• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000081114

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” działa na terenie powiatu cieszyńskiego już od 1996 roku. Organizacja powstała jako pozainstytucjonalna alternatywa pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W okresie 14 lat działalności z pomocy tych instytucji skorzystało łącznie ok. 40 tys. osób.
Stowarzyszenie w ramach swej działalności:
- wspiera i tworzy jednostki zapewniające schronienie, posiłki, pomoc medyczną;
- oferuje pomoc psychologiczną i prawną: indywidualne poradnictwo prawne, indywidualne poradnictwo psychologiczne, interwencję kryzysową, mediacje, terapię rodzin, terapię małżeństw, grupy rozwoju osobistego, grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży;
- realizuje program działań profilaktycznych: szkolenia i treningi dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, pedagogów, organizuje zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży - obozy socjoterapeutyczne, wycieczki, zajęcia stacjonarne;
- prowadzi działalność edukacyjną: szkolenia, kursy, tworzy programy zapewniające kształcenie ogólne, zawodowe i społeczne osobom, które tego potrzebują, organizuje treningi i warsztaty dla różnych środowisk zawodowych, wykłady, prelekcje, sympozja i konferencje;
- realizuje program pracowni artystycznych: prowadzi pracownie dla dzieci i młodzieży: komputerową, fotograficzną, ceramiczną, plastyczną, zajęcia teatralne i taneczne, organizuje plenery, akcje artystyczne, prowadzi Galerię "Kontakt", w której organizowane są wystawy oraz wieczory artystyczne;
- pomaga w tworzeniu nowych miejsc pracy dla osób długotrwale bezrobotnych;
- wydaje magazyn społeczno - kulturalny "Kwadrat".
Ze Stowarzyszeniem na stałe współpracują wolontariusze - głównie studenci i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w różnych programach m.in. „Starszy Brat - Starsza Siostra” i „Douczanie” - dla dzieci, "Nie bądź sam" - dla osób starszych. Wolontariusze wspólnie z pracownikami Stowarzyszenia oraz mieszkańcami Domów Wspólnoty zorganizowali cztery edycje ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Bezdomnej.

Stowarzyszenie było wielokrotnie odwiedzane i badane w ramach projektu "W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej". Efektem uczestnictwa Stowarzyszenia w badaniach jest szczegółowa analiza środowiska zewnętrznego i wewnętrznego Stowarzyszenia. Stowarzyszenie znalazło się w grupie pięćdziesięciu organizacji uznanych za wzorcowe i umieszczonych w Atlasie Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej. Stowarzyszenie jest laureatem wielu konkursów (m.in. półfinalista konkursu Pro Publico Bono w 2000 r., wyróżnienie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za osiągnięcia w budowaniu demokracji lokalnej w Polsce w 2005 r., wyróżnienia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Związku Powiatów Polskich, Biskupa Tadeusza Rakoczego). W 2009 roku Stowarzyszenie zostało wyróżnione prestiżową Nagrodą Totus 2009 Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w kategorii "Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza" za owocne tworzenie więzi wśród osób wykluczonych społecznie i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000081114

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika