1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
  KRS 0000050135

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Bo zdrowie to podstawa

Naszym celem jest działalność charytatywna na rzecz ogółu społeczności oraz udzielanie pomocy w rozwijaniu ochrony zdrowia, a w szczególności przyczynianie się do rozwoju wiedzy medycznej i technicznej podnoszenia kwalifikacji kadry w tych dziedzinach. Dbamy o polepszania zaopatrzenia służby zdrowia w środki lecznicze, w aparaturę diagnostyczną, terapeutyczną i inne niezbędne urządzenia oraz materiały służące utrzymaniu i poprawie stanu higienicznego.

Jak wykorzystamy 1%

Środki z otrzymanego 1% wykorzystamy na utrzymania i rozwoju obiektów służby zdrowia, a także na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji pacjentów nie objętych procedurami resortu zdrowia.

Więcej o nas

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia „DOLFROZ” we Wrocławiu istnieje od roku 1988. Jako pierwsza na Dolnym Śląsku uzyskała status organizacji pożytku publicznego10 lutego 2004 r.


Za swój cel fundacja postawiła sobie niesienie pomocy zakładom opieki zdrowotnej a zwłaszcza klinikom, polepszenie zaopatrzenia służby zdrowia w środki lecznicze, aparaturę diagnostyczną. Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia zajmuje się też działalnością charytatywna na rzecz ogółu społeczności oraz udzielaniem pomocy w rozwijaniu ochrony zdrowia. Opiekuje się też przewlekle chorymi lub kalekimi dziećmi. Udziela pomocy w leczeniu i rehabilitacji skutków urazów i wypadków. Fundacja prowadzi subkonta dla podopiecznych, na które darczyńcy mogą wpłacać darowizny lub przekazywać darowizny rzeczowe. Chcąc przekazać 1% podatku należy wpisać w deklaracji PIT nr KRS 0000050135.

Członkami organizacji są i Radę Fundacji stanowią:

 1. Zakłady pracy oraz instytucje, których przedstawiciele podpisali deklarację i świadczą pomoc materialną na realizację celów statutowych Fundacji,

 2. Osoby fizyczne deklarujące aktywne działanie na rzecz realizacji wybranych zadań statutowych Fundacji.

Fundatorami założycielami Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia we Wrocławiu są osoby prawne:

- Zakład Przemysłu Wełnianego „Polska Wełna” w Zielonej Górze,

- Kombinat Typowych Elementów Hydrauliki Siłowej „PZL-Hydral” we Wrocławiu,

- Przedsiębiorstwo Montażu Elektrowni i Urządzeń Przemysłowych „Energomontaż – Zachód” we Wrocławiu,

- Huta Szkła Kryształowego „Violetta” w Stroniu Śląskim,

- Zakład Aparatury Spawalniczej „Aspa” we Wrocławiu.

Majątek Dolfroz stanowią:

- fundusz założycielski wniesiony przez założycieli - fundatorów

- dochody pochodzące z innych źródeł jak:

subwencje, darowizny, zapisy, spadki, dochody uzyskane ze sponsoringu, odsetki bankowe, środki zebrane na  zbiórkach  i imprezach publicznych, dochody uzyskane z  majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych, z tytułu udziału Dolfroz w spółkach. zasądzone nawiązki i świadczenia pieniężne i inne dochody.

Fundacja realizuje swoje głównie cele poprzez:

 • gromadzenie i wykorzystywanie na cele statutowe ochrony zdrowia i pomocy społecznej środków materialnych i finansowych uzyskiwanych z kraju i z zagranicy,
 • współdziałanie z organami administracji państwowej oraz samorządowej, placówkami naukowymi i diagnostyczno-terapeutycznymi jak też innymi związanymi ze służbą zdrowia w kraju i zagranicą, które zainteresowane są celami określonymi przez Fundację,
 • działalność informacyjną, wydawniczną i szkoleniową ze szczególnym uwzględnieniem środowiska medycznego,
 • organizowanie publicznych zbiórek środków pieniężnych i rzeczowych w zakładach pracy, instytucjach oraz przy okazji imprez sportowych, kulturalnych  i dobroczynnych,
 • przeznaczenie zebranych środków finansowych pochodzących ze zbiórek publicznych, darowizn, nawiązek, świadczeń pieniężnych, odpisów podatkowych na pokrycie kosztów leczenia pacjentów, które nie są objęte procedurami resortu zdrowia.

Swoją działalnością  Fundacja przyczynia się do:

 • Optymalnego wykorzystania środków materialnych i finansowych w celu należytego utrzymania oraz  rozwoju różnorodnych obiektów służby zdrowia;
 • Lepszego zaopatrzenia placówek służby zdrowia w środki lecznicze, a także aparaturę diagnostyczną oraz  tam gdzie wymaga tego specjalizacja terapeutyczną;
 • Ciągłego rozwoju wiedzy medycznej i technicznej jak też podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry medycznej, lekarzy i pielęgniarek;
 • Coraz skuteczniejszego zapobiegania chorobom zwłaszcza społecznym i urazom, a także udzielaniu wsparcia przy leczeniu i rehabilitacji ich skutków.

 


 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000050135
 • Wizytówka:www.pitax.pl/ochronazdrowia
 • Konto:45 1240 1994 1111 0000 2495 6839
 • Adres:Lotnicza 37, 54-154 Wrocław, Polska
 • WWW:www.dolfroz.pl
 • E-mail:dolfroz@dolfroz.pl
 • Telefon:71 342 89 65 • Formularze PIT 2019/2020 dla
  Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia

  KRS 0000050135

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia

 • Bo zdrowie to podstawa

  Naszym celem jest działalność charytatywna na rzecz ogółu społeczności oraz udzielanie pomocy w rozwijaniu ochrony zdrowia, a w szczególności przyczynianie się do rozwoju wiedzy medycznej i technicznej podnoszenia kwalifikacji kadry w tych dziedzinach. Dbamy o polepszania zaopatrzenia służby zdrowia w środki lecznicze, w aparaturę diagnostyczną, terapeutyczną i inne niezbędne urządzenia oraz materiały służące utrzymaniu i poprawie stanu higienicznego.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki z otrzymanego 1% wykorzystamy na utrzymania i rozwoju obiektów służby zdrowia, a także na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji pacjentów nie objętych procedurami resortu zdrowia.

 • Więcej o nas

  Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia „DOLFROZ” we Wrocławiu istnieje od roku 1988. Jako pierwsza na Dolnym Śląsku uzyskała status organizacji pożytku publicznego10 lutego 2004 r.


  Za swój cel fundacja postawiła sobie niesienie pomocy zakładom opieki zdrowotnej a zwłaszcza klinikom, polepszenie zaopatrzenia służby zdrowia w środki lecznicze, aparaturę diagnostyczną. Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia zajmuje się też działalnością charytatywna na rzecz ogółu społeczności oraz udzielaniem pomocy w rozwijaniu ochrony zdrowia. Opiekuje się też przewlekle chorymi lub kalekimi dziećmi. Udziela pomocy w leczeniu i rehabilitacji skutków urazów i wypadków. Fundacja prowadzi subkonta dla podopiecznych, na które darczyńcy mogą wpłacać darowizny lub przekazywać darowizny rzeczowe. Chcąc przekazać 1% podatku należy wpisać w deklaracji PIT nr KRS 0000050135.

  Członkami organizacji są i Radę Fundacji stanowią:

   1. Zakłady pracy oraz instytucje, których przedstawiciele podpisali deklarację i świadczą pomoc materialną na realizację celów statutowych Fundacji,

   2. Osoby fizyczne deklarujące aktywne działanie na rzecz realizacji wybranych zadań statutowych Fundacji.

  Fundatorami założycielami Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia we Wrocławiu są osoby prawne:

  - Zakład Przemysłu Wełnianego „Polska Wełna” w Zielonej Górze,

  - Kombinat Typowych Elementów Hydrauliki Siłowej „PZL-Hydral” we Wrocławiu,

  - Przedsiębiorstwo Montażu Elektrowni i Urządzeń Przemysłowych „Energomontaż – Zachód” we Wrocławiu,

  - Huta Szkła Kryształowego „Violetta” w Stroniu Śląskim,

  - Zakład Aparatury Spawalniczej „Aspa” we Wrocławiu.

  Majątek Dolfroz stanowią:

  - fundusz założycielski wniesiony przez założycieli - fundatorów

  - dochody pochodzące z innych źródeł jak:

  subwencje, darowizny, zapisy, spadki, dochody uzyskane ze sponsoringu, odsetki bankowe, środki zebrane na  zbiórkach  i imprezach publicznych, dochody uzyskane z  majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych, z tytułu udziału Dolfroz w spółkach. zasądzone nawiązki i świadczenia pieniężne i inne dochody.

  Fundacja realizuje swoje głównie cele poprzez:

  • gromadzenie i wykorzystywanie na cele statutowe ochrony zdrowia i pomocy społecznej środków materialnych i finansowych uzyskiwanych z kraju i z zagranicy,
  • współdziałanie z organami administracji państwowej oraz samorządowej, placówkami naukowymi i diagnostyczno-terapeutycznymi jak też innymi związanymi ze służbą zdrowia w kraju i zagranicą, które zainteresowane są celami określonymi przez Fundację,
  • działalność informacyjną, wydawniczną i szkoleniową ze szczególnym uwzględnieniem środowiska medycznego,
  • organizowanie publicznych zbiórek środków pieniężnych i rzeczowych w zakładach pracy, instytucjach oraz przy okazji imprez sportowych, kulturalnych  i dobroczynnych,
  • przeznaczenie zebranych środków finansowych pochodzących ze zbiórek publicznych, darowizn, nawiązek, świadczeń pieniężnych, odpisów podatkowych na pokrycie kosztów leczenia pacjentów, które nie są objęte procedurami resortu zdrowia.

  Swoją działalnością  Fundacja przyczynia się do:

  • Optymalnego wykorzystania środków materialnych i finansowych w celu należytego utrzymania oraz  rozwoju różnorodnych obiektów służby zdrowia;
  • Lepszego zaopatrzenia placówek służby zdrowia w środki lecznicze, a także aparaturę diagnostyczną oraz  tam gdzie wymaga tego specjalizacja terapeutyczną;
  • Ciągłego rozwoju wiedzy medycznej i technicznej jak też podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry medycznej, lekarzy i pielęgniarek;
  • Coraz skuteczniejszego zapobiegania chorobom zwłaszcza społecznym i urazom, a także udzielaniu wsparcia przy leczeniu i rehabilitacji ich skutków.

   

 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000050135
 • Wizytówka:www.pitax.pl/ochronazdrowia
 • Konto:45 1240 1994 1111 0000 2495 6839
 • Adres:Lotnicza 37, 54-154 Wrocław, Polska
 • WWW:www.dolfroz.pl
 • E-mail:dolfroz@dolfroz.pl
 • Telefon:71 342 89 65
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00