• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000051494

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
- Wspieranie i upowszechnianie nauczania o komunikacji międzykulturowej.
- Wspieranie współpracy kulturalnej i naukowej.
- Przeciwdziałanie przejawom nietolerancji, ksenofobii i rasizmu.

Prowadzone działania
- Organizowanie międzynarodowych spotkań młodzieży.
- Projekty dokształcające dla młodzieży i dorosłych.
- Szkolenie liderów międzynarodowych projektów.
- Działalność doradcza i informacyjna w zakresie współpracy międzykulturowej.
- Prowadzenie szkoleń w zakresie międzynarodowej współpracy kulturalnej dla ośrodków kultury i organizacji pozarządowych
- Organizacja konferencji i sympozjów na bieżące tematy społeczne
- Organizacja imprez kulturalnych
- Wydawanie publikacji i informatorów

Stowarzyszenie Forum Kultur zostało powołane do życia w grudniu 2000 roku przez doświadczonych menadżerów kultury i animatorów życia społecznego, artystów, muzyków, pedagogów, naukowców nauczyciele akademickich, dziennikarzy oraz innych ludzi, których połączyła ciekawość w odkrywaniu innych kultur oraz relacje pomiędzy tymi kulturami.
Stowarzyszenie ma charakter kulturalno - naukowy. Stowarzyszenie ma swą siedzibę w Poznaniu,
a terenem jego działania jest Rzeczpospolita Polska i Zagranica.

Forum Kultur dąży, poprzez dialog i edukację do podniesienia kompetencji międzykulturowych (interkulturowych) polskiego społeczeństwa, dzięki którym pogłębia się i wzrasta świadomość społeczna. Świadomość taka daje poczucie bezpieczeństwa i poszerza intelektualne horyzonty jednostki na otaczającą ją rzeczywistość.
Interesuje nas głównie socjalne i kulturowe środowisko człowieka oraz jego wpływ na kształtowanie się nowej rzeczywistości.
Stowarzyszenie zabiera głos w bieżących sprawach społecznych i kulturalnych.
W kwietniu 2006 roku Stowarzyszenie Forum Kultur uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.
Ponadto Stowarzyszanie Forum Kultur:
- łączy ludzi i buduje "pomosty" porozumienia pomiędzy kulturami,
- walczy z uprzedzeniami i z ograniczonym, stereotypowym myśleniem,
- przeciwdziała przejawom obojętności, ksenofobii, rasizmu,
- kształci i edukuje młodzież w duchu szlachetności i skuteczności oraz w duchu rozumienia i otwartości na drugiego człowieka,
- wzbudza w ludziach „wątpliwości” pobudzając ich do myślenia i zadawania pytań,

Stowarzyszenie Forum Kultur zajmuje się przede wszystkim organizacją międzynarodowych spotkań ludzi z różnych środowisk społecznych i kulturowych. Jednym z naszych założeń przy organizacji międzynarodowych projektów jest doprowadzenie do rzeczywistego spotkania laików z profesjonalistami. I w ten sposób spotkania mają nie tylko charakter społeczny, czy kulturalny, ale również edukacyjny. Przeprowadziliśmy około 80 międzynarodowych projektów wg autorskich programów. Są to projekty w większości kierowane do młodzieży.

Dodatkowo Forum Kultur prowadzi działalność doradczą dla samorządów, ośrodków kultury, gmin, szkół, klubów sportowych i organizacji pozarządowych oraz dla osób indywidualnych. Opracowuje strategie współpracy z miastami partnerskimi, jak również wspiera polskie podmioty w poszukiwaniu zagranicznych partnerów do realizacji wspólnych projektów.

Nasze strony internetowe:

www.forumkultur.org.pl
www.multicultural.forumkultur.org.pl
www.futboluliczny.pl
www.rybotycze.forumkultur.org.pl
www.primaseptembris.pl
www.kenifilm.pl  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000051494

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika