1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna
  KRS 0000079532

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
1. Wspieranie rozwoju turystyki.
2. Integracja społeczności lokalnej, głównie jednostek samorządów terytorialnych i branży turystycznej.
3. Tworzenie i rozwój produktu turystycznego.
4. Promocja lokalnych produktów i atrakcji turystycznych.
5. Propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska.
6. Koordynacja wszelkich działań proturystycznych.

Prowadzone działania

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna (KOLOT) jest stowarzyszeniem działającym od 2002 r. w powiatach kluczborskim i oleskim. Jej głównym celem jest wspomaganie i kreowanie rozwoju turystyki, promocja walorów turystyczno-kulturowych Ziemi Kluczborsko-Oleskiej w kraju i zagranicą. KOLOT w swoich działaniach szczególnie koncentruje się na wspieraniu obszarów wiejskich, gdyż turystyka wiejska stanowi na tych terenach istotną szansę ożywienia gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy dla wielu mieszkańców wsi.

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. Aktualnie liczy ponad 80 członków. Oprócz samorządów w swoich szeregach zrzesza: biura obsługi turystycznej, biura podróży, hotele, restauracje, gospodarstwa eko- i agroturystyczne, szkoły, związki oraz osoby fizyczne. Swoje cele realizuje poprzez podejmowane działania i inicjatywy, m.in. przeprowadzony cykl dziesięciu seminariów naukowo-szkoleniowych, wydawanie materiałów promocyjnych czy uczestnictwo w targach turystycznych.

KOLOT realizował projekty dofinansowane ze środków unijnych i samorządowych. Jest m.in. twórcą "Sektorowej Strategii Rozwoju Turystyki na Obszarach Wiejskich w gminach: Kluczbork, Byczyna, Wołczyn i Lasowice Wielkie”, którą stworzono w ramach Pilotażowego Programu Leader+ oraz projektu "Przeprowadzenie wstępnego monitoringu ruchu turystycznego w powiecie kluczborskim i oleskim”, zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.. Ponadto był m.in. partnerem w województwie opolskim projektu szkoleniowo-doradczego dla branży turystycznej "Turystyka Wspólna Sprawa". Zrealizował także zadanie publiczne „Promocja turystycznego wizerunku wsi opolskiej” (2008 r.) oraz »Kwitnąca wieś opolska - Turystyczne „NIEZAPOMINAJKI”« (2009 r.). Oba projekty zlecone przez Zarząd Województwa Opolskiego promowały i utrwalały pozytywny obraz w pamięci odbiorców z pobytu na wsi opolskiej.

W 2008 roku w ramach KOLOT powstał Klaster Turystyczny Województwa Opolskiego „Kraina Miodu i Mleka’. Ta nowoczesna inicjatywa umożliwiła stworzenie platformy współpracy środowiska samorządowego, gospodarczego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystyki regionu.
Klaster wspólnie z partnerem zagranicznym - klastrem pro agro z Brandenburgii (Niemcy) realizował już projekt pn. „Lokalny i regionalny produkt w wirtualnej przestrzeni turystycznej Dorzecza Odry”. w ramach Programu Innovation Express na rozwój międzynarodowej współpracy klastra z partnerami zagranicznymi w zakresie badań, rozwoju technicznego lub innowacji, finansowanego z budżetu krajowego. Projekt umożliwił m.in.: utworzenie dla partnerskich klastrów nowoczesnego portalu internetowego w języku polskim i niemieckim (www.e-kolot.pl); stworzenie mobilnego przewodnika po obszarach partnerskich klastrów (przeznaczonego na telefony komórkowe); stworzenie systemu oznaczeń identyfikujących członków klastra; wyprodukowanie filmu promującego oba powiaty.

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000079532

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna

 • Więcej o nas

  Misja
  1. Wspieranie rozwoju turystyki.
  2. Integracja społeczności lokalnej, głównie jednostek samorządów terytorialnych i branży turystycznej.
  3. Tworzenie i rozwój produktu turystycznego.
  4. Promocja lokalnych produktów i atrakcji turystycznych.
  5. Propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska.
  6. Koordynacja wszelkich działań proturystycznych.

  Prowadzone działania

  Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna (KOLOT) jest stowarzyszeniem działającym od 2002 r. w powiatach kluczborskim i oleskim. Jej głównym celem jest wspomaganie i kreowanie rozwoju turystyki, promocja walorów turystyczno-kulturowych Ziemi Kluczborsko-Oleskiej w kraju i zagranicą. KOLOT w swoich działaniach szczególnie koncentruje się na wspieraniu obszarów wiejskich, gdyż turystyka wiejska stanowi na tych terenach istotną szansę ożywienia gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy dla wielu mieszkańców wsi.

  Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. Aktualnie liczy ponad 80 członków. Oprócz samorządów w swoich szeregach zrzesza: biura obsługi turystycznej, biura podróży, hotele, restauracje, gospodarstwa eko- i agroturystyczne, szkoły, związki oraz osoby fizyczne. Swoje cele realizuje poprzez podejmowane działania i inicjatywy, m.in. przeprowadzony cykl dziesięciu seminariów naukowo-szkoleniowych, wydawanie materiałów promocyjnych czy uczestnictwo w targach turystycznych.

  KOLOT realizował projekty dofinansowane ze środków unijnych i samorządowych. Jest m.in. twórcą "Sektorowej Strategii Rozwoju Turystyki na Obszarach Wiejskich w gminach: Kluczbork, Byczyna, Wołczyn i Lasowice Wielkie”, którą stworzono w ramach Pilotażowego Programu Leader+ oraz projektu "Przeprowadzenie wstępnego monitoringu ruchu turystycznego w powiecie kluczborskim i oleskim”, zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.. Ponadto był m.in. partnerem w województwie opolskim projektu szkoleniowo-doradczego dla branży turystycznej "Turystyka Wspólna Sprawa". Zrealizował także zadanie publiczne „Promocja turystycznego wizerunku wsi opolskiej” (2008 r.) oraz »Kwitnąca wieś opolska - Turystyczne „NIEZAPOMINAJKI”« (2009 r.). Oba projekty zlecone przez Zarząd Województwa Opolskiego promowały i utrwalały pozytywny obraz w pamięci odbiorców z pobytu na wsi opolskiej.

  W 2008 roku w ramach KOLOT powstał Klaster Turystyczny Województwa Opolskiego „Kraina Miodu i Mleka’. Ta nowoczesna inicjatywa umożliwiła stworzenie platformy współpracy środowiska samorządowego, gospodarczego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystyki regionu.
  Klaster wspólnie z partnerem zagranicznym - klastrem pro agro z Brandenburgii (Niemcy) realizował już projekt pn. „Lokalny i regionalny produkt w wirtualnej przestrzeni turystycznej Dorzecza Odry”. w ramach Programu Innovation Express na rozwój międzynarodowej współpracy klastra z partnerami zagranicznymi w zakresie badań, rozwoju technicznego lub innowacji, finansowanego z budżetu krajowego. Projekt umożliwił m.in.: utworzenie dla partnerskich klastrów nowoczesnego portalu internetowego w języku polskim i niemieckim (www.e-kolot.pl); stworzenie mobilnego przewodnika po obszarach partnerskich klastrów (przeznaczonego na telefony komórkowe); stworzenie systemu oznaczeń identyfikujących członków klastra; wyprodukowanie filmu promującego oba powiaty.
 • KRS:0000079532
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - nd: 9:00 - 20:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00