1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"
  KRS 0000073376

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja:
Tworzenie właściwych warunków rozwoju dzieci i młodzieży poprzez popularyzowanie myśli pedago-gicznej K. Lisieckiego "Dziadka", jego metod i form pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą mającą trudności w nauce, kłopoty życiowe i materialne - zagrożonej społecznym niedostosowaniem.
Wspieranie materialne, merytoryczne i organizacyjne istniejących placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładanie i prowadzenie własnych placówek opiekuńczych dla dzieci i młodzieży, a także dla osób dorosłych i starszych.
Wspieranie finansowe i organizacyjne w/w Koła Wychowanków dla podtrzymywania więzi emocjonalnych, samopomocy koleżeńskiej i innych działań statutowych.

Prowadzone działania:
Stała i bieżąca pomoc dzieciom z istniejących ognisk "Dziadka" Lisieckiego.
Propagowanie dorobku pedagogicznego K. Lisieckiego w kraju i zagranicą.
Tworzenie nowych ognisk.

Dokonania:
W r. 1988 z inicjatywy Koła Wychowanków powołano Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego im. K. Lisieckiego. KKWR uruchomił już ponad 200 środowiskowych ognisk wychowawczych w Polsce wzorując się na pedagogice i dorobku K. Lisieckiego i podejmując problematykę tzw. "dzieci ulicy";
W maju 1990 r. z inicjatywy Koła Wychowanków otwarto ognisko wychowawcze w Puławach.
Listopad 2000 - zorganizowanie międzynarodowej Konferencji edukacyjnej.
2000/2001 - w ścisłej współpracy z Zarządem Gminy Bielany podjęto adaptację budynku pod nowe ognisko przy ul. Broniewskiego 56A w Warszawie, które zostanie otwarte w marcu 2001 r.
Grudzień 2000 r. - w plebiscycie ogłoszonym przez WOT i "Gazetę Wyborczą" Kazimierz Lisiecki "Dziadek" został wybrany piątym "Warszawiakiem Stulecia";
Styczeń/luty 2001 i 2002 - Towarzystwo otrzymało zaproszenie od UNICEF do uczestnictwa w Sesji Komitetu przygotowującego Światowy Szczyt ONZ na rzecz Dzieci.
2001 r. IX, - otwarcie Ogniska "Dudziarska" na osiedlu Olszynka Grochowska.
2002 r. otwarcie Klubu "Dudziarska" dla młodzieży starszej.
VI,2004 - plener malarski "Aktor z ogrodem w tle". Dzieci z Ognisk "Dziadka" Lisieckiego malowały znanych aktorów.
VII,2004 - Otwarcie Klubów dla młodzież przy ul. Gajcego 11 i ul. Z. Nałkowskiej 11 na Bielanach
X, 2004 - Otwarcie wystawy poplenerowej w "Teatrze na Wyspie" w Łazienkach. W trakcie uroczystości Ambasador Niemiec Pan Rheinhardt Schweppe wręczył T-twu czek na kwotę 15 tys. zł.
I, 2005 - Otwarcie Klubu dla młodzieży na Bemowie.
III, 2006 - Tytuł Honorowego Prezesa Towarzystwa "Przywrócić Dzieciństwo" przyjęła Pani Prezydentowa - Maria Kaczyńska, powracajac tym samym do tradycji przedwojennej, gdy Prezesem Honorowym Towarzystwa była Pani Prezydentowa-Maria Mościcka.
VI, 2006 - II edycja pleneru malarskiego "Aktor z ogrodem w tle", z udziałem polskich aktorów.
VI,2006- udział w letniej gali BCC, aukcja obrazów namalowanych podczas pleneru.
XI,2006- V edycja Akcji "Ławka dla Łazienek Królewskich-Dom dla Dzieci Ulicy" z udziałem Pani Prezydentowej Marii Kaczyńskiej.
VII 2006-II 2007, realizacja pierwszego programu, współfinansowanego ze środków EFS, "Lepsze perspektywy-wsparcie zawodowe dla mieszkańców Osiedla Dudziarska".

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000073376

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"

 • Więcej o nas

  Misja:
  Tworzenie właściwych warunków rozwoju dzieci i młodzieży poprzez popularyzowanie myśli pedago-gicznej K. Lisieckiego "Dziadka", jego metod i form pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą mającą trudności w nauce, kłopoty życiowe i materialne - zagrożonej społecznym niedostosowaniem.
  Wspieranie materialne, merytoryczne i organizacyjne istniejących placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładanie i prowadzenie własnych placówek opiekuńczych dla dzieci i młodzieży, a także dla osób dorosłych i starszych.
  Wspieranie finansowe i organizacyjne w/w Koła Wychowanków dla podtrzymywania więzi emocjonalnych, samopomocy koleżeńskiej i innych działań statutowych.

  Prowadzone działania:
  Stała i bieżąca pomoc dzieciom z istniejących ognisk "Dziadka" Lisieckiego.
  Propagowanie dorobku pedagogicznego K. Lisieckiego w kraju i zagranicą.
  Tworzenie nowych ognisk.

  Dokonania:
  W r. 1988 z inicjatywy Koła Wychowanków powołano Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego im. K. Lisieckiego. KKWR uruchomił już ponad 200 środowiskowych ognisk wychowawczych w Polsce wzorując się na pedagogice i dorobku K. Lisieckiego i podejmując problematykę tzw. "dzieci ulicy";
  W maju 1990 r. z inicjatywy Koła Wychowanków otwarto ognisko wychowawcze w Puławach.
  Listopad 2000 - zorganizowanie międzynarodowej Konferencji edukacyjnej.
  2000/2001 - w ścisłej współpracy z Zarządem Gminy Bielany podjęto adaptację budynku pod nowe ognisko przy ul. Broniewskiego 56A w Warszawie, które zostanie otwarte w marcu 2001 r.
  Grudzień 2000 r. - w plebiscycie ogłoszonym przez WOT i "Gazetę Wyborczą" Kazimierz Lisiecki "Dziadek" został wybrany piątym "Warszawiakiem Stulecia";
  Styczeń/luty 2001 i 2002 - Towarzystwo otrzymało zaproszenie od UNICEF do uczestnictwa w Sesji Komitetu przygotowującego Światowy Szczyt ONZ na rzecz Dzieci.
  2001 r. IX, - otwarcie Ogniska "Dudziarska" na osiedlu Olszynka Grochowska.
  2002 r. otwarcie Klubu "Dudziarska" dla młodzieży starszej.
  VI,2004 - plener malarski "Aktor z ogrodem w tle". Dzieci z Ognisk "Dziadka" Lisieckiego malowały znanych aktorów.
  VII,2004 - Otwarcie Klubów dla młodzież przy ul. Gajcego 11 i ul. Z. Nałkowskiej 11 na Bielanach
  X, 2004 - Otwarcie wystawy poplenerowej w "Teatrze na Wyspie" w Łazienkach. W trakcie uroczystości Ambasador Niemiec Pan Rheinhardt Schweppe wręczył T-twu czek na kwotę 15 tys. zł.
  I, 2005 - Otwarcie Klubu dla młodzieży na Bemowie.
  III, 2006 - Tytuł Honorowego Prezesa Towarzystwa "Przywrócić Dzieciństwo" przyjęła Pani Prezydentowa - Maria Kaczyńska, powracajac tym samym do tradycji przedwojennej, gdy Prezesem Honorowym Towarzystwa była Pani Prezydentowa-Maria Mościcka.
  VI, 2006 - II edycja pleneru malarskiego "Aktor z ogrodem w tle", z udziałem polskich aktorów.
  VI,2006- udział w letniej gali BCC, aukcja obrazów namalowanych podczas pleneru.
  XI,2006- V edycja Akcji "Ławka dla Łazienek Królewskich-Dom dla Dzieci Ulicy" z udziałem Pani Prezydentowej Marii Kaczyńskiej.
  VII 2006-II 2007, realizacja pierwszego programu, współfinansowanego ze środków EFS, "Lepsze perspektywy-wsparcie zawodowe dla mieszkańców Osiedla Dudziarska".
 • KRS:0000073376
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00