1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu
  KRS 0000031654

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Przedmiotem działalności Towarzystwa jest wdrażanie i rozwijanie opieki i leczenia paliatywnego u osób z zaawansowaną chorobą nowotworową i innych chorych w terminalnym okresie choroby, reprezentowanie osób, które zajmują się opieką paliatywną, szerzenie i rozwijanie zasad i standardów tej opieki.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. promowanie filozofii i podstaw opieki paliatywnej organizując koncerty, wystawy, prelekcje, spotkania, festyny itp.
2. kształcenie w dziedzinie medycyny i opieki paliatywnej, leczenia bólu, obrzęku limfatycznego i innych objawów przewlekłych, postępujących schorzeń o niekorzystnym rokowaniu.
3. popieranie badań naukowych i badawczo rozwojowych w dziedzinach mających zastosowanie w medycynie i opiece paliatywnej
4. organizowanie i finansowanie szkoleń lekarzy, pielęgniarek, psychologów, pracowników socjalnych, terapeutów, rehabilitantów i innych osób sprawujących opiekę paliatywną i długoterminową oraz osób przygotowujących się do sprawowanie opieki nad chorymi i rodzin chorych, w tym także podejmowanie działań mających na celu stwarzanie warunków dla prowadzenia takiej działalności.
5. organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach, spotkaniach naukowych i szkoleniach w kraju i za granicą.
6. działalność wydawniczą, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych, edukacyjnych i literatury ( na różnych nośnikach) z różnych dziedzin nauki mających zastosowanie w medycynie i opiece paliatywnej
7. Budowanie, rozbudowywanie istniejących zakładów opieki zdrowotnej przeznaczonych dla chorych objętych opieką paliatywną lub długoterminową, pomoc organizacyjną i finansową w uruchamianiu, wyposażaniu oraz funkcjonowaniu oddziałów szpitalnych, poradni, sal rehabilitacyjnych i innych w zależności od potrzeb opieki paliatywnej.”
8. organizowanie i finansowanie innych form opieki nad chorymi wymagającymi postępowania objawowego i leczenia paliatywnego, w tym działania mające na celu zapewnienie chorym stosownej do potrzeb opieki lekarskiej, pielęgniarskiej rehabilitacji, terapii, pomocy psychosocjalnej, duchowej i wolontaryjnej.
9. pomoc w funkcjonowaniu i wyposażaniu Hospicjum Palium.
popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym opieki sprawowanej przez przeszkolone osoby i zespoły.
10. zaopatrywanie chorych w potrzebny sprzęt rehabilitacyjny i medyczny oraz w materiały i środki konieczne w prawidłowej opiece nad chorymi i służące poprawie jakości życia chorych;
11. organizowanie, wyposażanie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu pomocnego w sprawowaniu właściwej opieki domowej nad chorymi;
12. organizowanie i prowadzenie punktów konsultacyjnych z różnych dziedzin mających zastosowanie w opiece paliatywnej dla chorych, ich rodzin, lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, terapeutów, psychologów, pracowników socjalnych i innych;
13. nabór i szkolenie wolontariuszy;
14. pomoc w urzeczywistnianiu poprawy jakości życia chorych i ich rodzin, w tym także pomoc finansowa, informowanie o prawach i uprawnieniach, specjalistyczne poradnictwo, wsparcie i pomoc socjalną.

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000031654

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu

 • Więcej o nas

  Przedmiotem działalności Towarzystwa jest wdrażanie i rozwijanie opieki i leczenia paliatywnego u osób z zaawansowaną chorobą nowotworową i innych chorych w terminalnym okresie choroby, reprezentowanie osób, które zajmują się opieką paliatywną, szerzenie i rozwijanie zasad i standardów tej opieki.

  Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
  1. promowanie filozofii i podstaw opieki paliatywnej organizując koncerty, wystawy, prelekcje, spotkania, festyny itp.
  2. kształcenie w dziedzinie medycyny i opieki paliatywnej, leczenia bólu, obrzęku limfatycznego i innych objawów przewlekłych, postępujących schorzeń o niekorzystnym rokowaniu.
  3. popieranie badań naukowych i badawczo rozwojowych w dziedzinach mających zastosowanie w medycynie i opiece paliatywnej
  4. organizowanie i finansowanie szkoleń lekarzy, pielęgniarek, psychologów, pracowników socjalnych, terapeutów, rehabilitantów i innych osób sprawujących opiekę paliatywną i długoterminową oraz osób przygotowujących się do sprawowanie opieki nad chorymi i rodzin chorych, w tym także podejmowanie działań mających na celu stwarzanie warunków dla prowadzenia takiej działalności.
  5. organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach, spotkaniach naukowych i szkoleniach w kraju i za granicą.
  6. działalność wydawniczą, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych, edukacyjnych i literatury ( na różnych nośnikach) z różnych dziedzin nauki mających zastosowanie w medycynie i opiece paliatywnej
  7. Budowanie, rozbudowywanie istniejących zakładów opieki zdrowotnej przeznaczonych dla chorych objętych opieką paliatywną lub długoterminową, pomoc organizacyjną i finansową w uruchamianiu, wyposażaniu oraz funkcjonowaniu oddziałów szpitalnych, poradni, sal rehabilitacyjnych i innych w zależności od potrzeb opieki paliatywnej.”
  8. organizowanie i finansowanie innych form opieki nad chorymi wymagającymi postępowania objawowego i leczenia paliatywnego, w tym działania mające na celu zapewnienie chorym stosownej do potrzeb opieki lekarskiej, pielęgniarskiej rehabilitacji, terapii, pomocy psychosocjalnej, duchowej i wolontaryjnej.
  9. pomoc w funkcjonowaniu i wyposażaniu Hospicjum Palium.
  popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym opieki sprawowanej przez przeszkolone osoby i zespoły.
  10. zaopatrywanie chorych w potrzebny sprzęt rehabilitacyjny i medyczny oraz w materiały i środki konieczne w prawidłowej opiece nad chorymi i służące poprawie jakości życia chorych;
  11. organizowanie, wyposażanie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu pomocnego w sprawowaniu właściwej opieki domowej nad chorymi;
  12. organizowanie i prowadzenie punktów konsultacyjnych z różnych dziedzin mających zastosowanie w opiece paliatywnej dla chorych, ich rodzin, lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, terapeutów, psychologów, pracowników socjalnych i innych;
  13. nabór i szkolenie wolontariuszy;
  14. pomoc w urzeczywistnianiu poprawy jakości życia chorych i ich rodzin, w tym także pomoc finansowa, informowanie o prawach i uprawnieniach, specjalistyczne poradnictwo, wsparcie i pomoc socjalną.
 • KRS:0000031654
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00