1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Go-Now

KRS 0000318596

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Go-Now

KRS 0000318596

Prezent OPP

Szermierka dla Każdego, Aktywny Senior

Fundacja Go-Now rozpowszechnia szermierkę bez barier. Dzięki używanej bezpiecznej broni Go-Now może być uprawiana przez dzieci, młodzież, starszych, niepełnosprawnych jak i aktywnych fizycznie. Fundacja również wspiera aktywizację seniorów.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Głównie na organizację Mistrzostw Polski i prowadzenie sekcji szermierczych, ale także na prowadzenie projektów dla seniorów.

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja Go-Now Dariusza Wadowskiego powstała w celu wprowadzania i realizowania przedsięwzięć, które mają przynieść radość i korzyść ludziom w szczególności tym słabszym, starszym oraz niepełnosprawnym. Fundacja wzięła sobie również za cel promowanie i upowszechnianie szermierczego systemu Go-Now.

Dzięki tradycji i literaturze, Polacy czują się szczególnie uprawnieni do identyfikowania szabli i konia, jako swoich narodowych atrybutów. Chcemy dać możliwość spełnienia tęsknoty za sprawnym i pięknym władaniem szablą każdemu, kto ma na to ochotę, bez względu na jego narodowość czy stopień niepełnosprawności.

Nieformalne stowarzyszenie szermierki Go-Now istnieje od 2007 roku, nawiązaliśmy wtedy od razu kontakt z najlepszymi szermierzami - wielokrotnymi medalistami mistrzostw świata i olimpijczykami. Takie nazwiska jak Zbigniew Skrudlik, Wojciech Zabłocki czy Piotr Pawłowski (syn słynnego szablisty wszech czasów) znane są i cenione do tej pory na całym świecie. Ci Mistrzowie cały czas są naszymi mentorami, pomagają nam i kibicują.

W grudniu 2008 roku zarejestrowaliśmy Fundację Go-Now, dzięki inicjatywie jej założyciela, to jest Dariusza Wadowskiego.

Na początku roku 2011 fundacja stała się organizacją pożytku publicznego.

Fundacja aktualnie prowadzi swą działalność w trzech głównych kierunkach:

 • Promowanie i upowszechnianie „szermierki dla każdego”
 • Praca z osobami niepełnosprawnymi z wykorzystaniem elementów metodyki prowadzenia treningu szermierczego
 • Aktywizacja osób starszych w różnych dziedzinach życia.

Powołaliśmy do życia nowy sport: Szermierkę Historyczną Bezpieczną Bronią Go-Now. W tym roku odbyły się już XI Mistrzostwa Polski w tej formule! Jesteśmy bardzo dumni, że wzięli w nich udział najlepsi polscy zawodnicy z 24 klubów oraz zawodnicy z zagranicy. Finały tych mistrzostw odbyły się jak co roku w słynnej Łódzkiej Manufakturze, co jest też ewenementem w historii mistrzostw szermierki – pokazanie się przed szerszą, niekoniecznie zaznajomioną z tematem szermierki, publicznością.

Nawiązaliśmy współpracę z innymi klubami szermierki historycznej ogólnie pojętej. Wskazaliśmy, że szermierka Go-Now może być wspólną platformą porozumienia dla szermierzy różnych styli walki i różnych epok historycznych i 15 marca 2014 roku podpisaliśmy deklarację współpracy pomiędzy dziewięcioma największymi takimi klubami.

Prowadzimy treningi szermierki Go-Now, szkolenia i organizujemy zawody.

Jesteśmy prawdopodobnie pierwszą na świecie fundacją, która wprowadziła szermierkę jako narzędzie do rehabilitacji osób z niepełnosprawnością umysłową. W maju 2009 roku rozpoczęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Osób z Zespołem Downa w Łodzi i od tej pory prowadzimy tam regularne zajęcia terapeutyczne i organizujemy kilka razy w roku pokazy umiejętności naszych podopiecznych. Każdy, kto był na takim pokazie i widział promieniującą radość ćwiczących, oraz postępy poszczególnych zawodników ten rozumie, że mamy powód do dumy!

Przeprowadziliśmy kilka projektów aktywizacji osób starszych na terenie województwa łódzkiego w domach pobytu dziennego, w bibliotekach i klubach seniorów. Zajęcia te cieszyły się dużą popularnością wśród seniorów, miały na celu poszerzenie wiedzy z zakresu prawa, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji skóry dojrzałej, diety oraz usprawnienie osób starszych przez trening pamięci.

WYBRANE WYDARZENIA Z NASZEJ DZIAŁALNOŚCI:

 • 26-27 stycznia 2019 – XI Mistrzostwa Polski w Szermierce Historycznej Bronią Go-Now w Manufakturze Łodzi
 • 9 czerwca 2018 – VII Turniej o Puchar w Sercu Borów w Czersku
 • marzec – grudzień 2018 – “Akademia 60+” projekt dofinansowany z środków programu rządowego na rzecz aktywności społecznej osób starszych – zajęcia z seniorami z zakresu pielęgnacji, treningu pamięci, porad prawnych, pierwszej pomocy
 • 20 – 21 stycznia 2018 – X Mistrzostwa Polski w Szermierce Historycznej Bronią Go-Now w Manufakturze w Łodzi
 • 3 czerwca 2017 – VI Turniej o Puchar w Sercu Borów w Czersku
 • 3 czerwca 2017 – stacja zręcznościowa podczas Rajdu Przemysłowców. Zawodnicy wykazywali się swoją sprawnością w wykonywaniu zadań szermierczych oraz w symulacji zbierania psich odchodów specjalnym przyrządem wykonanym i opatentowanym przez Dariusza Wadowskiego
 • 1-2 czerwca 2017 – Zaprezentowanie naszego spojrzenia na szermierkę na konferencji ,,Szermierka w ujęciu szkoleniowym i dydaktycznym”.
 • Styczeń 2017 – IX Mistrzostwa Szermierki Historycznej Bronią Go-Now w Manufakturze w Łodzi
 • 11 czerwca 2016 – V Turniej o Puchar w Sercu Borów w Czersku
 • 16,17 stycznia 2016 – VIII Mistrzostwa Polski w Szermierce Historycznej Bronią Go-Now. Manufaktura Łódź
 • 1 kwietnia – 31 grudnia 2015 – Partycypacja społeczna osób starszych „Mam głos w swojej sprawie”
 • maj - wrzesień 2015 - współpraca nad pracą magisterską w Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Wzornictwa i Architektury Wnętrz na Kierunku Wzornictwo. Praca dotyczyła prototypu trenażera Go-Light. Trenażer ten przeznaczony jest do treningów szermierki, a w szczególności dla treningu osób z Zespołem Downa i mózgowym porażeniem dziecięcym. Praca ta uzyskała najwyższe noty i specjalne wyróżnienie spośród innych prac magisterskich. Prototyp trenażera został przekazany przez ASP dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób z Zespołem Downa w Łodzi i jest cały czas wykorzystywany na treningach.
 • 23 maja 2015 - IV Turniej o Puchar w Sercu Borów w Czersku
 • 17-18 stycznia 2015 - VII Mistrzostwa Polski w Szermierce Historycznej Bronią Go-Now w Manufakturze w Łodzi 
 • 15 marca 2014 - podpisanie deklaracji o współpracy między grupami szermierczymi. Spotkanie w Warszawie podczas Finału Eliminacji do Rycerskich Mistrzostw Świata - Bitwy Narodów
 • 14 czerwca 2014 – III Turniej o Puchar w Sercu Borów w Czersku
 • 8-10 listopada 2013 - I Otwarte Mistrzostwa Europy w Szermierce Historycznej Twierdza Modlin – VI Mistrzostwa Go-Now oraz warsztaty szermiercze
 • lipiec 2013 - warsztaty szermiercze podczas obchodów Bitwy pod Grunwaldem
 • maj 2013 - Turniej w Czersku
 • 10 -11 listopada 2012 - V Mistrzostwa w Szabli Go-Now o Puchar Obrońców Twierdzy Modlin
 • lipiec 2012 - warsztaty szermiercze podczas obchodów Bitwy pod Grunwaldem
 • maj 2012 – II Turniej o Puchar w Sercu Borów w Czersku
 • 17-18 września 2011 - IV ogólnopolski turniej Go-Now w Łodzi
 • czerwiec 2011 - pierwsza praca magisterska dotyczącą wykorzystania szermierki Go-Now w rehabilitacji osób z zespołem Downa
 • maj 2011 – I Turniej o Puchar w Sercu Borów w Czersku
 • 19 kwietnia 2011 - warsztaty szermiercze na Uniwersytecie Gdańskim dla uczestników Olimpiady Mediewistycznej
 • 4 grudnia 2010 - III ogólnopolski turniej Go-Now we Wrocławiu
 • 11-12 września 2010 - udział w IV Międzynarodowym Festiwalu na wyspie Wolin „Wikingowie i Wenedzi”
 • 14-17 lipca 2010 - warsztaty szermiercze w obozie rycerskim pod Grunwaldem w 600-ną rocznicę bitwy pod Grunwaldem
 • 3-4 lipca 2010 - warsztaty szermiercze w Warszawie przy okazji 400-nej rocznicy Bitwy pod Kłuszynem
 • 21-22 listopada 2009 - warsztaty szermiercze w Atlas Arenie przy okazji Pucharu Europy w Karate Tradycyjnym
 • od grudnia 2009 - współpraca z łódzką Szkołą Kaskaderów
 • czerwiec 2009 - warsztaty szermiercze na Łódzkim Jarmarku Śledzia
 • 2009 – w Sydney powstaje pierwsza międzynarodowa sekcja Go-Now
 • 2009 - II turniej w szermierce Go-Now w Warszawie przeprowadzony w współpracy z Integracyjnym Klubem Sportowym AWF Warszawa - Sadyba Cup
 • maj 2009 - pierwsze na świecie zajęcia terapeutyczne dla osób z zespołem Downa z wykorzystaniem szermierki Go-Now
 • wrzesień 2008 - rozpoczęcie realizacji zajęć dla młodzieży w Ośrodku Socjoterapii
 • czerwiec 2008 – pierwszy oficjalny turniej w szermierce Go-Now pod patronatem burmistrza Warszawy. W turnieju wzięło udział kilka klubów zajmujących się szermierką historyczną

Więcej o Fundacji można dowiedzieć się poprzez strony:

www.go-now.pl menu po lewej stronie

www.fundacjagonow.wordpress.com

www.facebook.com/FundacjaGoNow


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000318596
 • Konto:37 1240 3419 1111 0010 3480 0914
 • Adres:ul. Grabieniec 16/183, 91 -149 Łódź
 • WWW:go-now.pl/fundacja-go-now/
 • E-mail:godim123@gmail.com
 • Telefon:502 171 420 lub 507

Formularze PIT 2023/2024 dla
Fundacja Go-Now

KRS 0000318596

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00