• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000091325

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Związek zrzesza osoby niewidome i słabowidzące w celu ich społecznej integracji i rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych, przeciwdziała ich dyskryminacji. Reprezentuje swych członków wobec organów naczelnych państwa, administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji.

Do zadań okręgu należy przede wszystkim: organizowanie procesu rehabilitacyjnego osób niewidomych i słabowidzących poprzez kursy i turnusy rehabilitacyjne, orientacji przestrzennej, czynności dnia codziennego, nauki pisma punktowego, kursy komputerowe. Wspieramy naszych członków w poszukiwaniu pracy, zaopatrujemy ich w sprzęt rehabilitacyjny, m.in. laski, zegarki, sprzęt optyczny, gry, igły, czujniki, itp., pomoce szkolne dla dzieci niewidzących i słabowidzących. Ponadto organizujemy różnego rodzaju imprezy integracyjne, jak: wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, wigilie, Dni Białej Laski, Dzień Dziecka, imprezy noworoczne dla dzieci itp. Celem dobrego przepływu informacji do członków organizujemy szkolenia, sympozja dla wolontariuszy.

KLIENCI-PODOPIECZNI ORGANIZACJI I PROWADZONE NA ICH RZECZ DZIAŁANIA:
1. Dorośli inwalidzi wzroku (znaczny, umiarkowany stopień niepełnosprawności)
-organizowanie spotkań okolicznościowych np. dzień białej laski, dzień seniora, spotkania wigilijne, wycieczki integracyjne - wg kalendarza, nieodpłatnie, za częściową odpłatością w zależności od ilości chętnych
-szkolenia komputerowe - w zależności od potrzeb w pracowni komputerowej, dla osób miejscowych za symboliczną odpłatnością, dla osób zamiejscowych za częściowym pokryciem kosztów wyżywienia i zakwaterowania
-udostępnianie drobnego sprzętu rehabilitacyjnego - odsprzedaż po cenie zakupu np. zegarki mówione, czujniki, sprzet optyczny, laski, przybory do pisania: rysiki, tabliczki.
-organizowanie czasu wolnego - środa 10 - 12 - nieodpłatnie
-turnusy rehabilitacyjne 2 razy w roku zorganiz. - odpłatność różnica między ceną skier. a dofinansowanie z PCPR, indywidualnie w zależności od potrzeb
-wypożyczalnia książki mówionej - bezpłatnie - punkt biblioteczny w Okręgu
2. Dzieci z niepełnosprawnością wzroku do 16 roku życia
-organizowanie choinki - grudzień - zabawa choinkowa z paczkami
-wypożyczanie książek mówionych - bezpłatnie w punkcie bibliotecznym w Okręgu
-organizacja dnia dziecka - czerwiec - w różnej formie
-turnus rehabilitacyjny - zorganizowany przez Okręg w okresie wakacyjnym za częściową odpłatnością
-zaopatrywanie w pomoce szkolne i sprzęt rehabilitacyjny - odsprzedaż po cenie zakupu: np. zeszyty z pogrubioną linią, podstawki do książek, pomoce geometryczne itp., sprzęt rehabilitacyjny - zegarki mówione, sprzęt optyczny, laski, czujniki  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000091325

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika