• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000011409

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
Wychodząc naprzeciw rodzinom, które z różnych względów nie są wydolne wychowawczo oraz mając na uwadze w szczególności dobro dzieci i młodzieży, Oratorium prowadzi działalność w następujących dziedzinach: opiekuńczo-wychowawczej, rekreacyjnej i turystycznej, kulturalnej, teatralnej, muzycznej, pedagogicznej, organizację obozów profilaktyczno-wychowawczych, kolonii rekreacyjnych i wypoczynkowych, letnich; a także wypoczynku zimowego "Ferie w mieście".
Oratorium jest przestrzenią wychowawczą usytuowaną pomiędzy wychowaniem domowym a wychowaniem szkolnym. Istotnym elementem pracy wychowawczej stało się bezpośrednie i pośrednie wspieranie rodziców w ich zadaniach wychowawczych. Głównym celem pracy Oratorium jest wczesna profilaktyka polegająca na gromadzeniu dzieci i młodzieży, pochodzących w większości z rodzin ubogich zarówno materialnie jak i emocjonalnie, i zagospodarowaniu im czasu wolnego. Dbając o wszechstronny rozwój naszych wychowanków i mając na względzie ubóstwo materialne rodziców tych dzieci, organizowane są nieodpłatne zajęcia artystyczne: plastyczne, muzyczne, teatralne również komputerowe, a także zajęcia edukacyjno-wychowawcze, których celem jest pomoc wychowankom w nauce poprzez przygotowanie ich do ustnych i pisemnych sprawdzianów z wiedzy szkolnej, a także możliwość uzyskania pomocy w odrabianiu lekcji pod okiem życzliwych opiekunów. Organizowane są również korepetycje i zajęcia reedukacyjne z zakresu wyrównywania wiedzy z przedmiotów ścisłych, humanistycznych, a także bezpłatna pomoc w nauce języków obcych świadczona głównie przez studentów wyższych uczelni pedagogicznych jak i nauczycieli szkolnych i emerytowanych. Prowadzone są również działania wychowawczo - profilaktyczne prowadzone w kręgu socjoterapii, mające na celu pomoc w korygowaniu obrazu własnej osoby dzieci i młodzieży oraz naukę dokonywania samodzielnych i właściwych wyborów zachowań korzystnych dla własnego zdrowia i dobra innych ludzi.
Ważnym elementem wieńczącym półroczną lub roczną pracę z wychowankami są letnie wyjazdy i wypoczynek zimowy "Ferie w mieście". Pozwalają one jeszcze mocniej zintegrować się uczestnikom, a także uświadamiają im potrzebę i ukazują wartość wypoczynku czynnego, jak również pozwalają kształtować postawy prozdrowotne opierające się na sporcie i turystyce. Dzięki pomocy WEiS UMŁ Stowarzyszenie Oratorium mogło wspomóc najuboższych wychowanków Świetlicy oferując im atrakcyjne spędzenie wypoczynku letniego i zimowego, jak również wyjazdy turystyczne w ciągu roku, tj. Pieczenie ziemniaka w Lutomiersku, Majówka w Grotnikach i inne.
Oratorium stara się znaleźć atrakcyjne środki, które przyciągałyby dzieci i młodzież do Świetlicy, jak i innych grup zainteresowań, by wychowankowie zaakceptowali je i dzięki temu odnaleźć swoje miejsce w naszej placówce. Do kalendarium na stałe wpisane są imprezy okolicznościowe, tj.: wyjazdy turystyczne, przegląd piosenki "Cecylia Song", Andrzejki, "Pieczenie ziemniaka", Mikołajki, spotkania poobozowe, "Wspólne kolędowanie", Gwiazdka połączona z wieczerzą wigilijną, Zabawa karnawałowa, Spotkanie wielkanocne - są to punkty, które pozwalają wychowankom poznawanie kultury i tradycji, jak też wpływają na wspólnotę i rodzinną atmosferę, jaka panuje w palcówce. To także współorganizowanie imprezy "Festyn na Zdrowiu - Rodzina się bawi" wraz z Kurią Archidiecezji Łódzkiej i UMŁ podczas Łódzkich Dni Rodziny, a także "Festyn parafialny" dla rodzin.
Dla wychowanków jest to drugi dom, gdzie w atmosferze ciepła, miłości, szacunku, zrozumienia, bezpieczeństwa, akceptacji, pomocy i wsparcia realizuje się ich rozwój intelektualno-moralno-społeczny. Jednak największym osiągnięciem naszej placówki i owocem, który przyprawia o wielką radość, jest fakt, że średnio 60% naszych wychowanków, wyrasta na młodych ludzi, którzy pragną później sami pomagać swoim młodszym kolegom i koleżankom. Dzięki temu, iż sami uzyskali kiedyś wsparcie i pomoc w trudnych dla nich chwilach; teraz sami pragną nieść taką pomoc innym - mając świadomość tego, jak wiele można zdziałać poprzez bycie z kimś, kto cierpi i służenie dla dobra innych.

Prowadzone działania
Oratorium prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą w ciągu całego roku dla dzieci i młodzieży. Prowadzimy świetlicę środowiskową, grupę teatralną "Tęcza", zespół muzyczny i scholę dziecięcą, grupę misyjną, ERM oraz grupy formacyjne dla młodzieży. Organizujemy liczne okolicznościowe imprezy dla dzieci i młodzieży tj. wyjazdy turystyczne, Przegląd Piosenki Cecylia Song, Andrzejki, Mikołajki, Spotkanie poobozowe, Gwiazdkę, Zabawę karnawałową, Festyn na Zdrowiu dla rodzin. Ferie w mieście i Lato w mieście dla 120 osób, kolonie wypoczynkowe i obozy młodzieżowe dla ok. 420 osób. Imprezy mają charakter cykliczny.
Osoby realizujące program są wykwalifikowane do prowadzenia programu; są one po studiach bądź w trakcie studiów z zakresu pedagogiki, 10 osób. Mają ukończone kursy Szkoły Animatora Oratorium - 30 osób, kursy KLANZY z pedagogiki zabawy i prowadzenia grupy, spotkań z grupą i w grupie, stare i nowe gry podwórkowe, jak Dawid tańczyć chcę; animacji muzycznej, kinezjologii edukacyjnej; kursy wychowawcy kolonijnego, kierownika kolonii, kierownika wycieczek i rajdów, instruktora gier zespołowych. Certyfikaty z warsztatów ADHD.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000011409

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika