• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000111355

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej "EURO CENTRUM" powstało jako organizacja pozarządowa w październiku 2000 roku w celu upowszechniania wiedzy i informacji o procesie i aspektach integracji Polski z Unią Europejską.

Od 2004 roku jesteśmy organizacją pożytku publicznego.

Cele "EURO CENTRUM":
- upowszechnianie informacji o Unii Europejskiej i krajach członkowskich Unii,
- przybliżanie zasad ubiegania się o środki przedakcesyjne,
- upowszechnianie informacji na temat programów pomocowych UE,
- promocja Piotrkowa Trybunalskiego jako miasta aktywnego w kształtowaniu kultury europejskiej,
- doradztwo dla osób prowadzących działalność gospodarczą i przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą z krajami UE,
- współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Obszary działalności "EURO CENTRUM":
- Nauka i oświata,
- Gospodarka,
- Ochrona środowiska,
- Kultura, sport, turystyka,
- Pomoc społeczna (niepełnosprawni i bezrobotni).

Ważniejsze dokonania "EURO CENTRUM":
- prowadzenie w latach 2004-2005 Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej,
- prowadzenie Punktu Informacyjnego w sieci EUROPE DIRECT,
- prowadzenie Regionalnego Osrodka Europejskiego Funduszu Społecznego
- zorganizowanie w Piotrkowie Trybunalskim i regionie piotrkowskim sieci Klubów Europejskich w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych,
- realizacja projektu "EUROPA DLA MŁODZIEŻY",
- organizacja koncertu Orkiestry Sinfonia Varsovia pod Dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego,
- zdobycie przez miasto Piotrków Trybunalski tytułu - "Miasto - Partner Unii Europejskiej" w konkursie Związku Miast Polskich,
- zdobycie przez miasto Piotrków Trybunalski "Dyplomu Europejskiego" wyróżnienia przyznanego przez Radę Europy,
- organizacja ogólnokrajowych i regionalnych konferencji i spotkań z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, parlamentarnej i pracodawców,
- udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach regionalnych związanych z procesem informowania społeczeństwa o integracji europejskiej w porozumieniu z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej,
- bieżące udostępnianie zasobów biblioteki oraz pracowni komputerowej z dostępem do internetu.
- organizacja I Spotkań Integracyjnych z Osobami Niepełnosprawnymi "Przełamywanie barier przez sport i rekreację".

Od roku 2005 przy Stowarzyszeniu działa Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT, który oferuje Państwu działania:
- udzielenie informacji i odpowiedzi an pyrzania dotyczące różnych aspetków integracji europejskiej,
- zaprasza do przejrzenia bezpłatnych materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczacych Unii Europejskiej,
- udostępnia zasoby czytelni, w której znajdziecie Państwo publikacje poświęcone integracji europejskiej,
- zaprasza do bezpłatnej kafejki internetowej,
- organizuje i prowadzi lekcje europejski, szkolenia, debaty, konferencje na interesujące Państwa tematy z dziedziny integracji europejskiej,
- udziela bezpłątnej pomocy w zakresie pisania i realizacji wniosków współfinansowanych z EFS,
- zaprasza na bezpłatne doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy ze środków UE.
Od roku 2009 Stowarzyszenie wspólnie z Fundacją Studiów Europejskich - Instytutem Europejskim prowadzi ROEFS w Piotrkowie Trybunalskim.Ośrodek oferuje bezpłatne usługi w zakresie :
- informacji
- doradztwa
- animacji
- szkoleń
dla wszystkich potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapraszamy do współpracy:
- samorządy,
- przedsiębiorców,
- dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów,
- nauczycieli akademickich, studentów,
- wszystkich zainteresowanych tematyką europejską.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000111355

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika