• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000096256

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja:
Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej po zabiegach mastektomii, ułatwiających powrót do pracy zawodowej i życia rodzinnego.
Propagowanie działalności Stowarzyszenia oraz jego idei.
Zaznajamianie społeczeństwa z problematyką kobiecych chorób nowotworowych.
Informowanie i szerzenie idei wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u kobiet.
Pomoc w zaopatrzeniu w protezy piersi i peruki.
Organizowanie samopomocowej rehabilitacji w formie akcji "ochotniczki".

Prowadzone działania:
Głównymi odbiorcami prowadzonych działań są kobiety zrzeszone w Stowarzyszeniu, następnie kobiety zaraz po operacji amputacji piersi oraz wszyscy mieszkańcy powiatu chojnickiego.
Bierzemy udział w imprezach miejskich, np. "Zrównoważone Forum dla zdrowia i ekologii".

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Chojnickiego Stowarzyszenia Kobiet "Amazonki" za rok 2013.
1. Stowarzyszenie działa w oparciu o następujące przepisy:
- prawo o Stowarzyszeniach
- ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
- Statut Stowarzyszenia

Obecnie Stowarzyszenie liczy 37 członków oraz 3 osoby honorowe i 4 wspierające. Spotkania odbywają się w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w Klubie "Wrzos" w Chojnicach przy ul. Plac Jagielloński 7 .

2. W w/w okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie podejmowało następujące działania:
- rehabilitacja ruchowa 1 raz w tygodniu (przemiennie gimnastyka, nordic walking i zajęcia na basenie),
- nauka automasażu,
-obchody 15 lecia istnienia "Klubu Amazonek"
-uczestnictwo w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej zorganizowanej ze wsparciem wszystkich kobiet , które doświadczyły przemocy
-nauka tańca
- zajęcia, wykłady na różne tematy, warsztaty, spotkania indywidualne/ spotkanie w Domu Dziennego Pobytu/
- udział w "Marszu życia i nadziei" organizowanym w Gdyni przez tamtejsze Amazonki,
- udział w ogólnopolskiej pielgrzymce Amazonek do Częstochowy,/ w drodze powrotnej zwiedzanie Krakowa i Łagiewnik/
- wycieczka do Torunia
- udział w spektaklu teatralnym - teatr studencki "Dobry Wieczór" - sztuka "Klub Kawalerów" .
- wyjazd do Wejherowa na Kalwarię
- wycieczka do Berlina - Tropical Islands
- spotkanie z pracownikiem Banku SKOK - udzielenie porad prawnych przez radcę prawnego z Biura Porad Prawnch
i Informacji Obywatelskiej w Chojnicach
- pokaz żywieniowa przygotowany przez firmę Oriflame.
- imprezy okolicznościowe: "Wigilia", "Dzień Kobiet", "Wielkanoc",
- udział w uroczystościach organizowanych przez miasto Chojnice:
* 94 rocznica powrotu Chojnic do Macierzy,
* 74 rocznica wybuchu II wojny światowej.
Zajęcia praktyczne : wykonywanie ozdób świątecznych, kwiatów z liści , korali z materiału.
Spotkanie z redaktorem gazety lokalnej "Czas Chojnic" , "Gazety Pomorskiej"

Działalność związana z pozyskaniem wpłat 1% podatku dochodowego od osób, które chcą wesprzeć nasze Stowarzyszenie.
Prowadzenie kroniki Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek własnych, darowizn oraz odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.
Ma na celu integrację kobiet po mastektomii, służy radą i pomocą a poprzez różne formy aktywności wzmocnić siły i chęć walki z chorobą.

Sprawozdanie z działalności finansowej:

Stowarzyszenie uzyskało wpływ z darowizn i dotacji oraz odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości - 11.117,24 zł.
Ze składek - 2.434,00 zł.
Z odsetek bankowych - 0,60 zł.
Razem: 14.380,99 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na:
1. na realizację celów statutowych -11.188,58 zł.
2. na wydatki administracyjne - 1.750,77 zł.
3. pozostałe wydatki - 1.441,64 zł.
Razem: 14.380,99 zł.

Wszystkim darczyńcom i przyjaciołom wspierającym nasze Stowarzyszenie dziękujemy za pomoc, ofiarowane serce i wsparcie finansowe. Niech radość zawsze gości w Waszych sercach.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000096256

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika