• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000079838

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Celem Fundacji jest podejmowanie, stosowanie do potrzeb, wielokierunkowych działań na rzecz środowiska inwalidów i osób niepełnosprawnych.

Fundacja realizuje swoje cele nieodpłatnie w szczególności przez następujące rodzaje działalności pożytku publicznego:
1. Zbieranie informacji i prowadzenie analiz i badań na temat inwalidów i osób niepełnosprawnych oraz ustanowienie systemu informacji na temat tych osób - kod PKD 8532 C.
2. Udzielanie różnorakiej pomocy inwalidom i osobom niepełnosprawnym - kod PKD 8532 C.
3. Organizowanie i prowadzenie dla osób niepełnosprawnych warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej oraz banku chleba i sprzętu - kod PKD 8532 C.
4. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób niepełnosprawnych - kod PKD 8532 C.
5. Poradnictwa i przygotowania do zawodów - kod PKD 8532 C.
6. Przygotowania turnusów rehabilitacyjnych, kolonii,, imprez rekreacyjno-sportowych, kulturalno-artystycznych itp., - kod PKD 9272 Z.
7. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - kod PKD 9133 Z.
8. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami - kod PKD 9133 Z.
Fundacja jest organizacją charytatywną spełniającą kryteria organizacji pożytku publicznego.

Prowadzone działania:
1. Zorganizowanie działalności gospodarczej (obecnie nie prowadzimy)
2. Organizowanie i prowadzenie: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, oraz Banku Sprzętu Rehabilitacyjnego
3. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób niepełnosprawnych
4. Podejmowanie działań na rzecz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w celu przygotowania ich do samodzielnego życia w społeczeństwie.
Zarząd i Rada Nadzorcza pracują społecznie.

Pieniądze na prowadzenie WTZ otrzymujemy z PFRON na poszczególne konta bankowe WTZ, z których rozliczamy się raz na kwartał w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000079838

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika