Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Towarzystwo na rzecz Ochrony Przyrody

Towarzystwo w swoich działaniach dąży do zahamowania degradacji terenów zielonych, ochrony terenów cennych przyrodniczo.