1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Familijny Poznań
  KRS 0000044866

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Fundacja Familijny Poznań powstała we wrześniu 2001 roku jako organizacja pozarządowa, działająca na rzecz interesu publicznego. W 2004 roku Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego. Działalność Fundacji skupia się na problematyce z zakresu polityki społecznej, oświaty i wychowania. Od momentu powstania Fundacja pomogła kilkudziesięciu tysiącom osób w ramach szkoleń, bezpłatnego poradnictwa prawnego oraz prowadzonych przez siebie placówek opiekuńczych, edukacyjnych i socjoterapeutycznych.

Filary działalności Fundacji Familijny Poznań

Edukacja przedszkolna
Od 2004 roku priorytetem Fundacji jest zapewnienie edukacji dla najmłodszych dzieci. Reagując na problem braku miejsc dla przedszkolaków, podyktowany warunkami ekonomicznymi rodzin z dziećmi oraz brakiem dostępnej oferty w miejscu ich zamieszkania, Fundacja Familijny Poznań zaczęła tworzyć unikatową w skali kraju sieć punktów przedszkolnych. Fundacyjne przedszkola zapewniają bezpłatną, pięciogodzinną opiekę nad dziećmi. Fundacja utworzyła 230 placówek przedszkolnych na terenie pięciu województw (wielkopolskie, dolnośląskie, łódzkie, gdańskie, mazowieckie) pozyskując na ten cel około 18 mln zł ze środków zewnętrznych. Aktualnie Familijny Poznań prowadzi:
- 11 punktów przedszkolnych na terenach wiejskich Wielkopolski,
- 13 punktów przedszkolnych na terenach wiejskich Łódzkiego,
- 1 przedszkole całodzienne w Poznaniu
- 20 punktów przedszkolnych w Poznaniu
- 6 punktów przedszkolnych w Gdańsku
- 1 przedszkole całodzienne w Gdańsku
- 15 punktów przedszkolnych we Wrocławiu
- 1 niepubliczny punkt przedszkolny w Skokowej.

Edukacja szkolna
Od roku 2009 Fundacja Familijny Poznań, kierując swoją ofertę edukacyjną również do młodzieży, prowadzi Publiczną Szkołę Podstawową nr 52 w Poznaniu. Ponadto Fundacja Familijny Poznań kształci poznańskich podopiecznych w Niepublicznej Szkole Podstawowej Galileo oraz Niepublicznym Gimnazjum nr 1.

Kształcenie ustawiczne - Aktywizacja zawodowa
Pamiętając jak ważna jest aktywność zawodowa w życiu każdego człowieka, Fundacja Familijny Poznań od 2006 roku realizuje projekty szkoleniowe dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach zrealizowanych projektów (między innymi: „Nauka i praca inwestycją w siebie” - 2 edycje, „Podnieś swoje kwalifikacje - bądź konkurencyjna na rynku pracy”, „Nowe perspektywy dla kobiet 45+”, „Wyższe kwalifikacje szansą dla Ciebie”) Fundacja pomogła 360 osobom uzyskać wyższe kwalifikacje zawodowe, a tym samym zwiększyć ich szanse na rynku pracy. Ze wsparcia w postaci kursów zawodowych, praktyk i staży, a także warsztatów motywacyjnych, warsztatów mnemotechnik, doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego, treningu umiejętności społecznych korzystały kobiety pozostające bez zatrudnienia, w tym w wieku 45+ i z terenów wiejskich oraz młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym. Zakres terytorialny zrealizowanych projektów obejmuje: powiat kolski, powiat koniński, powiat słupecki, powiat turecki oraz powiat poznański a także miasta: Łódź, Poznań i Konin. Na realizację w/w projektów Fundacja Familijny Poznań pozyskała niespełna 4,6 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poradnictwo Prawne, Obywatelskie, Psychologiczne
Idea budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz zapewnienia obywatelom równego dostępu do informacji przyświeca Fundacji Familijny Poznań od momentu powstania. Cel ten realizowany był od początków działalności poprzez: prowadzenie Biura Porad Obywatelskich i Biura Porad Prawnych, prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy, prowadzenie Telefonu Zaufania dla Seniorów, prowadzenie Centrum Promocji Zdrowia a także realizowanie różnego rodzaju kampanii społecznych. W chwili obecnej Fundacja Familijny Poznań realizuje projekt „Sieci Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej” w ramach którego utworzone zostały 4 Biura Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej w Lesznie, Koninie, Pile i Poznaniu. Z usług Biur obejmujących całkowicie bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie w zakresie m. in.: prawa cywilnego, prawa karnego, prawa pracy czy prawa rodzinnego może skorzystać każdy obywatel. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000044866

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Familijny Poznań

 • Więcej o nas

  Fundacja Familijny Poznań powstała we wrześniu 2001 roku jako organizacja pozarządowa, działająca na rzecz interesu publicznego. W 2004 roku Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego. Działalność Fundacji skupia się na problematyce z zakresu polityki społecznej, oświaty i wychowania. Od momentu powstania Fundacja pomogła kilkudziesięciu tysiącom osób w ramach szkoleń, bezpłatnego poradnictwa prawnego oraz prowadzonych przez siebie placówek opiekuńczych, edukacyjnych i socjoterapeutycznych.

  Filary działalności Fundacji Familijny Poznań

  Edukacja przedszkolna
  Od 2004 roku priorytetem Fundacji jest zapewnienie edukacji dla najmłodszych dzieci. Reagując na problem braku miejsc dla przedszkolaków, podyktowany warunkami ekonomicznymi rodzin z dziećmi oraz brakiem dostępnej oferty w miejscu ich zamieszkania, Fundacja Familijny Poznań zaczęła tworzyć unikatową w skali kraju sieć punktów przedszkolnych. Fundacyjne przedszkola zapewniają bezpłatną, pięciogodzinną opiekę nad dziećmi. Fundacja utworzyła 230 placówek przedszkolnych na terenie pięciu województw (wielkopolskie, dolnośląskie, łódzkie, gdańskie, mazowieckie) pozyskując na ten cel około 18 mln zł ze środków zewnętrznych. Aktualnie Familijny Poznań prowadzi:
  - 11 punktów przedszkolnych na terenach wiejskich Wielkopolski,
  - 13 punktów przedszkolnych na terenach wiejskich Łódzkiego,
  - 1 przedszkole całodzienne w Poznaniu
  - 20 punktów przedszkolnych w Poznaniu
  - 6 punktów przedszkolnych w Gdańsku
  - 1 przedszkole całodzienne w Gdańsku
  - 15 punktów przedszkolnych we Wrocławiu
  - 1 niepubliczny punkt przedszkolny w Skokowej.

  Edukacja szkolna
  Od roku 2009 Fundacja Familijny Poznań, kierując swoją ofertę edukacyjną również do młodzieży, prowadzi Publiczną Szkołę Podstawową nr 52 w Poznaniu. Ponadto Fundacja Familijny Poznań kształci poznańskich podopiecznych w Niepublicznej Szkole Podstawowej Galileo oraz Niepublicznym Gimnazjum nr 1.

  Kształcenie ustawiczne - Aktywizacja zawodowa
  Pamiętając jak ważna jest aktywność zawodowa w życiu każdego człowieka, Fundacja Familijny Poznań od 2006 roku realizuje projekty szkoleniowe dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach zrealizowanych projektów (między innymi: „Nauka i praca inwestycją w siebie” - 2 edycje, „Podnieś swoje kwalifikacje - bądź konkurencyjna na rynku pracy”, „Nowe perspektywy dla kobiet 45+”, „Wyższe kwalifikacje szansą dla Ciebie”) Fundacja pomogła 360 osobom uzyskać wyższe kwalifikacje zawodowe, a tym samym zwiększyć ich szanse na rynku pracy. Ze wsparcia w postaci kursów zawodowych, praktyk i staży, a także warsztatów motywacyjnych, warsztatów mnemotechnik, doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego, treningu umiejętności społecznych korzystały kobiety pozostające bez zatrudnienia, w tym w wieku 45+ i z terenów wiejskich oraz młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym. Zakres terytorialny zrealizowanych projektów obejmuje: powiat kolski, powiat koniński, powiat słupecki, powiat turecki oraz powiat poznański a także miasta: Łódź, Poznań i Konin. Na realizację w/w projektów Fundacja Familijny Poznań pozyskała niespełna 4,6 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Poradnictwo Prawne, Obywatelskie, Psychologiczne
  Idea budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz zapewnienia obywatelom równego dostępu do informacji przyświeca Fundacji Familijny Poznań od momentu powstania. Cel ten realizowany był od początków działalności poprzez: prowadzenie Biura Porad Obywatelskich i Biura Porad Prawnych, prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy, prowadzenie Telefonu Zaufania dla Seniorów, prowadzenie Centrum Promocji Zdrowia a także realizowanie różnego rodzaju kampanii społecznych. W chwili obecnej Fundacja Familijny Poznań realizuje projekt „Sieci Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej” w ramach którego utworzone zostały 4 Biura Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej w Lesznie, Koninie, Pile i Poznaniu. Z usług Biur obejmujących całkowicie bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie w zakresie m. in.: prawa cywilnego, prawa karnego, prawa pracy czy prawa rodzinnego może skorzystać każdy obywatel. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • KRS:0000044866
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00