• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000096480

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja:
Organizowanie środowisk osób niepełnosprawnych i ich opiekunów ustawowych i prawnych, wolontariuszy oraz innych osób działających na rzecz przestrzegania podmiotowości prawnej osób niepełnosprawnych - dla wszystkich rodzajów niepełnosprawności.
Podejmowanie działań w kierunku zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do diagnostyki i rehabilitacji leczniczej (np. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych).
Planowanie wszechstronnej działalności oświatowej, rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej, społecznej, zawodowej, zdrowotnej oraz terapeutycznej na rzecz osób niepełnosprawnych. W tym prowadzenie placówek oświatowych, szkół, ośrodków rehabilitacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów pomocy oraz punktu konsultacyjnego (porad) dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów na zasadach określonych właściwymi przepisami.
Organizowanie: odczytów, wykładów, prelekcji, szkoleń oraz prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie przepisów prawa, zgodnie z potrzebami zainteresowanych członków Stowarzyszenia.
Prowadzenie seminariów i konferencji naukowych oraz działalności wydawniczej.
Przekazywanie komunikatów z bieżącej działalności w prasie lokalnej.
Kierowanie wystąpień do władz oraz instytucji publicznych, w tym zgłaszanie inicjatyw w zakresie stosowanych regulacji prawnych.
Reprezentowanie osób niepełnosprawnych na ich wniosek wobec instytucji i urzędów publicznych.
Organizowanie akcji charytatywnych, z których dochód przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych.
Współpraca z osobami prawnymi i fizycznymi zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia, oraz organizacjami pozarządowymi, samorządem lokalnym.
Organizowanie innych działań stosownie do potrzeb i inicjatyw zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia.
Wspieranie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy.
Dążenie do organizacji domów opieki (pogodnej starości) dla członków Stowarzyszenia.

W 2014 roku organizujemy:
- Zajęcia rehabilitacyjne na basenie;
- Zajęcia rehabilitacyjne w ramach hipoterapii;
- Gimnastyka dla niepełnosprawnych i opiekunów;
- Dzień Dziecka;
- XII rajd rowerowy dla niepełnosprawnych połączony z piknikiem;
- Turnus rehabilitacyjno - wypoczynkowy;
- Spotkanie wigilijne.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000096480

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika