• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000318596

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Go-Now Dariusza Wadowskiego

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000318596.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Fundacja Go-Now Dariusza Wadowskiego powstała w celu wprowadzania i realizowania nowych oryginalnych pomysłów, które mogą przynieść radość ludziom i korzyść ich środowisku. Pierwszym przedmiotem, który Fundacja wzięła sobie za cel, jest promowanie i upowszechnianie szermierczego systemu Go-Now. Dzięki tradycji i literaturze Polacy czują się szczególnie uprawnieni do identyfikowania szabli i konia jako swoich narodowych atrybutów. Chcemy dać możliwość spełnienia tęsknoty do sprawnego i pięknego władania szablą każdemu, kto ma na to ochotę, bez względu na jego narodowość czy stopień niepełnosprawności. Naszą ambicją jest również doprowadzenie do tego, żeby szermierka Go-Now osiągnęła światowy zasięg i została kiedyś dyscypliną olimpijską. ( http://go-now.pl/pl/opinie_mistrzow.htm)

Bardzo ważną stroną działalności jest praca z osobami niepełnosprawnymi, a w szczególności z osobami z lekkim upośledzeniem umysłowym. Dotychczasowe efekty są bardzo obiecujące. Do tego stopnia, że zainteresowali się nimi naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i została napisana pierwsza praca naukowa na ten temat.
Z programu autorskiego Dariusza Wadowskiego:
Program dotyczy pracy treningowej z osobami ze Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Chorych z Zespołem Downa.
Ćwiczenia obejmują swoim zakresem typowy trening szermierki klasycznej Go-Now z uwzględnieniem specyfiki schorzeń osób ćwiczących.

Ogólne cele i założenia treningowe:

1.Pierwszym i najważniejszym założeniem treningu, jest to żeby ćwiczący odnaleźli nowe źródło radości w swoim życiu.
2.Badanie przydatności szermierki Go-Now do pracy rehabilitacyjnej z osobami z niepełnosprawnością umysłową, a w szczególności z osobami zespołem Downa.
3.Nauczanie podstaw szermierki i typowych dla tego sportu działań
4.Wypracowanie nowych sposobów przekazu w kierunku trener - student i student-trener.
5.Wdrażanie znanych i opracowywanie nowych działań rehabilitacyjno-terapeutycznych.
6.Opracowanie zasad rywalizacji sportowej i sposobu demonstrowania swoich umiejętności szermierczych na pokazach publicznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!