1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie POLARIS - OPP
  KRS 0000076686

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Głównym celem statutowy jest - podejmowanie działań z zakresu pomocy społecznej oraz nauki, a w szczególności przeciwdziałanie defaworyzacji społecznej poprzez astronomię, meteorologię, ekologię i inne pokrewne nauki ścisłe, na rzecz społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich i małomiasteczkowych, a zwłaszcza dzieci, młodzieży oraz członków Stowarzyszenia.

W Stowarzyszeniu POLARIS-OPP działają aktualnie następujące działy tematyczne prowadzone przez wolontariuszy dla usprawnienia pracy z młodzieżą:
- dział meteorowy, koordynujący młodzieżowe obserwacje spadających gwiazd i współpracę z instytucjami naukowymi w tym zakresie,
- dział słoneczny, zbierający i opracowujący młodzieżowe raporty obserwacji aktywności plamotwórczej na Słońcu,
- dział meteorologiczny, nadzorujący pracę dydaktyczno-naukowej stacji Astrometeo oraz młodzieży wykonującej samodzielne obserwacje pogody,
- dział ekologiczny, prowadzący inicjatywy na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i wrażliwości młodzieży w tym zakresie,
- dział informatyczny, prowadzący strony internetowe Stowarzyszenia,
- dział astrofotograficzno-teleskopowy, organizujący warsztaty podczas zjazdów w Sopotni Wielkiej,
- dział administracyjno-księgowy, zapewniający stały porządek w dokumentacji Stowarzyszenia,
- dział redakcyjny, zajmujący się wydawaniem biuletynu "Polaris" i innych publikacji,
- dział współpracy międzynarodowej, odpowiedzialny za kontakty poza granicami kraju,
- dział ochrony Polarisu, zapewniający bezpieczeństwo uczestników na sesjach obserwacyjnych w terenie,
- dział kometarny, prowadzący i koordynujący sesje astronomiczne tego typu,
- dział artystyczny, zbierający i organizujący warsztaty ręczne w zakresie astronomii,
- dział literacki, inspirujący młodzież do twórczości własnej,
- dział muzyczny, zbierający i przygotowujący utwory muzyczne związane z astronomią,
- dział pierwszej pomocy, przewidujący głównie ryzyko związane z nocnymi wyprawami obserwacyjnymi w terenie,
- dział techniczny, zajmujący się techniczną stroną funkcjonowania organizacji,
- dział astrofizyki obserwacyjnej, traktujący o specyficznej gałęzi astronomii,
- inne w trakcie zakładania.

Od 2003 roku Stowarzyszenie POLARIS-OPP prowadzi własne programy dotacyjne:
- "Przybliżmy Dzieciom Niebo" - akcja skierowana do najmłodszych miłośników astronomii w całej Polsce, mająca na celu udzielenie pomocy (merytorycznej, materialnej, finansowej i dydaktycznej) w zakresie pogłębiania zainteresowań;
- "Ciemne Niebo" - pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce ukierunkowane na ochronę walorów naturalnych ciemnego nieba, które aktywnie obserwują miłośnicy astronomii w Polsce;
- "WGW" - Wypadowa Grupa Wykładowa prowadząca prelekcje i pokazy nieba za pomocą pierwszego w Polsce Mobilnego Obserwatorium (TSA) na terenie całego kraju oraz na Słowacji.

 • Formularze PIT 2019/2020 dla

  KRS 0000076686

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie POLARIS - OPP

 • Więcej o nas

  Głównym celem statutowy jest - podejmowanie działań z zakresu pomocy społecznej oraz nauki, a w szczególności przeciwdziałanie defaworyzacji społecznej poprzez astronomię, meteorologię, ekologię i inne pokrewne nauki ścisłe, na rzecz społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich i małomiasteczkowych, a zwłaszcza dzieci, młodzieży oraz członków Stowarzyszenia.

  W Stowarzyszeniu POLARIS-OPP działają aktualnie następujące działy tematyczne prowadzone przez wolontariuszy dla usprawnienia pracy z młodzieżą:
  - dział meteorowy, koordynujący młodzieżowe obserwacje spadających gwiazd i współpracę z instytucjami naukowymi w tym zakresie,
  - dział słoneczny, zbierający i opracowujący młodzieżowe raporty obserwacji aktywności plamotwórczej na Słońcu,
  - dział meteorologiczny, nadzorujący pracę dydaktyczno-naukowej stacji Astrometeo oraz młodzieży wykonującej samodzielne obserwacje pogody,
  - dział ekologiczny, prowadzący inicjatywy na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i wrażliwości młodzieży w tym zakresie,
  - dział informatyczny, prowadzący strony internetowe Stowarzyszenia,
  - dział astrofotograficzno-teleskopowy, organizujący warsztaty podczas zjazdów w Sopotni Wielkiej,
  - dział administracyjno-księgowy, zapewniający stały porządek w dokumentacji Stowarzyszenia,
  - dział redakcyjny, zajmujący się wydawaniem biuletynu "Polaris" i innych publikacji,
  - dział współpracy międzynarodowej, odpowiedzialny za kontakty poza granicami kraju,
  - dział ochrony Polarisu, zapewniający bezpieczeństwo uczestników na sesjach obserwacyjnych w terenie,
  - dział kometarny, prowadzący i koordynujący sesje astronomiczne tego typu,
  - dział artystyczny, zbierający i organizujący warsztaty ręczne w zakresie astronomii,
  - dział literacki, inspirujący młodzież do twórczości własnej,
  - dział muzyczny, zbierający i przygotowujący utwory muzyczne związane z astronomią,
  - dział pierwszej pomocy, przewidujący głównie ryzyko związane z nocnymi wyprawami obserwacyjnymi w terenie,
  - dział techniczny, zajmujący się techniczną stroną funkcjonowania organizacji,
  - dział astrofizyki obserwacyjnej, traktujący o specyficznej gałęzi astronomii,
  - inne w trakcie zakładania.

  Od 2003 roku Stowarzyszenie POLARIS-OPP prowadzi własne programy dotacyjne:
  - "Przybliżmy Dzieciom Niebo" - akcja skierowana do najmłodszych miłośników astronomii w całej Polsce, mająca na celu udzielenie pomocy (merytorycznej, materialnej, finansowej i dydaktycznej) w zakresie pogłębiania zainteresowań;
  - "Ciemne Niebo" - pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce ukierunkowane na ochronę walorów naturalnych ciemnego nieba, które aktywnie obserwują miłośnicy astronomii w Polsce;
  - "WGW" - Wypadowa Grupa Wykładowa prowadząca prelekcje i pokazy nieba za pomocą pierwszego w Polsce Mobilnego Obserwatorium (TSA) na terenie całego kraju oraz na Słowacji.
 • KRS:0000076686
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00