• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
  KRS 0000007771

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misją PSOUU jest dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych umysłowo. Stowarzyszenie wspiera rodziny, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym i przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.
Celem jest działalność na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Prowadzone działania:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (od 1992r.) obejmuje edukacją i rehabilitacją 33 dzieci i młodzieży w wieku 3-25 lat. Kadra specjalistyczna w składzie: psycholog, 6 oligofrenopedagogów, logopeda, 2 fizjoterapeutów, muzokoterapeuta kompleksowo i wielodyscyplinarnie świadczą pomoc dostosowaną do stanu wychowanków.
Punkt Wczesnej Interwencji (1993) służy dzieciom od 0-7 r.ż. zagrożonym upośledzeniem umysłowym i upośledzonym umysłowo oraz tym, których rozwój jest znacznie opóźniony i nieharmonijny. Zespół: psycholog, fizjoterapeuta, logopeda, 2 oligofrenopedagogów, pomagają w stymulowaniu psychofizycznego rozwoju dziecka, udzielają wsparcia psychicznego a pracownik socjalny pomocy w uzyskiwaniu świadczeń.

Warsztat Terapii Zajęciowej (1994) obejmuje rehabilitacją społeczną i zawodową 40 uczestników w 7 pracowniach: gospodarstwa domowego, artystycznej, ogrodniczej, 2 stolarskich, krawiecko-tkackiej, technicznej.

Poza prowadzeniem placówek Koło PSOUU organizuje spotkania okolicznościowe i imprezy integracyjne. Wyjazdowe formy rehabilitacji i rekreacji. Półkolonie integracyjne. Współpracuje z samorządami, instytucjami i partnerami społecznymi w zakresie zaspakajania potrzeb osób niepełnosprawnych. Promuje twórczość osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie wystaw, aukcji, udziału w konkursach, przeglądach i prezentacjach. Zdobywa fundusze na realizację celów statutowych poprzez opracowywanie projektów, wniosków i programów.

 • Formularze PIT 2017/2018 dla

  KRS 0000007771

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika