• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000052758

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Centrum Edukacji Obywatelskiej to niezależna instytucja edukacyjna, działająca od 1994 roku. Upowszechniamy wiedzę, umiejętności i postawy kluczowe dla społeczeństwa obywatelskiego. Wprowadzamy do szkół programy, które nauczycielkom i nauczycielom pozwalają lepiej i skuteczniej uczyć, a młodym ludziom pomagają zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, zachęcają do angażowania się w życie publiczne i działania na rzecz innych. Obecnie realizujemy blisko 30 programów adresowanych do szkół, kadry pedagogicznej oraz uczniów i uczennic.

Nasze działania:

I ROZWÓJ SZKOŁY I DOSKONALENIE

- Szkoła ucząca się (podprogramy: Laboratoria Praktyki Edukacyjnej, Nauczycielska Akademia Internetowa, Studia Podyplomowe Liderów Oświaty, Szkoła ucząca się - Ocenianie Kształtujące, Rozwijanie uczenia się i nauczania, Procedura SUS, Warsztaty dla Rad Pedagogicznych SUS)
- WF z klasą
- Szkoła z klasą 2.0

II PROGRAMY NAUCZANIA

EDUKACJA OBYWATELSKA W GIMNAZJACH I SZKOŁACH ŚREDNICH
- Wiedza o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej
- Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej
- Konkurs wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej

EDUKACJA EKONOMICZNA
- Młodzi przedsiębiorczy
- Tydzień dla oszczędzania
- Młodzi do akcji

WDROŻENIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH
- Aktywna Edukacja

NAUKA PROGRAMOWANIA
- Mistrzowie kodowania

III PROJEKTY EDUKACYJNE I DZIAŁANIA OBYWATELSKIE

KULTURA, DZIEDZICTWO I MEDIA
- XYZ Historia polskiej komputeryzacji
- Filmoteka szkolna. Akcja!
- Kulthurra! Zajęcia artystyczne w szkole
- Nowe technologie w edukacji kulturalnej
- Nagroda im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata"
- Opowiem Ci o wolnej Polsce - spotkania młodzieży ze świadkami historii
- Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
- Włącz się. Młodzi i media

SAMORZĄD UCZNIOWSKI, WOLONTARIAT, DZIAŁANIA OBYWATELSKIE
- Młody obywatel,
- Młodzi głosują,
- Poczytaj mi przyjacielu
- Samorząd uczniowski
- Sejm dzieci i młodzieży

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GLOBALNA I EKOLOGIA
- Wzór na rozwój,
- W świat z klasą

PROJEKTY W NAUCZANIU PRZYRODY I MATEMATYKI
- Akademia uczniowska

IV WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

USA, Teachers College, Columbia University - stała współpraca w ramach programu Laboratoria Praktyki Edukacyjnej.

V DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Jednym z działań statutowych CEO jest wspieranie i doskonalenie pracy nauczycieli. Fundacja opracowuje i wydaje podręczniki, scenariusze zajęć i materiały metodyczne dla nauczycieli, szczególnie z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Podręczniki wydawane są przez Wydawnictwo CIVITAS, którego CEO jest właścicielem. Przygotowanie i wydawanie przez CEO podręczników i innych publikacji jest sposobem na finansowanie działań statutowych Fundacji.

VI EDUKACJA OBYWATELSKA W INTERNECIE - SERWIS INTERNETOWY CEO

Jednym z narzędzi służących do działań prowadzonych przez CEO jest serwis internetowy prowadzony pod adresem www.ceo.org.pl. Każdy z programów edukacyjnych CEO ma własną, rozbudowaną stronę internetową, na której publikowane są aktualności programu, materiały edukacyjne dla uczniów, scenariusze lekcji i materiały dydaktyczne dla nauczycieli.

Nowe serwisy i narzędzia
- Blogi uczniowskie/ nauczycielskie - Blogi dokumentujące przebieg projektów i działań w programach CEO (ponad 3 tys. zarejestrowanych blogów). W roku 2012 został odświeżono layout platformy.
- Platforma blogów publicystycznych - Obywatelsko-profesjonalna debata edukacyjna prowadzona na platformie blogowej przez ekspertów edukacyjnych, dyrektorów, nauczycieli, rodziców.
- Platforma programu Szkoła z klasą 2.0 - Miejsce wymiany doświadczeń, pomysłów na projekty i Kodeksy 2.0 (dobre praktyki korzystania z nowych technologii, wypracowywane w toku debat i dyskusji przez całą szkolną społeczność). Uczestnicy platformy – ponad 3 tys. osób - otrzymują indywidualne wsparcie moderatorów i
ekspertów programu.
- Platforma Samorządu Uczniowskiego - Platforma uczniowska wspomagająca przeprowadzenie demokratycznych wyborów do władz SU w szkołach.
- Platforma XVIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży - Platforma rekrutacyjna umożliwiająca zamieszczanie relacji z przeprowadzonych działań w szkole.

VII NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PROWADZONA PRZEZ FUNDACJĘ

Celem CEO jest prowadzenie doskonalenia nauczycieli szkół i placówek publicznych i niepublicznych w zakresie metod nauczania, oceniania i zarządzania placówkami oświatowymi. W 2012 roku przeszkoliliśmy 23 001 nauczycieli.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000052758

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika