• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000034952

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
1. Celem Stowarzyszenia jest zaspokajanie potrzeb otoczenia społecznego poprzez rozwój informacji społecznej oraz bezstronnego, bezpłatnego i niezależnego poradnictwa ukierunkowanego na uaktywnienie i rozwój zdolności ludzkich oraz aktywizacji osób niepełnosprawnych w zakresie rozwiązywania własnych problemów. Celem Stowarzyszenia jest również działalność na rzecz obrony praw człowieka/obywatela i wywieranie wpływu na rozwiązywania systemowe.

2. Cele te Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:
a) organizowanie i prowadzenie biur porad obywatelskich,
b) opracowanie informacji niezbędnych w poradnictwie,
c) działanie przed sądami w imieniu i na rzecz obywateli w myśl Art.61 Kodeksu Postępowania Cywilnego,
d) współpracę z organizacjami o podobnych celach działających w kraju i zagranicą,
e) współpracę z instytucjami rządowymi i samorządowymi i organizacjami pozarządowymi,
f) współpracę z lokalnymi organami administracji rządowej i samorządowej,
g) wydawanie i przekazywanie do wiadomości publicznej opinii przygotowanych na podstawie doświadczeń zebranych w praktyce poradniczej, na temat funkcjonowania w życiu społecznym aktów prawnych,
h) działalność integracyjna różnych środowisk osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi.
i) działalność szkoleniową i edukacyjną,
j) działalność konsultacyjną, doradczą,
k) działalność promocyjną,
l) działalność wydawniczą,
m) podejmowanie sporadycznych inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i inwalidów.
n) gromadzenie środków na realizację celów statutowych.

Prowadzone działania
Projekt skierowany jest na pomoc najbardziej potrzebującej części społeczeństwa polskiego, to jest, ludziom zagubionym w nowej sytuacji społecznej i ekonomicznej. Obowiązujące zasady prawne są bardzo często niejasne i nieczytelne dla odbiorcy, jak również bywają nieadekwatne do rzeczywistych potrzeb ludzi. Przemiany gospodarcze, następujące w Polsce po 1989 roku niosą za sobą głębokie zmiany w sytuacji społeczeństwa i polityce socjalnej naszego Państwa. Przemiany ustrojowe, obejmujące cały system prawa, zmieniają obowiązki państwa i prawa Obywateli. Zmieniają także instytucje publiczne, wpływające na sytuację społeczną, zmienia się ich struktura i metody działania. Wprowadzenie gospodarki rynkowej zmieniło sytuację społeczną obywateli, przyczyniając się do rozwarstwienia społeczeństwa pod względem materialnym, tworząc nowe strefy ubóstwa i niepewności oraz nowe problemy socjalne, z których najważniejsze są problemy zarabiania na życie, zatrudnienia i bezrobocia.
Obok przemian w sferze instytucji publicznych społeczeństwo zaczęło samo tworzyć sieć instytucji pomocy społecznej - stowarzyszeń i fundacji uzupełniających niedostatki publicznej pomocy socjalnej. Obie formy pomocy społecznej - publiczna i prywatna - są nie tylko nowe, ale ulegają ustawicznym zmianom w sferze przepisów, struktury organizacyjnej i metod działania. Utrudnia to pracę im samym, a społeczeństwu - korzystanie z ich pomocy. Dlatego niezbędna jest edukacja społeczeństwa w kierunku umiejętności korzystania z demokratycznych przemian a niniejszy projekt uważamy, że spełnia te wymogi i jest na czasie  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000034952

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika