1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu
KRS 0000056474

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Uczymy Pomagać! Pomagamy Potrzebującym, Potrzebujemy Ciebie

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu jest stowarzyszeniem zajmującym się organizowaniem i promocją wolontariatu na terenie Elbląga, jak i całego województwa warmińsko-mazurskiego. Współpracujemy z wieloma organizacjami i instytucjami publicznymi z Elbląga i całej Polski. W swoich działaniach pozyskujemy wolontariuszy stałych i akcyjnych, którzy następnie podejmują pracę na rzecz instytucji, organizacji oraz osób indywidualnie potrzebujących pomocy. Prowadzimy szkolenia dla instytucji i organizacji z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy, a także szkolenia dla samych wolontariuszy. Przeprowadzamy spotkania z młodzieżą; uczniami i studentami - w szkołach, uczelniach, aby poszerzyć wiedzę na temat wolontariatu. Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu organizuje zbiórki publiczne na rzecz potrzebujących, koncerty charytatywne, akcje integracyjne oraz pracuje z niepełnosprawnymi dzieci. Zbiórki oraz inne działania są prowadzone przy wsparciu wolontariuszy zarejestrowanych w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Elblągu.
 

Jak wykorzystamy 1%

Dzięki działaniom, które podejmujemy, promowaniu idei wolontariatu i tworzeniu mechanizmów wsparcia, pomoc wolontariuszy corocznie dociera dalej. Umożliwiamy im dawanie tego, co mają w sobie najlepsze: serca, zaangażowania, rąk do pracy, otwartych umysłów, nadziei i wiary w innych ludzi. 1% Państwa podatku sprawi, że nasze działania nabiorą większego rozmachu:

 • będziemy mogli dotrzeć do większej liczby osób potrzebujących,
 • pomożemy znaleźć wolontariuszom osoby, które potrzebują ich pomocy,
 • przeprowadzimy szkolenia, które sprawią, że oferowana pomoc będzie trafna i skuteczna,

Wybierając naszą organizację, mają Państwo pewność dokonania jednej z najlepszych inwestycji – inwestycji w ludzi gotowych bezinteresownie nieść pomoc innym.

Więcej o nas

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu jest stowarzyszeniem zajmującym się organizowaniem i promocją wolontariatu na terenie Elbląga, jak i całego województwa warmińsko-mazurskiego. Współpracujemy z wieloma organizacjami i instytucjami publicznymi z Elbląga i całej Polski. W swoich działaniach pozyskujemy wolontariuszy stałych i akcyjnych, którzy następnie podejmują pracę na rzecz instytucji, organizacji oraz osób indywidualnie potrzebujących pomocy. Prowadzimy szkolenia dla instytucji i organizacji z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy, a także szkolenia dla samych wolontariuszy. Przeprowadzamy spotkania z młodzieżą; uczniami i studentami - w szkołach, uczelniach, aby poszerzyć wiedzę na temat wolontariatu. Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu organizuje zbiórki publiczne na rzecz potrzebujących, koncerty charytatywne, akcje integracyjne oraz pracuje z niepełnosprawnymi dzieci. Zbiórki oraz inne działania są prowadzone przy wsparciu wolontariuszy zarejestrowanych w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Elblągu.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Wspieranie aktywności społecznej obywateli.
 • Inicjowanie współpracy sektora pozarządowego i samorządowego w realizacji wspólnych działań.
 • Realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej.
 • Promocja innowacyjnych i modelowych rozwiązań z zakresu polityki społecznej, oświaty, kultury i ochrony zdrowia.
 • Wspieranie osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Aktywizowanie społeczne i zawodowe młodzieży.
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
 • Działalność edukacyjna i wychowawcza, w tym edukacja pozaszkolna młodzieży i edukacja ustawiczna dorosłych.
 • Aktywizowanie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych.
 • Ochrona zdrowia i promocja postaw prozdrowotnych.
 • Ochrona środowiska i promocja postaw proekologicznych.
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 • Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji regionalnych.
 • Działalność naukowa i naukowo-techniczna.
 • Działalność resocjalizacyjna.
 • Działalność charytatywna.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące formy działań:

1. Prowadzenie Biura Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy.

2. Prowadzenie Miejskiego Centrum Wolontariatu w Elblągu.

3. Prowadzenie Klubów Integracji Społecznej.

4. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego.

5. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, psychologicznego, prawnego.

6. Świadczenie pomocy Stowarzyszenia i wolontariuszy osobom niepełnosprawnym, chorym, starszym, ofiarom wypadków, młodzieży zagrożonej patologiami społecznymi, osobom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem społecznym.

7. Pomoc organizacjom i osobom w tworzeniu Centrów Wolontariatu na terenie Polski i wspieranie ich działalności.

8. Prowadzenie badań społecznych i pedagogicznych.

9. Organizowanie działań i imprez sportowych i rekreacyjnych.

10. Organizowanie szkoleń, warsztatów, sympozjów i konferencji.

11. Gromadzenie materiałów i prowadzenie biblioteki o tematyce wolontarystycznej.

12. Współpraca z zagranicznymi podmiotami o tym samym lub podobnym profilu działania.

13. Przygotowywanie i wydawanie publikacji.

14. Promocja i organizacja wolontariatu.

15. Wspieranie aktywności społecznej obywateli,

16. Świadczenie doradztwa w zakresie wolontariatu,

17. Organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów w zakresie wolontariatu, rozwoju zainteresowań, umiejętności społecznych,

18. Organizowanie i prowadzenie kursów zawodowych i warsztatów kompetencji zawodowych,

19. Prowadzenie pośrednictwa pracy wolontariuszy,

20. Prowadzenie badań pedagogicznych i społecznych,

21. Organizowanie sympozjów i konferencji,

22. Wspieranie osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,

23. Realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej,

24. Współpraca z innymi podmiotami; organizacjami pozarządowymi, instytucjami rządowymi i samorządowymi w realizacji wspólnych zadań takich jak:

- prowadzenie centrów wolonatriatu,

- prowadzenie kampanii informacyjnej,

- organizowanie zbiórek publicznych i innych form ofiarności publicznej.


 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000056474
 • Konto:92 102 0 17 52 0 000 0102 005 5 54 25
 • Adres:ul. Związku Jaszczurczego 17 p.26, 82-300 Elbląg
 • WWW:http://centrumelblag.pl/strefa-wolontariatu/aktualnosci
 • E-mail:wolontariat@centrumelblag.pl
 • Telefon:552351885

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2019/2020 dla
Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu

KRS 0000056474

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu

 • Uczymy Pomagać! Pomagamy Potrzebującym, Potrzebujemy Ciebie

  Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu jest stowarzyszeniem zajmującym się organizowaniem i promocją wolontariatu na terenie Elbląga, jak i całego województwa warmińsko-mazurskiego. Współpracujemy z wieloma organizacjami i instytucjami publicznymi z Elbląga i całej Polski. W swoich działaniach pozyskujemy wolontariuszy stałych i akcyjnych, którzy następnie podejmują pracę na rzecz instytucji, organizacji oraz osób indywidualnie potrzebujących pomocy. Prowadzimy szkolenia dla instytucji i organizacji z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy, a także szkolenia dla samych wolontariuszy. Przeprowadzamy spotkania z młodzieżą; uczniami i studentami - w szkołach, uczelniach, aby poszerzyć wiedzę na temat wolontariatu. Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu organizuje zbiórki publiczne na rzecz potrzebujących, koncerty charytatywne, akcje integracyjne oraz pracuje z niepełnosprawnymi dzieci. Zbiórki oraz inne działania są prowadzone przy wsparciu wolontariuszy zarejestrowanych w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Elblągu.
   

 • Jak wykorzystamy 1%

  Dzięki działaniom, które podejmujemy, promowaniu idei wolontariatu i tworzeniu mechanizmów wsparcia, pomoc wolontariuszy corocznie dociera dalej. Umożliwiamy im dawanie tego, co mają w sobie najlepsze: serca, zaangażowania, rąk do pracy, otwartych umysłów, nadziei i wiary w innych ludzi. 1% Państwa podatku sprawi, że nasze działania nabiorą większego rozmachu:

  • będziemy mogli dotrzeć do większej liczby osób potrzebujących,
  • pomożemy znaleźć wolontariuszom osoby, które potrzebują ich pomocy,
  • przeprowadzimy szkolenia, które sprawią, że oferowana pomoc będzie trafna i skuteczna,

  Wybierając naszą organizację, mają Państwo pewność dokonania jednej z najlepszych inwestycji – inwestycji w ludzi gotowych bezinteresownie nieść pomoc innym.

 • Więcej o nas

  Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu jest stowarzyszeniem zajmującym się organizowaniem i promocją wolontariatu na terenie Elbląga, jak i całego województwa warmińsko-mazurskiego. Współpracujemy z wieloma organizacjami i instytucjami publicznymi z Elbląga i całej Polski. W swoich działaniach pozyskujemy wolontariuszy stałych i akcyjnych, którzy następnie podejmują pracę na rzecz instytucji, organizacji oraz osób indywidualnie potrzebujących pomocy. Prowadzimy szkolenia dla instytucji i organizacji z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy, a także szkolenia dla samych wolontariuszy. Przeprowadzamy spotkania z młodzieżą; uczniami i studentami - w szkołach, uczelniach, aby poszerzyć wiedzę na temat wolontariatu. Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu organizuje zbiórki publiczne na rzecz potrzebujących, koncerty charytatywne, akcje integracyjne oraz pracuje z niepełnosprawnymi dzieci. Zbiórki oraz inne działania są prowadzone przy wsparciu wolontariuszy zarejestrowanych w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Elblągu.

  Celem Stowarzyszenia jest:

  • Promocja i organizacja wolontariatu.
  • Wspieranie aktywności społecznej obywateli.
  • Inicjowanie współpracy sektora pozarządowego i samorządowego w realizacji wspólnych działań.
  • Realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej.
  • Promocja innowacyjnych i modelowych rozwiązań z zakresu polityki społecznej, oświaty, kultury i ochrony zdrowia.
  • Wspieranie osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • Aktywizowanie społeczne i zawodowe młodzieży.
  • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
  • Działalność edukacyjna i wychowawcza, w tym edukacja pozaszkolna młodzieży i edukacja ustawiczna dorosłych.
  • Aktywizowanie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych.
  • Ochrona zdrowia i promocja postaw prozdrowotnych.
  • Ochrona środowiska i promocja postaw proekologicznych.
  • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
  • Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji regionalnych.
  • Działalność naukowa i naukowo-techniczna.
  • Działalność resocjalizacyjna.
  • Działalność charytatywna.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące formy działań:

  1. Prowadzenie Biura Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy.

  2. Prowadzenie Miejskiego Centrum Wolontariatu w Elblągu.

  3. Prowadzenie Klubów Integracji Społecznej.

  4. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego.

  5. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, psychologicznego, prawnego.

  6. Świadczenie pomocy Stowarzyszenia i wolontariuszy osobom niepełnosprawnym, chorym, starszym, ofiarom wypadków, młodzieży zagrożonej patologiami społecznymi, osobom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem społecznym.

  7. Pomoc organizacjom i osobom w tworzeniu Centrów Wolontariatu na terenie Polski i wspieranie ich działalności.

  8. Prowadzenie badań społecznych i pedagogicznych.

  9. Organizowanie działań i imprez sportowych i rekreacyjnych.

  10. Organizowanie szkoleń, warsztatów, sympozjów i konferencji.

  11. Gromadzenie materiałów i prowadzenie biblioteki o tematyce wolontarystycznej.

  12. Współpraca z zagranicznymi podmiotami o tym samym lub podobnym profilu działania.

  13. Przygotowywanie i wydawanie publikacji.

  14. Promocja i organizacja wolontariatu.

  15. Wspieranie aktywności społecznej obywateli,

  16. Świadczenie doradztwa w zakresie wolontariatu,

  17. Organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów w zakresie wolontariatu, rozwoju zainteresowań, umiejętności społecznych,

  18. Organizowanie i prowadzenie kursów zawodowych i warsztatów kompetencji zawodowych,

  19. Prowadzenie pośrednictwa pracy wolontariuszy,

  20. Prowadzenie badań pedagogicznych i społecznych,

  21. Organizowanie sympozjów i konferencji,

  22. Wspieranie osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,

  23. Realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej,

  24. Współpraca z innymi podmiotami; organizacjami pozarządowymi, instytucjami rządowymi i samorządowymi w realizacji wspólnych zadań takich jak:

  - prowadzenie centrów wolonatriatu,

  - prowadzenie kampanii informacyjnej,

  - organizowanie zbiórek publicznych i innych form ofiarności publicznej.

 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000056474
 • Konto:92 102 0 17 52 0 000 0102 005 5 54 25
 • Adres:ul. Związku Jaszczurczego 17 p.26, 82-300 Elbląg
 • WWW:http://centrumelblag.pl/strefa-wolontariatu/aktualnosci
 • E-mail:wolontariat@centrumelblag.pl
 • Telefon:552351885
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00