1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie na rzecz Ekologicznego Rozwoju Gmin "Sokół" z siedzibą w Przykonie
  KRS 0000014706

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Rozwój gospodarczy gminy, powiatu oraz podregionu z zachowaniem warunków pełnej ochrony środowiska naturalnego.
2. Ochrona środowiska i tworzenie obiektów, które służyłyby ojczystej przyrodzie
3. Przedsięwzięcia na rzecz turystyki i rozwoju fizycznego i odnowy biologicznej.
4. Nadanie blasku miejscowościom, na rzecz których działa Stowarzyszenie tak aby stały się one atrakcyjne i rozwijały się gospodarczo.
5. Dbałość o zasobność miejscowości określonych w ust 1. między innymi poprzez zabiegi o pozyskanie zasileń finansowych lub pomocy rzeczowej ze źródeł krajowych i zagranicznych oraz troska o ich najbardziej celowe wykorzystanie.
6. Utrzymywanie szerokich kontaktów z podmiotami polskimi i zagranicznymi w celu wykorzystania ich doświadczeń oraz podejmowania wspó1nych działań.
7. Działalność na rzecz ochrony dóbr kultury i środowiska naturalnego, podnoszenia estetyki miejscowości oraz rozwoju bazy wypoczynkowej i turystycznej.
8. Pobudzanie inicjatywy społecznej w zakresie określonym w ust. 4.
9. Współdziałanie z instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się podobną problematyką.
10. Propagowanie wśród młodzieży aktywnego udziału w ochronie dóbr kultury, środowiska naturalnego.
11. Wszechstronna promocja regionu Wielkopolski Wschodniej w kraju i za granicą.
12. Promowanie i popieranie osób działających w stowarzyszeniu oraz osób wspierających jego działalność.
13. Wspomaganie osób ze środowisk potrzebujących wsparcia mającego na celu pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie na Rzecz Ekologicznego Rozwoju Gmin "Sokół" w 2006 roku zorganizowało dwie imprezy integracyjne, do których zaliczamy "Wielkanoc 2006" na, którą otrzymaliśmy dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zadanie było współfinansowane przez Urząd Gminy Przykona, Zespół Szkół w Przykonie oraz Straż OSP w Przykonie. W ramach spotkania wielkanocnego udział brało 110 dzieci, które otrzymały paczki świąteczne oraz poczęstunek. W grudniu została zorganizowana "Gwiazdka 2006" na rzecz dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej. Pomoc stanowiły przygotowane paczki żywnościowe dla dzieci, poczęstunek oraz drobne upominki. Środki finansowe zostały pozyskane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Do akcji włączył się Urząd Gminy Przykona, OSP Przykona i prywatni sponsorzy z terenu gminy Przykona. Z pomocy rzeczowej skorzystało 95 dzieci.
W sierpniu br. w Gminie Przykona został zorganizowany przez przedstawicieli Samorządu Gminy oraz Stowarzyszenie wypoczynek letni dla dzieci z rodzin polskiego pochodzenia mieszkających na Ukrainie z Obwodu Winnickiego Rejonu Tulczyńskiego Gminy Gannopol. Zakwaterowanie dzieci było zapewnione w rodzinach z terenu Gminy Przykona, mających dzieci
w przybliżonym wieku do dzieci zaproszonych na wypoczynek letni w Gminie Przykona. Program pobytu zapewnił Samorząd Gminy, Szkoły, Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie.
Działalność Stowarzyszenia "Sokół" opiera się również na angażowaniu każdego roku dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Przykona w akcję sprzątania świata, ochrony środowiska naturalnego. Akcje mają na celu integracje dzieci z różnych środowisk oraz uwrażliwienie młodego człowieka na otaczające go piękno.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie na rzecz Ekologicznego Rozwoju Gmin "Sokół" z siedzibą w Przykonie

 • Więcej o nas

  Misja
  Celem Stowarzyszenia jest:
  1. Rozwój gospodarczy gminy, powiatu oraz podregionu z zachowaniem warunków pełnej ochrony środowiska naturalnego.
  2. Ochrona środowiska i tworzenie obiektów, które służyłyby ojczystej przyrodzie
  3. Przedsięwzięcia na rzecz turystyki i rozwoju fizycznego i odnowy biologicznej.
  4. Nadanie blasku miejscowościom, na rzecz których działa Stowarzyszenie tak aby stały się one atrakcyjne i rozwijały się gospodarczo.
  5. Dbałość o zasobność miejscowości określonych w ust 1. między innymi poprzez zabiegi o pozyskanie zasileń finansowych lub pomocy rzeczowej ze źródeł krajowych i zagranicznych oraz troska o ich najbardziej celowe wykorzystanie.
  6. Utrzymywanie szerokich kontaktów z podmiotami polskimi i zagranicznymi w celu wykorzystania ich doświadczeń oraz podejmowania wspó1nych działań.
  7. Działalność na rzecz ochrony dóbr kultury i środowiska naturalnego, podnoszenia estetyki miejscowości oraz rozwoju bazy wypoczynkowej i turystycznej.
  8. Pobudzanie inicjatywy społecznej w zakresie określonym w ust. 4.
  9. Współdziałanie z instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się podobną problematyką.
  10. Propagowanie wśród młodzieży aktywnego udziału w ochronie dóbr kultury, środowiska naturalnego.
  11. Wszechstronna promocja regionu Wielkopolski Wschodniej w kraju i za granicą.
  12. Promowanie i popieranie osób działających w stowarzyszeniu oraz osób wspierających jego działalność.
  13. Wspomaganie osób ze środowisk potrzebujących wsparcia mającego na celu pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji.

  Prowadzone działania
  Stowarzyszenie na Rzecz Ekologicznego Rozwoju Gmin "Sokół" w 2006 roku zorganizowało dwie imprezy integracyjne, do których zaliczamy "Wielkanoc 2006" na, którą otrzymaliśmy dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zadanie było współfinansowane przez Urząd Gminy Przykona, Zespół Szkół w Przykonie oraz Straż OSP w Przykonie. W ramach spotkania wielkanocnego udział brało 110 dzieci, które otrzymały paczki świąteczne oraz poczęstunek. W grudniu została zorganizowana "Gwiazdka 2006" na rzecz dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej. Pomoc stanowiły przygotowane paczki żywnościowe dla dzieci, poczęstunek oraz drobne upominki. Środki finansowe zostały pozyskane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Do akcji włączył się Urząd Gminy Przykona, OSP Przykona i prywatni sponsorzy z terenu gminy Przykona. Z pomocy rzeczowej skorzystało 95 dzieci.
  W sierpniu br. w Gminie Przykona został zorganizowany przez przedstawicieli Samorządu Gminy oraz Stowarzyszenie wypoczynek letni dla dzieci z rodzin polskiego pochodzenia mieszkających na Ukrainie z Obwodu Winnickiego Rejonu Tulczyńskiego Gminy Gannopol. Zakwaterowanie dzieci było zapewnione w rodzinach z terenu Gminy Przykona, mających dzieci
  w przybliżonym wieku do dzieci zaproszonych na wypoczynek letni w Gminie Przykona. Program pobytu zapewnił Samorząd Gminy, Szkoły, Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie.
  Działalność Stowarzyszenia "Sokół" opiera się również na angażowaniu każdego roku dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Przykona w akcję sprzątania świata, ochrony środowiska naturalnego. Akcje mają na celu integracje dzieci z różnych środowisk oraz uwrażliwienie młodego człowieka na otaczające go piękno.
 • KRS:0000014706
  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00