• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga"
  KRS 0000087872

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie i odnowa człowieka, rodziny i społeczeństwa ku zdrowemu i godnemu życiu poprzez:

- udzielanie wszechstronnej pomocy osobom potrzebującymi i ich rodzinom, a w szczególności: socjalnej, prawnej, psychologicznej, medycznej, rehabilitacyjnej i duszpasterskiej

- udzielanie wsparcia umożliwiającego samodzielne życie poprzez pomoc w readaptacji

- reintegrację zawodową i społeczną osób społecznie wykluczonych

- inicjowanie środowiskowych grup wsparcia wśród osób objętych działalnością naszego stowarzyszenia

- włączanie osób zainteresowanych niesieniem pomocy (szczególnie wolontariuszy) w program działalności stowarzyszenia.

Do zadań szczególnych Stowarzyszenia "Droga" należy:
- organizowanie pomocy, opieki i wsparcia nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych oraz zagrożonych patologią społeczną
- organizowanie działalności opiekuńczej i wychowawczej dla dzieci pozbawionych opieki domu rodzinnego
- inicjowanie i rozwijanie form pomocy osobom potrzebującym i ich rodzinom
-profilaktyka uzależnień i innych problemów społecznych
- leczenie, rehabilitacja i readaptacja osób uzależnionych

Stowarzyszenie realizuje trzy podstawowe formy działalności w środowisku lokalnym, należą do nich:

- praca z dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo i dysfunkcyjnych z terenu miasta Białegostoku realizowana w Środowiskowym Domu Rodzinnym "Nasz Dom", poprzez sprawowanie opieki dziennej oraz całodobowej (w sytuacjach kryzysowych)

- praca z dziećmi ulicy, młodzieżą z grup ryzyka w Punkcie Interwencyjno - Poradniczy "Dom Powrotu"

- praca z młodzieżą eksperymentującą ze środkami odurzającymi oraz ich rodzicami w Młodzieżowym Ośrodku Terapii i Readaptacji "ETAP"

Ponadto podejmują działania wobec rodzin niezaradnych życiowo zamieszkujących obszary wiejskie dotknięte strukturalnym bezrobociem z terenu województwa obejmując je rocznym programem pomocowym


Poza tym Stowarzyszenie "Droga" udziela pomocy osobom potrzebującym w środowisku lokalnym poprzez:
- organizowanie kolonii letnich dla dzieci z najbiedniejszych rodzin Białegostoku oraz z terenów byłych PGR-ów
- akcji charytatywnych na rzecz ubogich dzieci i ich rodzin.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

 • Formularze PIT 2017/2018 dla

  KRS 0000087872

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika