności jest " Ludzie razem potrafią zrobić to, o czym nie śnilo się żadnemu z osobna........"

Misja:
Misją Stowarzyszenia jest tworzenie warunków do rozwoju w oparciu o pomoc w samopomocy, która wyzwalając siły i aktywność, osób z rożnych powodów niezdolnych do samodzielnego życia stanowi ofertę pozwalającą tym osobom na ponowne odzyskanie równowagi wewnętrznej i odnowienie włączania się w nurt życia społecznego i ekonomicznego. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez kształtowanie aktywnych postaw wobec problemów społecznych.

Cel:

Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy dzieciom,seniorom,oraz wszyskim tym którzy zwrócą się o wsparcie do Stowarzyszenia.

Celem Stowarzyszenia jest także prowadzenie wszechstronnej działalności  w zakresie rozwoju, ochrony zdrowia i ratowania życia dzieciom, seniorom, itp.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- pomoc finansową i rzeczowa dla dzieci z rodzin najuboższych, dzieci szczególnie zagrożonych utratą zdrowia i życia,

- zakup podrecznikow, pomocy szkolnych dzieciom najubozszym,

- dofinansowanie leczenia dzieci i doroslych w kraju i zagranica,

- organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprżetu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia,

- zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego,

- zbieranie środkówi przekazywanie ich na dożywianie,

- organizowanie i dofinansowanie imprez charytatywnych, wystaw, koncertów,

- organizowanie punktu bezpłatnych porad prawnych w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony przez znakomitego wolontariusza mecenasa.

Każdy ( nie są wymagane warunki) otrzymuje  wyczerpującej oraz fachowej odpowiedzi na zadany problem, przez okres 2 lat skorzystało 1000 osob, woj. lubelskiego.

- organizowanie akcji sprzątania nekropolii żydowskiej w Łęcznej,

- wspieranie i rehabilitacja amazonek.

Organizacja realizuje programy po przez Akcję:

" Miej Serce dla dzieciaczka",

"Serce - Sercu",

"Podziel się Posiłkiem",

" Dzieląc się z Bliźnim dajesz Radość",

"Aktywny Senior",

"Tornister Pełen Uśmiechu",

Wyprawki szkolne przekazane dla 50 uczniów jako odpowiedź na potrzeby dzieci z niezamożnych rodzin.

"Życzliwa Paczka",

"Podaruj Piotrowi Życie",

Trwa walka o życie 34-letniego Piotra. Walczy z bardzo rzadkim złosliwym nowotworem żuchwy- osteosarcom. Usunięto jezyk, ślinianki oraz dolną żuchwę. Rekonstrucja dolnej żuchwy  się nie powiodła. W miesiącu sierpniu br. przerwano chemioterapię u Piotra z przyczyn zdrowotnych ( leczenie ostrego stanu zapalnego w jamie ustnej) nastąpiła wznowa nowotworu. guz stał się bardzo agresywny i szybko się rozrasta wypełniając jamę ustną.W kraju wyczerpały sie możliwości jego leczenia , nadzieją jest leczenie za granicą.

"Nie jestem antysemitem",

Sprzatanie nekroplii żydowskiej w Łęcznej

"Jabłka dla Łęcznian",

" Uczym się żyć po mastektomii",

" Za darmo wypełnim Twojego PIT-a",

"Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020"

kontyuacja - ze wsparcja w postacji paczek żywnościowych przez okraes 3 -lat  skorzystało 3500 rodzin z Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Łęcznej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejowie.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000312714
 • Konto:83 8693 0006 2004 3000 3839 0001
 • Adres:ul. Probostwo 27, 20-089 Lublin
 • WWW:https://www.facebook.com/Lubelskie-Stowarzyszenie-Samopomocy-22502076096180
 • E-mail:biuro.lss.org@wp.pl
 • Telefon:696 638 037Formularze PIT 2019/2020 dla
LSS

KRS 0000312714

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

LSS

 • Miej Serec Dla Dzieciaczka

  Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy dzieciom z Domów Dziecka, dzieciom specjalnej troski, z rodzin najuboższych oraz przebywających w wyspecjalizowanych placówkach opiekuńczych. Celem stowarzyszenia jest takze prowadzenie wszechstronej działalności w zakresie rozwoju, ochrony zdrowia i ratowania życia dzieciom.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez;

  - pomoc finansową i rzeczową dla dzieci z rodzin najuboższych oraz dla dzieci szczególnie zagrożonych utratą zdrowia i życia,

  - zakup pomocy szkolnych dzieciom najuboższym,

  - dofinansowanie leczenia dzieci w kraju i za granicą,

  - organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia dzieci,

  - zakup żywnosci, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego,

  - zbieranie środków i przekazywanie ich na dożywianie,

  - organizowanie i dofinnansowanie imprez charytatywnych, wystaw, konertów,

  - organizowanie bezpłatnych porad prawnych, warsztatów terapiizajęciowej,

  - prowadzenie Dziennego Klubu Seniora

 • Jak wykorzystamy 1%

  Stowarzyszenie 1 % wykorzysta na:

  -  leczenie i rehabilitacje podopiecznych, Piotrusia, Ignasia, Martynkę, Adrianka, Zosię, Marysię,  chorujących na nowotwory, z porażeniem mózgowy, zespołem Downa itp.

  - zakup leków, sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego,

  - dofinansowanie leczenia dzieciaczkówi w kraju i zagranicą,

  - dofinansowanie kolonii dzieciom z  rodzin najuboższych,

  - zakup podręczników,pomocy szkolnych "Pełny Tornister",

  - itp,

 • Więcej o nas

  Bezpośrednim impulsem, który przyczynił się do powołania Stowarzyszenia była szczególna wrażliwość założycieli na niewystarczającą opiekę nad osobami starszymi, niepelnosprawnymi, bezrobotnymi i bezdomnymi a także wrażliwość na postępującą dyskryminacje osób ze wzgledu na wiek, chorobę, bezdomność, itp.

  W dniu 29 sierpnia 2008 roku VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji Stowarzyszenia pod nazwa Stowarzyszenie Bezrobotnych i Bezdomnych "Tęcza" z siedzibą w Łecznej.

  Od 5- lat działamy pod nazwą Lubelskie Stowarzyszenie Samopomocy z siedziba w Lublinie. Mottem naszej działalności jest " Ludzie razem potrafią zrobić to, o czym nie śnilo się żadnemu z osobna........"

  Misja:
  Misją Stowarzyszenia jest tworzenie warunków do rozwoju w oparciu o pomoc w samopomocy, która wyzwalając siły i aktywność, osób z rożnych powodów niezdolnych do samodzielnego życia stanowi ofertę pozwalającą tym osobom na ponowne odzyskanie równowagi wewnętrznej i odnowienie włączania się w nurt życia społecznego i ekonomicznego. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez kształtowanie aktywnych postaw wobec problemów społecznych.

  Cel:

  Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy dzieciom,seniorom,oraz wszyskim tym którzy zwrócą się o wsparcie do Stowarzyszenia.

  Celem Stowarzyszenia jest także prowadzenie wszechstronnej działalności  w zakresie rozwoju, ochrony zdrowia i ratowania życia dzieciom, seniorom, itp.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  - pomoc finansową i rzeczowa dla dzieci z rodzin najuboższych, dzieci szczególnie zagrożonych utratą zdrowia i życia,

  - zakup podrecznikow, pomocy szkolnych dzieciom najubozszym,

  - dofinansowanie leczenia dzieci i doroslych w kraju i zagranica,

  - organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprżetu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia,

  - zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego,

  - zbieranie środkówi przekazywanie ich na dożywianie,

  - organizowanie i dofinansowanie imprez charytatywnych, wystaw, koncertów,

  - organizowanie punktu bezpłatnych porad prawnych w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony przez znakomitego wolontariusza mecenasa.

  Każdy ( nie są wymagane warunki) otrzymuje  wyczerpującej oraz fachowej odpowiedzi na zadany problem, przez okres 2 lat skorzystało 1000 osob, woj. lubelskiego.

  - organizowanie akcji sprzątania nekropolii żydowskiej w Łęcznej,

  - wspieranie i rehabilitacja amazonek.

  Organizacja realizuje programy po przez Akcję:

  " Miej Serce dla dzieciaczka",

  "Serce - Sercu",

  "Podziel się Posiłkiem",

  " Dzieląc się z Bliźnim dajesz Radość",

  "Aktywny Senior",

  "Tornister Pełen Uśmiechu",

  Wyprawki szkolne przekazane dla 50 uczniów jako odpowiedź na potrzeby dzieci z niezamożnych rodzin.

  "Życzliwa Paczka",

  "Podaruj Piotrowi Życie",

  Trwa walka o życie 34-letniego Piotra. Walczy z bardzo rzadkim złosliwym nowotworem żuchwy- osteosarcom. Usunięto jezyk, ślinianki oraz dolną żuchwę. Rekonstrucja dolnej żuchwy  się nie powiodła. W miesiącu sierpniu br. przerwano chemioterapię u Piotra z przyczyn zdrowotnych ( leczenie ostrego stanu zapalnego w jamie ustnej) nastąpiła wznowa nowotworu. guz stał się bardzo agresywny i szybko się rozrasta wypełniając jamę ustną.W kraju wyczerpały sie możliwości jego leczenia , nadzieją jest leczenie za granicą.

  "Nie jestem antysemitem",

  Sprzatanie nekroplii żydowskiej w Łęcznej

  "Jabłka dla Łęcznian",

  " Uczym się żyć po mastektomii",

  " Za darmo wypełnim Twojego PIT-a",

  "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020"

  kontyuacja - ze wsparcja w postacji paczek żywnościowych przez okraes 3 -lat  skorzystało 3500 rodzin z Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Łęcznej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejowie.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000312714
 • Konto:83 8693 0006 2004 3000 3839 0001
 • Adres:ul. Probostwo 27, 20-089 Lublin
 • WWW:https://www.facebook.com/Lubelskie-Stowarzyszenie-Samopomocy-22502076096180
 • E-mail:biuro.lss.org@wp.pl
 • Telefon:696 638 037
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00