1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga"
  KRS 0000033774

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Cele Stowarzyszenia: prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności zgodnie z tradycją narodową, sytuacją społeczną i kościelną kraju, kształtowanie postaw chrześcijańskich zgodnie ze społeczną nauką Kościoła, kształtowanie postaw patriotycznych, promowanie i wspieranie swojego regionu i miasta jako "małej ojczyzny", współpraca z organami samorządowymi i administracji państwowej przy realizacji zadań publicznych, prowadzenie działań mających wpływ na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
- pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
- działalność charytatywna,
- tworzenie i prowadzenie świetlic środowiskowych,
- podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości,
- działalność na rzecz mniejszości narodowych,
- ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działania w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
- organizacja kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, wypoczynku dla nich,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- działania w zakresie ekologii i ochrony przyrody,
- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- współpraca z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami RK i innych o podobnym profilu,
- organizacja wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
- organizowanie odczytów, sympozjów, pielgrzymek
- promocja i organizacja wolontariatu.

Prowadzone działania:
- Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla 200 dzieci.
- Prowadzenie Katolickiego Centrum Kultury "KOLPING".
- Prowadzenie Ośrodka Rekreacyjno-Szkoleniowego w Heluszu, miejscowości oddalonej ok. 30 km od Jarosławia.
- Coroczna organizacja pikników kulturalnych i sportowych "Z bliźnim na majówkę" dla społeczności lokalnej z udziałem osób samotnych, niepełnosprawnych i domów dziecka.
- Prowadzenie stałej wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży z Niemiec i Ukrainy.
- Cykliczne organizowanie obozów turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży.
- Organizacja działań edukacyjnych i wychowawczych dla młodzieży w kawiarence "Barka", prowadzenie punktu informacyjnego z dyżurującym prawnikiem.
- Stała pomoc przy organizacji imprez muzycznych i prezentacji najnowszych nagrań, organizowanych przez Parafię Chrystusa Króla.

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000033774

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga"

 • Więcej o nas

  Cele Stowarzyszenia: prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności zgodnie z tradycją narodową, sytuacją społeczną i kościelną kraju, kształtowanie postaw chrześcijańskich zgodnie ze społeczną nauką Kościoła, kształtowanie postaw patriotycznych, promowanie i wspieranie swojego regionu i miasta jako "małej ojczyzny", współpraca z organami samorządowymi i administracji państwowej przy realizacji zadań publicznych, prowadzenie działań mających wpływ na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
  - pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
  - działalność charytatywna,
  - tworzenie i prowadzenie świetlic środowiskowych,
  - podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości,
  - działalność na rzecz mniejszości narodowych,
  - ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  - działania w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  - organizacja kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, wypoczynku dla nich,
  - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  - działania w zakresie ekologii i ochrony przyrody,
  - działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  - współpraca z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami RK i innych o podobnym profilu,
  - organizacja wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
  - organizowanie odczytów, sympozjów, pielgrzymek
  - promocja i organizacja wolontariatu.

  Prowadzone działania:
  - Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla 200 dzieci.
  - Prowadzenie Katolickiego Centrum Kultury "KOLPING".
  - Prowadzenie Ośrodka Rekreacyjno-Szkoleniowego w Heluszu, miejscowości oddalonej ok. 30 km od Jarosławia.
  - Coroczna organizacja pikników kulturalnych i sportowych "Z bliźnim na majówkę" dla społeczności lokalnej z udziałem osób samotnych, niepełnosprawnych i domów dziecka.
  - Prowadzenie stałej wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży z Niemiec i Ukrainy.
  - Cykliczne organizowanie obozów turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży.
  - Organizacja działań edukacyjnych i wychowawczych dla młodzieży w kawiarence "Barka", prowadzenie punktu informacyjnego z dyżurującym prawnikiem.
  - Stała pomoc przy organizacji imprez muzycznych i prezentacji najnowszych nagrań, organizowanych przez Parafię Chrystusa Króla.
 • KRS:0000033774
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00