1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelektualnym "Jutrzenka"
  KRS 0000101520

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Jako Stowarzyszenie, chcemy zapewnić naszym niepełnosprawnym przyjaciołom należne im miejsce w społeczeństwie. Staramy się wyposażyć ich w taki zakres umiejętności, by mogli prowadzić w miarę samodzielne życie.

Nasze działania mają na celu nie tylko integrację społeczno-zawodową osób upośledzonych intelektualnie. Równie ważnym zadaniem jest dla nas uświadamianie innym ludziom potrzeb naszych podopiecznych, przełamywanie obaw i uprzedzeń. Często bowiem "pełnosprawni" nie zdają sobie sprawy, iż obok nich żyją inni ludzie - postrzegający świat w odmienny sposób, lecz tak samo jak oni pragnący miłości. Dzięki prowadzonym przez Stowarzyszenie zajęciom, "sprawni inaczej" nie żyją w samotności. Spotykają się w gronie podobnych sobie osób, uczestniczą w działalności zgodnej z ich zainteresowaniami. Uczą się odpowiedzialności za wyniki własnych działań, przeżywają radość z osiągnięć, mogą liczyć na wsparcie w przypadku trudności. Nie izolujemy ich od świata; wprost przeciwnie - akceptujemy ich takimi, jakimi są i staramy się zaszczepiać tę akceptację innym. Fakt, iż mamy siedzibę w budynku mieszkalnym, jest tu bardzo pomocny.

Proces integracji jest zależny od sposobu przyjęcia osób niepełnosprawnych przez ich środowisko bliższe i dalsze. Społeczeństwo bardzo często odrzuca ich, nie chcąc być niepokojone ich problemami. Dążymy do przełamania mitu, że są szczęśliwi we własnym świecie odczuć i przeżyć. Nasi przyjaciele, często bardzo bezradni w zmaterializowanym świecie, chcą być użyteczni poprzez działania na miarę swoich możliwości, chcą nawiązywać kontakty, dzielić się swoją miłością i życzliwością, której mają bardzo wiele.

Realizując nasze działania, nawiązujemy kontakty z innymi organizacjami pozarządowymi. Od 2000 roku Stowarzyszenie jest członkiem Wspólnoty Roboczej Organizacji Socjalnych (WROS), która zrzesza 53 stowarzyszenia działające na rzecz pomocy społecznej. Jako regionalny partner, bierzemy udział w realizacji projektu "Utworzenie i prowadzenie 4 ośrodków serwisowych samopomocy dla osób niepełnosprawnych i społecznie pokrzywdzonych w województwie dolnośląskim", wspieranego ze środków Akcji Człowiek. W ramach projektu, w naszej siedzibie udzielane są bezpłatne porady prawne i socjalne prowadzone przez pracownika WROS. Na bazie Stowarzyszenia powstaje Centrum Samopomocy; odbywają się spotkania liderów organizacji pozarządowych i przedstawicieli administracji publicznej, podczas których omawiane są problemy osób niepełnosprawnych.

Od trzech lat współpracujemy ze Szkołą Muzyczną w Legnicy. Jej uczniowie uczestniczą w ważniejszych wydarzeniach naszych podopiecznych, organizując koncerty i wykorzystując muzykę jako środek terapeutyczny. Współpracujemy też ze szkołami podstawowymi, gimnazjami, liceami ogólnokształcącymi, Zespołem Szkół Integracyjnych, Domem Harcerza. Młodzież wraz z naszymi podopiecznymi wspólnie wykonuje ozdoby świąteczne, maluje, śpiewa, prowadzi aukcje. Kontakty te przyczyniają się do przełamywania stereotypów, uprzedzeń i barier funkcjonujących u części "zdrowego" społeczeństwa. Osoby sprawne uczą się od najmłodszych lat tolerancji i akceptacji odmienności, uwalniają się od przesądów i mitów o osobach niepełnosprawnych, mają szansę pomóc sobie wzajemnie.

Organizujemy wiele imprez okolicznościowych. należą do nich np. imieniny naszych podopiecznych, Wigilia i spotkanie wielkanocne, walentynki, andrzejki, Dzień Kobiet, zabawy w okresie karnawału - zapraszamy przyjaciół i ludzi nam życzliwych.

Stowarzyszenie stara się wprowadzać integrację funkcjonalną poprzez stałe utrzymywanie kontaktów naszych podopiecznych z osobami pełnosprawnymi, biorąc aktywny udział w ich życiu. Spotkania odbywają się w takiej częstotliwości, jakiej wymaga sytuacja i zaspokajanie obopólnych potrzeb, są zabarwione uczuciowo i zgodnie z odpowiednimi normami. Działamy też w kierunku normalizacji środowiska społecznego, rozumianej jako umożliwienie osobom niepełnosprawnym prowadzenia normalnego życia, w tych samych warunkach, jak innym członkom społeczeństwa.

 • Formularze PIT 2018/2019 dla

  KRS 0000101520

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelektualnym "Jutrzenka"

 • Więcej o nas

  Jako Stowarzyszenie, chcemy zapewnić naszym niepełnosprawnym przyjaciołom należne im miejsce w społeczeństwie. Staramy się wyposażyć ich w taki zakres umiejętności, by mogli prowadzić w miarę samodzielne życie.

  Nasze działania mają na celu nie tylko integrację społeczno-zawodową osób upośledzonych intelektualnie. Równie ważnym zadaniem jest dla nas uświadamianie innym ludziom potrzeb naszych podopiecznych, przełamywanie obaw i uprzedzeń. Często bowiem "pełnosprawni" nie zdają sobie sprawy, iż obok nich żyją inni ludzie - postrzegający świat w odmienny sposób, lecz tak samo jak oni pragnący miłości. Dzięki prowadzonym przez Stowarzyszenie zajęciom, "sprawni inaczej" nie żyją w samotności. Spotykają się w gronie podobnych sobie osób, uczestniczą w działalności zgodnej z ich zainteresowaniami. Uczą się odpowiedzialności za wyniki własnych działań, przeżywają radość z osiągnięć, mogą liczyć na wsparcie w przypadku trudności. Nie izolujemy ich od świata; wprost przeciwnie - akceptujemy ich takimi, jakimi są i staramy się zaszczepiać tę akceptację innym. Fakt, iż mamy siedzibę w budynku mieszkalnym, jest tu bardzo pomocny.

  Proces integracji jest zależny od sposobu przyjęcia osób niepełnosprawnych przez ich środowisko bliższe i dalsze. Społeczeństwo bardzo często odrzuca ich, nie chcąc być niepokojone ich problemami. Dążymy do przełamania mitu, że są szczęśliwi we własnym świecie odczuć i przeżyć. Nasi przyjaciele, często bardzo bezradni w zmaterializowanym świecie, chcą być użyteczni poprzez działania na miarę swoich możliwości, chcą nawiązywać kontakty, dzielić się swoją miłością i życzliwością, której mają bardzo wiele.

  Realizując nasze działania, nawiązujemy kontakty z innymi organizacjami pozarządowymi. Od 2000 roku Stowarzyszenie jest członkiem Wspólnoty Roboczej Organizacji Socjalnych (WROS), która zrzesza 53 stowarzyszenia działające na rzecz pomocy społecznej. Jako regionalny partner, bierzemy udział w realizacji projektu "Utworzenie i prowadzenie 4 ośrodków serwisowych samopomocy dla osób niepełnosprawnych i społecznie pokrzywdzonych w województwie dolnośląskim", wspieranego ze środków Akcji Człowiek. W ramach projektu, w naszej siedzibie udzielane są bezpłatne porady prawne i socjalne prowadzone przez pracownika WROS. Na bazie Stowarzyszenia powstaje Centrum Samopomocy; odbywają się spotkania liderów organizacji pozarządowych i przedstawicieli administracji publicznej, podczas których omawiane są problemy osób niepełnosprawnych.

  Od trzech lat współpracujemy ze Szkołą Muzyczną w Legnicy. Jej uczniowie uczestniczą w ważniejszych wydarzeniach naszych podopiecznych, organizując koncerty i wykorzystując muzykę jako środek terapeutyczny. Współpracujemy też ze szkołami podstawowymi, gimnazjami, liceami ogólnokształcącymi, Zespołem Szkół Integracyjnych, Domem Harcerza. Młodzież wraz z naszymi podopiecznymi wspólnie wykonuje ozdoby świąteczne, maluje, śpiewa, prowadzi aukcje. Kontakty te przyczyniają się do przełamywania stereotypów, uprzedzeń i barier funkcjonujących u części "zdrowego" społeczeństwa. Osoby sprawne uczą się od najmłodszych lat tolerancji i akceptacji odmienności, uwalniają się od przesądów i mitów o osobach niepełnosprawnych, mają szansę pomóc sobie wzajemnie.

  Organizujemy wiele imprez okolicznościowych. należą do nich np. imieniny naszych podopiecznych, Wigilia i spotkanie wielkanocne, walentynki, andrzejki, Dzień Kobiet, zabawy w okresie karnawału - zapraszamy przyjaciół i ludzi nam życzliwych.

  Stowarzyszenie stara się wprowadzać integrację funkcjonalną poprzez stałe utrzymywanie kontaktów naszych podopiecznych z osobami pełnosprawnymi, biorąc aktywny udział w ich życiu. Spotkania odbywają się w takiej częstotliwości, jakiej wymaga sytuacja i zaspokajanie obopólnych potrzeb, są zabarwione uczuciowo i zgodnie z odpowiednimi normami. Działamy też w kierunku normalizacji środowiska społecznego, rozumianej jako umożliwienie osobom niepełnosprawnym prowadzenia normalnego życia, w tych samych warunkach, jak innym członkom społeczeństwa.
 • KRS:0000101520
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - nd: 9:00 - 20:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00