Wypełniając formularz PIT
w tej wersji programu możesz
przekazać 1% podatku dla:

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

Misją Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i niepełnosprawnym w duchu Patrona – św. Brata Alberta.