1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Willa Decjusza
  KRS 0000059074

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
U podstaw wszelkich programów Stowarzyszenia leży idea spotkań przedstawicieli różnych dziedzin nauki i kultury, narodowości i obszarów zainteresowań, idea wymiany myśli, promując pluralizm i tolerancję w życiu publicznym. Wiele projektów ma charakter interdyscyplinarny, umożliwiający wieloaspektowe spojrzenie na rolę kultury we współczesnym świecie, zagadnienia międzynarodowej współpracy kulturalnej, metody zarządzania kulturą i sposoby jej finansowania. Równie ważne miejsce w tych programach przyznaje Willa Decjusza roli pisarzy i tłumaczy w dialogu społecznym, integracji europejskiej, ochronie dziedzictwa kulturowego, problematyce mniejszości narodowych i kształtowaniu postaw tolerancji.

Adresatami programów Stowarzyszenia są nie tylko przedstawiciele środowisk nauki, sztuki i polityki ale również menadżerowie i przedsiębiorcy pracujący na styku różnych kultur. Podobnie jak przed wiekami, Willa Decjusza jest nadal chętnie odwiedzana przez znamienitych gości, wybitnych naukowców, artystów i autorytety życia społecznego, kulturalnego i politycznego. W ten sposób idee Renesansu, towarzyszące początkom Willi Decjusza odżywają a realizowane przez Stowarzyszenie projekty doskonale wpisują w specyfikę i tradycję historycznej Willi.

Prowadzone działania

Programy:
- Letnia Szkoła Wyszehradzka - dwutygodniowe spotkania seminaryjne z udziałem międzynarodowych ekspertów oraz grupy studentów z Czech, Słowacji, Węgier i Polski oraz krajów sąsiadujących, których celem jest poznanie i utrwalanie kulturowej wspólnoty krajów Europy Środkowej (od 2002 roku);
- Nagroda im. Sergio Vieira de Mello przyznawana w dziedzinie promowania demokracji oraz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur (od 2004 roku);
- stypendia literackie dla autorów, tłumaczy literatury i krytyków literackich;
- Dziedzictwo Chopina - cykl muzyczno-edukacyjny skupiającym się na upowszechnieniu kultury oraz edukacji kulturowej w zakresie dziedzictwa Fryderyka Chopina;
- Małopolskie Dziedzictwo Renesansu - projekt obejmujący dwa programy, bezpośrednio ze sobą związane: Lekcje kulturowe w obiektach zabytkowych oraz Szlak Renesansu w Małopolsce;

Realizowaliśmy też m.in. programy:
- konferencje międzynarodowe m.in.: "tolerancja.pl" (rok 2003), "Odbudowa pokoju w społeczeństwach postkonfliktowych. Rola mediów i organizacji obywatelskich" (2004), "Łagodne rewolucje" (2005), "Społeczeństwo Dialogu" (2006), Zniewolony Umysł - z rewizytą (2007), Milenijne Cele Kultury? (2008), Pułapki Wolności (2009), Europa Wschodnia - wyzwanie modernizacji (2010), Bezgraniczni Ludzie (2011);
- cykl koncertów muzyczno-tanecznych "Muzyka na dworach Europy" z udziałem zespołów muzyki dawnej oraz solistów baletu dworskiego;
- Mniejszości na co dzień - długofalowy program edukacyjno-kulturowy o mniejszościach narodowych i etnicznych mieszkających w Polsce, realizowany od 1999 roku;
- Moja Europa - inicjatywa edukacyjno-promocyjna adresowana do mieszkańców Małopolski, a w szczególności do dzieci i młodzieży; z miejscowości o zróżnicowanym etnicznie podłożu. Program promuje prawa człowieka oraz aktywną postawę anty-dyskryminacyjną,
- Klub Europejski - forum dyskusyjne poświęcone rozmowom o najważniejszych sprawach Europy Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz ich współpracy przed i po wstąpieniu do Unii Europejskiej;
- Plenery Artystyczne, Dni Otwartych Drzwi - wydarzenia teatralne, muzyczne, taneczne realizowane od 1998 roku;
- Homines Urbani - stypendia w Krakowie przeznaczone dla autorów, tłumaczy literatury, krytyków literackich, którzy są zainteresowani polską kulturą oraz kontaktem ze środowiskiem polskich intelektualistów, literatów, artystów (dwie edycje co roku, od roku 2004);
- wizyty studyjne dla grup działaczy społecznych z Białorusi w ramach programu "Wzmacnianie Społeczeństwa Obywatelskiego na Białorusi" (2005);
- wizyty studyjne dla grup działaczy samorządowych z Ukrainy, np. "Program wzmocnienia świadomości europejskiej społeczności Połtawy" (2004).

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000059074

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Willa Decjusza

 • Więcej o nas

  Misja
  U podstaw wszelkich programów Stowarzyszenia leży idea spotkań przedstawicieli różnych dziedzin nauki i kultury, narodowości i obszarów zainteresowań, idea wymiany myśli, promując pluralizm i tolerancję w życiu publicznym. Wiele projektów ma charakter interdyscyplinarny, umożliwiający wieloaspektowe spojrzenie na rolę kultury we współczesnym świecie, zagadnienia międzynarodowej współpracy kulturalnej, metody zarządzania kulturą i sposoby jej finansowania. Równie ważne miejsce w tych programach przyznaje Willa Decjusza roli pisarzy i tłumaczy w dialogu społecznym, integracji europejskiej, ochronie dziedzictwa kulturowego, problematyce mniejszości narodowych i kształtowaniu postaw tolerancji.

  Adresatami programów Stowarzyszenia są nie tylko przedstawiciele środowisk nauki, sztuki i polityki ale również menadżerowie i przedsiębiorcy pracujący na styku różnych kultur. Podobnie jak przed wiekami, Willa Decjusza jest nadal chętnie odwiedzana przez znamienitych gości, wybitnych naukowców, artystów i autorytety życia społecznego, kulturalnego i politycznego. W ten sposób idee Renesansu, towarzyszące początkom Willi Decjusza odżywają a realizowane przez Stowarzyszenie projekty doskonale wpisują w specyfikę i tradycję historycznej Willi.

  Prowadzone działania

  Programy:
  - Letnia Szkoła Wyszehradzka - dwutygodniowe spotkania seminaryjne z udziałem międzynarodowych ekspertów oraz grupy studentów z Czech, Słowacji, Węgier i Polski oraz krajów sąsiadujących, których celem jest poznanie i utrwalanie kulturowej wspólnoty krajów Europy Środkowej (od 2002 roku);
  - Nagroda im. Sergio Vieira de Mello przyznawana w dziedzinie promowania demokracji oraz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur (od 2004 roku);
  - stypendia literackie dla autorów, tłumaczy literatury i krytyków literackich;
  - Dziedzictwo Chopina - cykl muzyczno-edukacyjny skupiającym się na upowszechnieniu kultury oraz edukacji kulturowej w zakresie dziedzictwa Fryderyka Chopina;
  - Małopolskie Dziedzictwo Renesansu - projekt obejmujący dwa programy, bezpośrednio ze sobą związane: Lekcje kulturowe w obiektach zabytkowych oraz Szlak Renesansu w Małopolsce;

  Realizowaliśmy też m.in. programy:
  - konferencje międzynarodowe m.in.: "tolerancja.pl" (rok 2003), "Odbudowa pokoju w społeczeństwach postkonfliktowych. Rola mediów i organizacji obywatelskich" (2004), "Łagodne rewolucje" (2005), "Społeczeństwo Dialogu" (2006), Zniewolony Umysł - z rewizytą (2007), Milenijne Cele Kultury? (2008), Pułapki Wolności (2009), Europa Wschodnia - wyzwanie modernizacji (2010), Bezgraniczni Ludzie (2011);
  - cykl koncertów muzyczno-tanecznych "Muzyka na dworach Europy" z udziałem zespołów muzyki dawnej oraz solistów baletu dworskiego;
  - Mniejszości na co dzień - długofalowy program edukacyjno-kulturowy o mniejszościach narodowych i etnicznych mieszkających w Polsce, realizowany od 1999 roku;
  - Moja Europa - inicjatywa edukacyjno-promocyjna adresowana do mieszkańców Małopolski, a w szczególności do dzieci i młodzieży; z miejscowości o zróżnicowanym etnicznie podłożu. Program promuje prawa człowieka oraz aktywną postawę anty-dyskryminacyjną,
  - Klub Europejski - forum dyskusyjne poświęcone rozmowom o najważniejszych sprawach Europy Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz ich współpracy przed i po wstąpieniu do Unii Europejskiej;
  - Plenery Artystyczne, Dni Otwartych Drzwi - wydarzenia teatralne, muzyczne, taneczne realizowane od 1998 roku;
  - Homines Urbani - stypendia w Krakowie przeznaczone dla autorów, tłumaczy literatury, krytyków literackich, którzy są zainteresowani polską kulturą oraz kontaktem ze środowiskiem polskich intelektualistów, literatów, artystów (dwie edycje co roku, od roku 2004);
  - wizyty studyjne dla grup działaczy społecznych z Białorusi w ramach programu "Wzmacnianie Społeczeństwa Obywatelskiego na Białorusi" (2005);
  - wizyty studyjne dla grup działaczy samorządowych z Ukrainy, np. "Program wzmocnienia świadomości europejskiej społeczności Połtawy" (2004).
 • KRS:0000059074
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00