1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Uśmiech Dziecka"
  KRS 0000027416

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom

Celem Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzinom, wspomaganie placówek oświatowych dla niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego, działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, udzielenie wsparcia rodzinom i osobom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zaspokajanie potrzeb naukowych i oświatowo-wychowawczych dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej. Finansujemy leczenie i rehabilitację dzieci i młodzieży. Prowadzimy zbiórki celowe dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z przyczyn losowych, pozyskujemy środki na rehabilitację i leczenie.

Jak wykorzystamy 1%

Środki przekazane nam z 1% podatku przeznaczymy przede wszystkim na bieżącą działalność naszej placówki. Bardzo zależy nam na wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez dostęp do wyspecjalizowanych zajęć dydaktycznych i rehabilitacyjnych.

Więcej o nas

Fundacja działa od 2000r.

Wśród nas jest wiele osób potrzebujących, często nie zauważanych przez ogół społeczeństwa i to właśnie im pragniemy z całego serca nieść bezinteresowną pomoc. Od kilku lat pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, prowadząc Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Szklanej. Walczymy o zerwanie ze stereotypowym myśleniem o ludziach niepełnosprawnych, o ich prawo do normalnego życia i akceptacji społecznej. Pragniemy, aby niepełnosprawność nie odebrała im prawa do szczęścia, radości dnia codziennego, spełniania wszelakich marzeń, nawet tych najmniej realnych.

Wiele osób cierpi każdego dnia...bez nas, ludzi dobrej woli z całą pewnością nie dadzą sobie rady. Dlatego Fundacja rozszerzyła swoje cele statutowe i dziś udzielamy również wsparcia rodzinom znajdującym się  w trudnej sytuacji życiowej oraz prowadzimy działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

Celem Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzinom, wspomaganie placówek oświatowych dla niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego, działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, udzielenie wsparcia rodzinom i osobom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zaspokajanie potrzeb naukowych i oświatowo-wychowawczych dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej. Finansujemy leczenie i rehabilitację dzieci i młodzieży. Prowadzimy zbiórki celowe dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z przyczyn losowych, pozyskujemy środki na rehabilitację i leczenie.

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

 1. prowadzenie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej,
 2. wspomaganie finansowe placówek służby zdrowia,
 3. pomoc w świadczeniu pomocy medycznej przez placówki służby zdrowia,
 4. przyznawanie stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej,
 5. pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 6. wspomaganie finansowe akcji profilaktycznych i prozdrowotnych dla ludności, w szczególności z terenów wiejskich
 7. dofinansowanie leczenia i rehabilitacji ludności, w szczególności z terenów wiejskich,
 8. pomoc w uzyskaniu wykształcenia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej,
 9. rehabilitację sprawności fizycznej i ruchowej dzieci,
 10. organizację i finansowanie wyjazdów rekreacyjno-wypoczynkowych
 11. realizację przewozów osób niepełnosprawnych
 12. wielokierunkową pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom

Prowadzimy szereg działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Priortytetowym działaniem od roku 2006 jest prowadzenie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej - placówki dla osób z niepełnosprawnością szprzężoną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnością głęboką. Ośrodek jest miejscem realizacji obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w weku od 3 do 25 roku życia. Prowadzimy również Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Jego Rodziny w ramach, którego udzielamy specjalistycznego wparcia psychologicznego, logopedycznego, rehalibitacyjnego dla dzieci w wieku do 7 lat. Obecnie dysponujemy budynkiem o powierzchni około 2500 m2 wraz z basenem. Środki przekazane nam z 1% podatku przeznaczymy przede wszystkim na bieżącą działalność naszej placówki. Bardzo zależy nam na wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez dostęp do wyspecjalizowanych zajęć dydaktycznych i rehabilitacyjnych.

Środki przekazane nam z 1% podatku przeznaczymy przede wszystkim na bieżącą działalność naszej placówki. Bardzo zależy nam na wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez dostęp do wyspecjalizowanych zajęć dydaktycznych i rehabilitacyjnych.


 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000027416
 • Konto:95 832 4 00 01 0 000 1368 200 0 00 10
 • Adres:Szklana 1, 83-334 Miechucino
 • WWW:www.pitax.pl
 • E-mail:fundacja@usmiechdziecka.com.pl
 • Telefon:586819179 • Formularze PIT 2019/2020 dla
  Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Uśmiech Dziecka"

  KRS 0000027416

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Uśmiech Dziecka"

 • Niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom

  Celem Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzinom, wspomaganie placówek oświatowych dla niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego, działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, udzielenie wsparcia rodzinom i osobom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zaspokajanie potrzeb naukowych i oświatowo-wychowawczych dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej. Finansujemy leczenie i rehabilitację dzieci i młodzieży. Prowadzimy zbiórki celowe dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z przyczyn losowych, pozyskujemy środki na rehabilitację i leczenie.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki przekazane nam z 1% podatku przeznaczymy przede wszystkim na bieżącą działalność naszej placówki. Bardzo zależy nam na wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez dostęp do wyspecjalizowanych zajęć dydaktycznych i rehabilitacyjnych.

 • Więcej o nas

  Fundacja działa od 2000r.

  Wśród nas jest wiele osób potrzebujących, często nie zauważanych przez ogół społeczeństwa i to właśnie im pragniemy z całego serca nieść bezinteresowną pomoc. Od kilku lat pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, prowadząc Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Szklanej. Walczymy o zerwanie ze stereotypowym myśleniem o ludziach niepełnosprawnych, o ich prawo do normalnego życia i akceptacji społecznej. Pragniemy, aby niepełnosprawność nie odebrała im prawa do szczęścia, radości dnia codziennego, spełniania wszelakich marzeń, nawet tych najmniej realnych.

  Wiele osób cierpi każdego dnia...bez nas, ludzi dobrej woli z całą pewnością nie dadzą sobie rady. Dlatego Fundacja rozszerzyła swoje cele statutowe i dziś udzielamy również wsparcia rodzinom znajdującym się  w trudnej sytuacji życiowej oraz prowadzimy działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

  Celem Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzinom, wspomaganie placówek oświatowych dla niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego, działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, udzielenie wsparcia rodzinom i osobom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zaspokajanie potrzeb naukowych i oświatowo-wychowawczych dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej. Finansujemy leczenie i rehabilitację dzieci i młodzieży. Prowadzimy zbiórki celowe dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z przyczyn losowych, pozyskujemy środki na rehabilitację i leczenie.

  Fundacja realizuje swój cel poprzez:

  1. prowadzenie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej,
  2. wspomaganie finansowe placówek służby zdrowia,
  3. pomoc w świadczeniu pomocy medycznej przez placówki służby zdrowia,
  4. przyznawanie stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej,
  5. pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
  6. wspomaganie finansowe akcji profilaktycznych i prozdrowotnych dla ludności, w szczególności z terenów wiejskich
  7. dofinansowanie leczenia i rehabilitacji ludności, w szczególności z terenów wiejskich,
  8. pomoc w uzyskaniu wykształcenia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej,
  9. rehabilitację sprawności fizycznej i ruchowej dzieci,
  10. organizację i finansowanie wyjazdów rekreacyjno-wypoczynkowych
  11. realizację przewozów osób niepełnosprawnych
  12. wielokierunkową pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom

  Prowadzimy szereg działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Priortytetowym działaniem od roku 2006 jest prowadzenie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej - placówki dla osób z niepełnosprawnością szprzężoną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnością głęboką. Ośrodek jest miejscem realizacji obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w weku od 3 do 25 roku życia. Prowadzimy również Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Jego Rodziny w ramach, którego udzielamy specjalistycznego wparcia psychologicznego, logopedycznego, rehalibitacyjnego dla dzieci w wieku do 7 lat. Obecnie dysponujemy budynkiem o powierzchni około 2500 m2 wraz z basenem. Środki przekazane nam z 1% podatku przeznaczymy przede wszystkim na bieżącą działalność naszej placówki. Bardzo zależy nam na wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez dostęp do wyspecjalizowanych zajęć dydaktycznych i rehabilitacyjnych.

  Środki przekazane nam z 1% podatku przeznaczymy przede wszystkim na bieżącą działalność naszej placówki. Bardzo zależy nam na wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez dostęp do wyspecjalizowanych zajęć dydaktycznych i rehabilitacyjnych.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000027416
 • Konto:95 832 4 00 01 0 000 1368 200 0 00 10
 • Adres:Szklana 1, 83-334 Miechucino
 • WWW:www.pitax.pl
 • E-mail:fundacja@usmiechdziecka.com.pl
 • Telefon:586819179
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00