1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Metalowych Serc w Słupsku
  KRS 0000046663

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
1. Integracja ludzi po przebytych operacjach na otwartym sercu i reprezentowanie ich interesów.
2. Działania na rzecz maksymalizacji komfortu życia wyżej określonej grupy.
3. Ułatwianie kontaktów medycznych.
4. Organizowanie spotkań ze specjalistami w dziedzinie kardiologii, psychologii, rehabilitacji i prawa.
5. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych grupowych a zatem integracja.
6. Działanie profilaktyczne wśród ludzi zdrowych - propagowanie zdrowego trybu życia.
7. Dostarczanie materiałów informacyjnych i propagowanie literatury popularno-naukowej.
8. Dostarczanie informacji, wiedzy i psychiczne wsparcie ludzi przygotowujących się do operacji.
9. Prowadzenie rożnych form rehabilitacji, psychofizycznej poprzez rekreację, wspólne zainteresowania.
10. Nawiązanie ścisłej współpracy ze stowarzyszeniami zajmującymi się podobnymi problemami, samorządem, władzami miasta.

Prowadzone działania
Stała współpraca z Władzami Miasta i Organizacjami Samorządowymi: Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenie AMAZONKI, "Stwardnienie Rozsiane", Stowarzyszenie DIABETYKÓW oraz z placówkami Służby Zdrowia: Centrum Kardiologii, Przychodnia M.Z.O.Z., z kardiologami i psychoterapeutą oraz z Centrum Fizjoterapii w Słupsku.
- Coroczne organizowanie 5-ciodniowego wyjazdu wiosennego (integracyjno-rekrutacyjno-szkoleniowego) celem poprawienia kondycji psycho-fizycznej członków Stowarzyszenia.
- Ułatwianie kontaktów medycznych - informacja medyczna
- Organizowanie spotkań ze specjalistami: kardiologii, psychologii, rehabilitacji i prawa pacjenta
- Organizowanie spotkań ze specjalistami celem pokonania bariery pacjent - lekarz i ułatwienie zrozumienia przez pacjenta konieczności poddania się zabiegowi, który jest dla niego zbawienny; po zabiegu pomoc w rehabilitacji i w dostosowaniu się do życia z dysfunkcją.
- Przyspieszenie procesu rehabilitacji w trakcie rekonwalescencji oraz zabieganie o stałą rehabilitację.
- Dostarczenie materiałów informacyjnych i propagowanie literatury popularno-naukowej.
- Organizowanie szkoleń, odczytów, dyskusji dostarczających wiedzy z zakresu profilaktyki i sposobu życia oraz udział w takich szkoleniach.
- Środewe spotkania integracyjne - dzień otwartych drzwi, kwartalne zebrania informacyjne
- Zabieganie o środki finansowe na działalność statutową Stowarzyszenia oraz szukanie sponsorów, nieodpłatne wynajęcie sal konferencyjnych, zorganizowanie poczęstunku itp.
- Prowadzenie różnych form rehabilitacji fizycznej i psychicznej.
- Coroczne organizowanie szczepień przeciw grypie dla wszystkich naszych członków i ich rodzin w ramach promocji zdrowia i szerzenia zachowań pro-zdrowotnych.
- Propagowanie w środkach masowego przekazu działalności Stowarzyszenia i udzielanie bieżącej informacji o działalności.

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000046663

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Metalowych Serc w Słupsku

 • Więcej o nas

  Misja
  1. Integracja ludzi po przebytych operacjach na otwartym sercu i reprezentowanie ich interesów.
  2. Działania na rzecz maksymalizacji komfortu życia wyżej określonej grupy.
  3. Ułatwianie kontaktów medycznych.
  4. Organizowanie spotkań ze specjalistami w dziedzinie kardiologii, psychologii, rehabilitacji i prawa.
  5. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych grupowych a zatem integracja.
  6. Działanie profilaktyczne wśród ludzi zdrowych - propagowanie zdrowego trybu życia.
  7. Dostarczanie materiałów informacyjnych i propagowanie literatury popularno-naukowej.
  8. Dostarczanie informacji, wiedzy i psychiczne wsparcie ludzi przygotowujących się do operacji.
  9. Prowadzenie rożnych form rehabilitacji, psychofizycznej poprzez rekreację, wspólne zainteresowania.
  10. Nawiązanie ścisłej współpracy ze stowarzyszeniami zajmującymi się podobnymi problemami, samorządem, władzami miasta.

  Prowadzone działania
  Stała współpraca z Władzami Miasta i Organizacjami Samorządowymi: Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenie AMAZONKI, "Stwardnienie Rozsiane", Stowarzyszenie DIABETYKÓW oraz z placówkami Służby Zdrowia: Centrum Kardiologii, Przychodnia M.Z.O.Z., z kardiologami i psychoterapeutą oraz z Centrum Fizjoterapii w Słupsku.
  - Coroczne organizowanie 5-ciodniowego wyjazdu wiosennego (integracyjno-rekrutacyjno-szkoleniowego) celem poprawienia kondycji psycho-fizycznej członków Stowarzyszenia.
  - Ułatwianie kontaktów medycznych - informacja medyczna
  - Organizowanie spotkań ze specjalistami: kardiologii, psychologii, rehabilitacji i prawa pacjenta
  - Organizowanie spotkań ze specjalistami celem pokonania bariery pacjent - lekarz i ułatwienie zrozumienia przez pacjenta konieczności poddania się zabiegowi, który jest dla niego zbawienny; po zabiegu pomoc w rehabilitacji i w dostosowaniu się do życia z dysfunkcją.
  - Przyspieszenie procesu rehabilitacji w trakcie rekonwalescencji oraz zabieganie o stałą rehabilitację.
  - Dostarczenie materiałów informacyjnych i propagowanie literatury popularno-naukowej.
  - Organizowanie szkoleń, odczytów, dyskusji dostarczających wiedzy z zakresu profilaktyki i sposobu życia oraz udział w takich szkoleniach.
  - Środewe spotkania integracyjne - dzień otwartych drzwi, kwartalne zebrania informacyjne
  - Zabieganie o środki finansowe na działalność statutową Stowarzyszenia oraz szukanie sponsorów, nieodpłatne wynajęcie sal konferencyjnych, zorganizowanie poczęstunku itp.
  - Prowadzenie różnych form rehabilitacji fizycznej i psychicznej.
  - Coroczne organizowanie szczepień przeciw grypie dla wszystkich naszych członków i ich rodzin w ramach promocji zdrowia i szerzenia zachowań pro-zdrowotnych.
  - Propagowanie w środkach masowego przekazu działalności Stowarzyszenia i udzielanie bieżącej informacji o działalności.
 • KRS:0000046663
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00