• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000051371

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

"Młodzi - Młodym" to miejsce dla młodzieży, która odnajduje sens życia i działania w pomocy swoim rówieśnikom. Wpisujemy się w krajobraz koszalińskich organizacji pozarządowych od 1994 roku, lata mijają, a przez stowarzyszenie "przewijają się" nowe pokolenia, którym przyświeca ten sam cel "pomoc poprzez działanie". Młodzieży pomaga grupa specjalistów - psychologów, pedagogów, terapeutów - są wśród nich osoby, które "wychowały się" w Stowarzyszeniu, same kiedyś uzyskały pomoc, dzięki temu mogły uczyć się, jak pomagać innym, podejmowały takie działania jako wolontariusze, by w końcu skończyć studia i samemu stać się profesjonalnym "pomagaczem".

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest niesienie kompleksowej pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym (rodzicom, opiekunom, nauczycielom, innym specjalistom) poprzez:
1. Tworzenie alternatywnego środowiska rówieśniczego, w tym:
- inicjowanie i animowanie organizacyjnych form aktywności społecznej młodzieży na rzecz siebie i swoich rówieśników w zakresie rozwoju osobowego, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z osiągnięciem stanu pełnego zdrowia (psychika, ciało, i kontakty interpersonalne);
- wspieranie przez osoby dorosłe młodzieży w podejmowanych przez nią działaniach;
2. Organizowanie czasu wolnego (w tym wakacji i ferii) dzieciom i młodzieży;
3. Udzielanie młodym ludziom pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, w tym:
- podejmowanie w środowiskach młodzieżowych działań profilaktycznych chroniących szeroko rozumiane zdrowie młodego pokolenia ( profilaktyka uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych);
4. Profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów dzieci i młodzieży, w tym:
- udzielanie wsparcia i pomocy specjalistycznej rodzicom;
- pracę terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą zagrożoną uzależnieniem i uzależnioną;
- pracę w środowiskach szczególnie zagrożonych patologią społeczną (pracę street workerów);
5. Edukację dzieci, młodzieży i szkolenia dla osób dorosłych (rodziców, nauczycieli).  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000051371

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika