• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
  KRS 0000109744

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Misja
Wspieranie uznanych przez środowisko uczonych i zespołów badawczych pracujących w tych obszarach nauki, które posiadają znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturalnego, gospodarczego Polski oraz jej międzynarodowego prestiżu;
wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej; wspieranie inicjatyw inwestycyjnych służących nauce w Polsce.
Wymienione cele Fundacja realizuje poprzez przyznawanie różnego rodzaju stypendiów i subwencji, o które można ubiegać się wyłącznie na drodze konkursów. Dewizą Fundacji jest: wspierać tylko najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi.

Prowadzone działania
PROGRAMY WSPIERANIA NAUKI FNP w 2008 r.

-Nagroda FNP
-Program MISTRZ (subsydia profesorskie)
-Program MPD (międzynarodowe programy doktoranckie)
-Program START (stypendia krajowe dla młodych uczonych)
-Program POWROTY/Homing (subsydia dla powracających)
-Program FOCUS (subsydia na tworzenie zespołów naukowych)
-Program TEAM (finansowanie projektów realizowanych przez najlepsze zespoły badawcze z udziałem młodych naukowców)
-Program WELCOME (wspieranie tworzenia w Polsce zespołów badawczych z udziałem młodych naukowców przez uczonych z zagranicy)
-Program KOLUMB (stypendia zagraniczne dla młodych doktorów)
-Program KWERENDA (stypendia na kwerendy za granicą)
-Stypendia konferencyjne

WSPIERANIE ROZWOJU WARSZTATÓW NAUKOWYCH:
-Program NOVUM

WSPIERANIE TRANSFERU TECHNOLOGII:
-Program INNOWATOR
-Program VENTURES (wspieranie innowacyjnych projektów tworzonych przez młodych uczonych)

WYDAWNICTWA I KONFERENCJE:
-Program MONOGRAFIE
-PROJEKTY WYDAWNICZE
-Program KONFERENCJE

PROGRAMY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ:
-Nagroda Naukowa COPERNICUS
-Polskie Honorowe Stypendium im. A. von Humboldta
-stypendia dla naukowców zagranicznych na badania w Polsce

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI:
-Program FUNDUSZE DLA BIBLIOTEK
-Program PARTNERZY (wspieranie towarzystw naukowych i innych organizacji pozarządowych wspierających rozwój nauki w Polsce)
-Projekt MAPA NAUKI (badania nad stanem nauki w Polsce)

 • Formularze PIT 2017/2018 dla

  KRS 0000109744

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika