• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000097903

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

1. Celem Stowarzyszenia jest tworzenie jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju, opieki, rehabilitacji i nauczania dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną oraz poprawy ich sytuacji w rodzinie i społeczeństwie.
2. Dążenie do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym.
3. Przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego.
4. Zmianę negatywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego jest działalność odpłatna i nieodpłatna:
Działalność nieodpłatna:
1. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
-organizowanie zajęć terapeutycznych takich jak: hipoterapia, pływanie.
2. Działalność fizjoterapeutyczna.
3. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
-organizowanie zajęć teatralnych i plastycznych.
4. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
-konsultacje specjalistyczne /neurologiczne, psychiatryczne, psychologiczne/ wspomagające proces terapeutyczny z osobą niepełnosprawną.
5. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
-prowadzenie i organizowanie grup terapeutycznych, świetlicy terapeutycznej dla absolwentów szkół kształcenia specjalnego z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym, grup wczesnego wspomagania rozwoju wraz z wczesną diagnozą dziecka niepełnosprawnego
-włączanie osób niepełnosprawnych w nurt życia lokalnej społeczności.

Działalność odpłatna:
1. Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana.
-prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność społeczną, kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
-organizowanie imprez kulturalno- oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, wystaw, wernisaży, prezentacji teatralnych promujących osoby niepełnosprawne,
-organizowanie różnych form wypoczynku :półkolonie, kolonie, wyjazdy turystyczno-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w miarę z udziałem dzieci zdrowych,
-promocja i organizacja wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych,
-rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
2. Pozostałe formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane.
-organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów, zjazdów o tematyce dotyczącej terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych dla członków stowarzyszenia, terapeutów, wolontariuszy i innych zainteresowanych osób,
- prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej przyczyn, skutków i sposobów rozwiązywania problemów z niepełnosprawnością.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000097903

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika