• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia
  KRS 0000106535

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja:
- Promowanie zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
- Wspieranie zdolności i talentów dzieci i młodzieży poprzez zagospodarowanie wolnego czasu w aktywny sposób (sport, turystyka, krajoznawstwo, regionalizm).
- Wspieranie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Rozwijanie myślenia politechnicznego poprzez rozwijanie zainteresowań nauką.
- Organizowanie szkoleń dla rodziców na temat promocji zdrowego stylu życia, profilaktyki, kształtowania zachowań sprzyjających kształtowaniu postaw obywatelskich. Działania w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego. Działania proekologiczne.

Odbiorcy działań to dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli z terenu powiatów jarosławskiego, przeworskiego, przemyskiego i lubaczowskiego uczące się w szkołach promujących zdrowie i zainteresowanych propagowaniem zdrowego stylu życia.

Prowadzone działania:
Programy realizowane od roku 2005 corocznie docierają do ponad 1500 uczniów i 150 dorosłych - rodzice, nauczyciele - prowadzone są rytmicznie. Najistotniejsze to programy wspierania twórczości: zajęcia z zakresu poznawania starych rzemiosł (koronkarstwo, haft, garncarstwo), plener malarski dla utalentowanych plastycznie uczniów, plener z małych form grafiki, przegląd piosenki o zdrowiu, spotkania europejskie (konkursy wiedzy i umiejętności, piknik i Parada Schumana), impreza typu festynu rodzinnego w plenerze połączona z prezentacją wytworów dzieci i młodzieży, pokazami sprawnościowymi, impreza biegiem po zdrowie - tradycyjne biegi , prowadzenie drużyny piłki nożnej dla chłopców zagrożonych wykluczeniem społecznym (grupa 15-31 lat) - II miejsce w kl. B, organizacja zajęć plenerowych - rajdy w Bieszczady, na Roztocze, rajdy piesze dla najmłodszych rajdy Szlakiem Dawnej Twierdzy Przemyśl.
Coroczne jesienne imprezy plenerowe "Sadźmy Drzewa" upowszechniające ruch na świeżym powietrzu, sprzątanie świata i opiekę nad posadzonym przez dzieci w 2001 roku Lasem Promocji Zdrowia doczekały się 12 edycji.
Organizacja akcji charytatywnych na rzecz dwójki dzieci z glejakami mózgu, jednego dziecka z dystrofią mięśniowo-ruchową oraz oparzonego, dzieci z mukowiscydozą, chłopca chorego na nowotwór nerki. Od 2005 roku organizowaliśmy finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jarosławiu i powiecie jarosławskim, corocznie przekazując coraz większe środki na ten cel.
Od 2003 roku organizowaliśmy bale karnawałowe dla dzieci najmłodszych (od 2 -10 lat), z przekazaniem dochodu na rzecz Małej Kapeli Gorących Serc, organizacji spotkań z okazji Dnia Dziecka, św. Mikołaja dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, włącznie się w działania wspólne z Polskim Czerwonym Krzyżem i szkołami promującymi zdrowie. W roku 2011 nawiązaliśmy udaną współpracę z Agencją Rynku Rolnego realizując projekt dla 500 dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych pod hasłem "Hop Skok Owocowy Rok", którego realizacja będzie kontynuowana także w następnym roku.Projekt ten upowszechnia jedzenie owoców ,warzyw i picie mleka wśród najmłodszych.
Pracowaliśmy nad wzmacnianiem potencjału samorządów uczniowskich poprzez organizację warsztatów dla przedstawicieli samorządów uczniowskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Projekt zakończono wspólnym świętowaniem przygotowanym przez uczestników w Zespole Szkół w Pawłosiowie.

 • Formularze PIT 2017/2018 dla

  KRS 0000106535

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika