• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000010011

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celami działania Stowarzyszenia są:
1. Prowadzenie działań zmierzających do rozwoju szkolnictwa specjalnego.
2. Wspieranie i promowanie nowatorskich form i metod pracy dydaktyczno wychowawczej z osobami upośledzonymi umysłowo.
3. Wszechstronna pomoc osobom upośledzonym umysłowo, ich rodzinom i opiekunom.
4. Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, rehabilitacji, opieki i pracy osób upośledzonych umysłowo.
5. Popularyzowanie zagadnień dotyczących możliwości zarobkowania i ogólnego funkcjonowania osób upośledzonych umysłowo w społeczeństwie.
6. Zapobieganie izolacji społecznej ludzi o obniżonym poziomie intelektualnym.
7. Zorganizowanie banku danych na temat upośledzenia umysłowego, form, a także metod wprowadzania do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób nim dotkniętych w kraju oraz w państwach Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie grup terapeutycznych i zajęciowych oraz świetlic terapeutycznych
2. Organizowanie i realizowanie szkoleń i konferencji dla rodziców i specjalistów
3. Wydawanie poradników i informatorów dotyczących upośledzenia umysłowego.
4. Rozwijanie bazy lokalowej i zasobów materialnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tczewie.
5. Zbieranie funduszy.
6. Organizowanie różnych form wypoczynku i terapii osób upośledzonych umysłowo.
7. Współpracę z władzami, instytucjami, zakładami pracy, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu oraz instytucjami naukowymi i ośrodkami terapeutycznymi.

Prowadzone działania:
Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 20 uczestników.
Środowiskowy Dom Samopomocy dla dzieci niepełnosprawnych
Świetlica Integracyjna z dwoma grupami.
Centrum Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.
Pokonać lęk - żyć pełniej.
Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych.
Europejskie Centrum Sztuki Niepełnosprawnych.
Projekt "Otworzyć Świat"
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Dorosłych Osób Niepełnosprawnych
Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000010011

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika